TRACTATENBLAD VAN HET 1 ONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 165


1 .{ U967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET 1 ONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 165 A. TITEL Protocol tot verlenging van de Langlopende Regeling ...
Author:  René van der Zee

0 downloads 1 Views 193KB Size

Recommend Documents


TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 165
1 30 (1964) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 165 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden e...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 159
1 32 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 159 A. TITEL Langlopende Handelsovereenkomst tussen het Koninkrij...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98
1 10 (1921) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 98 A. TITEL Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer, met bijbe...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71
1 15 (1948) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 71 A. TITEL Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Cons...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 195
1 46 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 195 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden e...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 9
1 1 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 9 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en d...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 118
1 24 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 118 A. TITEL Langlopende Handelsovereenkomst tussen het Koninkrij...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 107
1 5 (1923) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 107 A. TITEL Verdrag nopens het internationale zeehavenrégi...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 42
1 6 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 42 A. TITEL Bijzondere Overeenkomst inzake het voorleggen aan het ...

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 99
1 11 (1921) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 99 A. TITEL Verklaring betreffende het recht op de vlag van State...•.{ U967) Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET

1 ONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 165

A. TITEL

Protocol tot verlenging van de Langlopende Regeling betreffende de internationale handel in katoenprodukten; Genève, 1 mei 1967 B.

TEKST 1 )

Protocol extending the Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles of 1 October 19622 ) The countries participating in the Long-Term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles (hereinafter referred to as "the Arrangement"), Acting pursuant to paragraph (d) of Article 8 of the Arrangement, Hereby agree as follows: 1. The period of validity of the Arrangement, set out in Article 14, shall be extended for a period of three years, i.e. until 30 September 1970. 2. The last sentence in paragraph 3 of Article 2 shall be amended to read: "It would, however, be desirable that the overall increase should be distributed as equally as possible in the annual quotas to be applied over the period of validity of the Arrangement." 1) De Franse tekst is niet afgedrukt. 2) Zijnde de datum van inwerkingtreding van de Langlopende Regeling d.d. 9 februari 1962.

3. Annex A shall be amended to read: „ANNEX A "For purposes of Article 2 the percentages referred to in paragraph 3 thereof shall be: For Austria 152 per cent For Denmark 24 per cent For European Economie Community 154 per cent For Norway 24 per cent For Sweden 24 per cent" 4. This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by governments participating in the Arrangement and by other governments accepting or acceding to the Arrangement pursuant to the provisions of Article 11 thereof. It shall be open to the European Economic Community as such to accept this Protocol when it determines that its institutional arrangements enable it to do so. 5. This Protocol shall enter into force on 1 October 1967 for the countries which have accepted it by that date. It shall enter into force for a country which accepts it on a later date as of the date of such acceptance. DONE at Geneva this first day of May one thousand nine hundred and sixty-seven, in a single copy in the English and French languages, both texts being authentic.

De volgende Staten hebben het Protocol in overeenstemming met deszelfs paragraaf 4 door ondertekening of anderszins aanvaard: de Verenigde Staten van Amerika . . . . 25 mei 1967 Turkije 21 juni 1967 Pakistan 30 juni 1967 Denemarken 1 augustus 1967 x Canada ) . .. 3 augustus 1967 Israël 3 augustus 1967 Korea 1 september 1967 Griekenland 4 september 1967 Noorwegen 11 september 1967 Oostenrijk 11 september 1967 Portugal (voor de in Europa gelegen ge11 september 1967 gebieden) het Verenigd Koninkrijk van Groot2 Brittannië en Noord-Ierland ) (met inbegrip van Hong-Kong) 15 september 1967

India3) de Verenigde Arabische Republiek Columbia Zweden . China (Taiwan) Mexico België 4 ) de Bondsrepubliek Duitsland 4 ) 5 ) .... Finland 4 Frankrijk ) Italië 4 ) 5 ) Luxemburg 4 ) .

20 21 22 26 28 28 29 29 29 29 29 29

september september september september september september september september september september september september

1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967

het Koninkrijk4 der Nederlanden (voor 29 september 1967 Nederland) ) 6 ) Australië 7) 30 september 1967 Japan 30 september 1967 Jamaïca 2 oktober 1967 Spanje . . . . 3 oktober 1967 het Koninkrijk der Nederlanden (voor 1 november 1967 Suriname)

1) Aanvaarding met handhaving van het voorbehoud vervat in het in rubriek B van Trb. 1963, 163 afgedrukte Protocol betreffende het Canadese voorbehoud. 2) Aanvaarding met handhaving van het voorbehoud vervat in het in rubriek B van Trb. 1963, 163 afgedrukte Protocol betreffende het Britse voorbehoud. 3) Bij de aanvaarding werd het volgende verklaard: "The Government of the Republic of India accept the Protocol as drawn up by the Cotton Textiles Committee at its meeting held at Geneva on 3 April 1967 extending the validity of the Arrangement of 1 October 1962 regarding international trade in cotton textiles ending 30 September 1970. In accepting the Protocol without reservation, the Government of the Republic of India have been influenced by the clarification given by the Chairman of the Cotton Textiles Committee at its meeting held on 3 April 1967 contained in paragraph 69 of Cotton Textiles Committee document C O T / M / 8 of 2 August 1967. The Government of the Republic of India hope that the bilateral arrangements envisaged with member countries will be satisfactorily concluded. The acceptance of the Protocol by the Government of the Republic of India is subject to the following understandings: 1. The Record of Understandings attached to the Arrangement of 1 October 1962 continues to be, mutatis mutandis, part of the extended Arrangement valid until 30 September 1970 inclusive. 2. The considerations relating to the less-developed countries set out in the preamble and in subsequent Ministerial Declarations and UNCTAD resolutions and recommendations in regard to the trade of less-developed countries will be borne in mind and acted upon. 3. Arrangements for administering agreed limitations will be mutually satisfactory and designed to assist smooth working and the realization of the objective of enlarging the export opportunities and exchange earnings of developing countries.". 4) Op 16 oktober 1967 ontving de Directeur-Generaal van de VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN bij de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel de volgende mededeling namens de Commissie van de Europese Gemeenschappen: "On the occasion of the notification by the Governments of the member

countries of the European Economie Community of their acceptance of the Protocol of 1 May 1967 extending the Long-Term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles, I wish to assure you that the Commission of the European Communities will continue to take, as in the past, within the functions devolving upon it under the Rome Treaty, ail appropriate measures for the due implementation of the said Arrangement.". 5) Aanvaarding onder voorbehoud van bekrachtiging. 6) Bij de aanvaarding werd het volgende verklaard: ,,Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit d'étendre le Protocole en temps voulu au Surinam, étant donné que le Gouvernement du Surinam ne s'est pas encore prononcé sur l'opportunité d'accepter le Protocole de prorogation de l'Accord du 1er octobre 1962. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve également la possibilité d'étendre la validité de l'Accord du 1er octobre 1962 aux Antilles néerlandaises au cas où le Gouvernement des Antilles néerlandaises déciderait d'y participer.". 7) Bij de aanvaarding werd het volgende verklaard: "It continues to be the understanding of the Australian Government that the arrangement, as extended by the Protocol, does not prevent Australia taking measures consistent with the GATT in relation to a contracting party to the GATT and, similarly, that it does not limit Australia's recourse to similar action in relation to participants with whom Australia does not hâve GATT relations.". G.

INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge deszelfs paragraaf 5 op 1 oktober 1967 in werking getreden voor de Staten welke het tot op die datum hebben aanvaard. Voor de Staten welke het Protocol na 1 oktober 1967 aanvaarden, treden zij in werking op de dag van aanvaarding. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zijn zij op 1 oktober 1967 voor Nederland en op 1 november 1967 voor Suriname in werking getreden. J.

GEGEVENS

Van de op 9 februari 1962 te Genève tot stand gekomen Langlopende Regeling betreffende de internationale handel in katoenprodukten, tot verlenging waarvan het onderhavige Protocol strekt, is de Engelse tekst geplaatst in Trb. 1963, 163. Zie ook Trb. 1967, 177. Het onderhavige Protocol is onder auspiciën van het GATT vastgesteld. Van de op 30 oktober 1947 te Genève tot stand gekomen Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT), zoals deze Overeenkomst sedert 15 februari 1961 luidt, zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1966, 1. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1967, 160. Van het op 8 februari 1965 te Genève tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel door invoeging in die Overeenkomst van een Deel IV met betrekking tot handel en ontwikkeling zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1966, 87. Zie ook Trb. 1967, 164.

Van het op 25 maart 1957 te Rome gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, naar welke Gemeenschap in paragraaf 4 van het onderhavige Protocol wordt verwezen, is de Nederlandse tekst geplaatst in Trb. 1957, 91. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1962, 104. Vergelijk ook Trb. 1965, 130 en Trb. 1967, 97.

Uitgegeven de vierentwintigste november 1967. De Minister van Buitenlandse Zaken, J. LUNS.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.