Vak: Nederlands EBR Klas: IG2 hv Onderdeel: Fictie en Schrijven Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:


1 Vak: Nederlands EBR Klas: IG2 hv Onderdeel: Fictie en Schrijven 4 Lessen Nederlands: Stimuleren vrij lezen, Verhaalfragmenten aanbieden/promopraatje...
Author:  Sebastiaan Smit

0 downloads 76 Views 327KB Size

Recommend Documents


No documents


Vak: Nederlands EBR Onderdeel: Fictie en Schrijven Algemene informatie: Wat moet je kennen:

Klas: IG2 hv Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode: 3

● Ik kan de inhoud van een boek d.m..v. verhaal, personages, gebeurtenissen, sfeer navertellen

Schrijfopdracht: zakelijke brief aan de auteur (weging 2x)

● Ik kan een zakelijke brief schrijven aan de hand van voorbeelden

Ficiteopdracht: Fakebookpresentaties (weging 1x)

Aantal lessen per week: 4 Lessen Nederlands: Stimuleren vrij lezen, Verhaalfragmenten aanbieden/promopraatjes Nieuw Nederlands Hoofdstuk:

Spreken en Gesprekken blz. 215 NN Schrijven H4 blz. 137 t/m 140 H5 blz. 177 t/m 180 H6 blz. 217 t/m 220 Extra materiaal:

Fictieboeken, vrije keuze PowerPoint ‘Zakelijke brief’ Opdracht ‘Fakebookpresentatie’

● Ik weet dat ik personages in een boek zelf moet proberen voor te stellen… ● Ik weet dat in een boek gedachten en gevoelens van personages worden beschreven ● Ik weet dat in een boek de sfeer beschreven wordt met woorden ● Ik weet hoe een zakelijke brief is opgebouwd en weet de conventie ● Ik weet hoe een presentatie is opgebouwd en hoe ik publiekgericht moet spreken.

Ik kan voor een groep een praatje houden en let daarbij op houding, taalgebruik, verstaanbaarheid, oogcontact, enthousiasme Ik deel een presentatie in met een inleiding, een middenstuk en een slot.

Herkansbaar: Ja-zakelijke brief

Vak: Nederlands

EBR

EXTRA! Onderdeel: Kijk op Taal Algemene informatie: Lesperiode: 3

Aantal lessen per week:

5

Lessen Nederlands Nieuw Nederlands: H 2 Kijk op Taal blz. 66 en 67 Extra materiaal:

Online NN luisterfragmenten Stroken papier

Klas: IG2 hv Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

1F

1F

Geen summatieve toetsing, wel een afsluitende groepsopdracht, waar één groep kan winnen

● Ik weet dat er groepstaal bestaat en wat dat is ● Ik weet wat standaardtaal is ● Ik weet wat streektaal is

● Ik kan de verschillen beschrijven tussen streektalen/groepstalen en de standaardtaal ● Ik kan voorbeelden van groepstaal noemen

Vak: Nederlands Onderdeel: Woordenschat Algemene informatie:

EBR

Klas: IG2 hv

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

Lesperiode: 3

2F Ik ken een aantal woordraadstrategieën

Schriftelijke overhoring: ja

Aantal lessen per week: 5

1F Ik weet wat het begrip ‘rijmende uitdrukking’inhoudt

1F Ik kan de betekenis van uitdrukkingen opzoeken in het woordenboek. 2F Ik kan woordraadstrategieën toepassen om de betekenis van voor mij onbekende woorden te achterhalen

Methode: Nieuw Nederlands 5e editie

1Fik weet wat spreekwoorden en uitdrukkingen zijn

Hoofdstuk: 6 Blz. 183 t/m 185 Blz. 223 t/m 225

Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online, Onderdelen Woordenschat H 6, Woordenschat Extra en Test

1F Ik ken de betekenis van een aantal Nederlandse rijmende uitdrukkingen

2F Ik kan spreekwoorden en uitdrukkingen herkennen 2E Ik kan rijmende uitdrukkingen herkennen

Weging: 1x

Vak: Nederlands EBR Onderdeel: Spreken en Gesprekken –Debat EXTRA! Algemene informatie: Wat moet je kennen: Lesperiode: 3 Aantal lessen per week: 5 Methode: Nieuw Nederlands 5e editie Hoofdstuk: Spreken en Gesprekken H4 Blz. 135 t/m 136

Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online De film Bluebird

Eigen materiaal docent debatteren

2F Ik ken de regels van het voeren van een debat

Klas: IG2 mh-hv Wat moet je kunnen:

Toetsing:

2F Ik kan mijn argument en standpunt verwoorden Ik kan goed luisteren en de ander uit laten praten Ik kan reageren op het standpunt van de ander Ik kan mijn focus op het onderwerp houden en zorgen dat ik niet afdwaal

Geen summatieve toetsing, er vindt wel een groepsevaluatie plaats

Vak: Nederlands Onderdeel: Leesvaardigheid Algemene informatie: Lesperiode: 4 3 Aantal lessen per week: 5 Methode: Nieuw Nederlands 5e editie Hoofdstuk: Lezen H5 en 6

Blz. 168 t/m 172 En 207 t/m 212 Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online H 6, onderdeel Lezen Extra en Test Nieuwsbegrip XL

Extra websites: Nieuws-/krantensites

http://www.newsmap.jp/#/b,e,m,n, s,t,w/nl_nl/view/ Cambiumned

EBR

Klas: IG 2 hv

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

2F Kan de hoofdgedachte van de tekst weergeven en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. 2F Kan de bedoeling van de schrijver verwoorden. 2F Ordent informatie (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden) voor een beter begrip. 1F Kent de meest alledaagse (frequente) woorden, of kan de betekenis van een enkel onbekend woord uit de context afleiden. 2F Kan de bedoeling van de schrijver verwoorden. 2F Ordent informatie (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden) voor een beter begrip. 2F Ik weet wat het begrip tekstverband betekent en het begrip signaalwoord 2F Weet wat deelonderwerpen zijn 1F Weet dat een schrijver voor een bepaald publiek een bepaalde soort tekst schrijft

2F Ik kan alle in kolom twee Repetitie: ja genoemde begrippen herkennen en toepassen in Weging: 2x een lange tekst 1F Ik kan erachter komen voor Herkansbaar: ja welk publiek een tekst geschreven is

Toetsing:

Vak: Nederlands Onderdeel: Leesvaardigheid Algemene informatie: Lesperiode: 3 Aantal lessen per week: 5 Methode: Nieuw Nederlands 5e editie Hoofdstuk: Lezen H1 t/m 6 Groene theoriegedeelte

Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online, onderdelen Lezen Extra en Test Nieuwsbegrip XL

Extra websites: Nieuws-/krantensites

http://www.newsmap.jp/#/b,e,m,n, s,t,w/nl_nl/view/ Cambiumned

EBR

Klas: IG 2 hv

Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

2F Kan de hoofdgedachte van de tekst weergeven en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. 2F Kan de bedoeling van de schrijver verwoorden. 2F Ordent informatie (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden) voor een beter begrip. 1F Kent de meest alledaagse (frequente) woorden, of kan de betekenis van een enkel onbekend woord uit de context afleiden. 2F Kan de bedoeling van de schrijver verwoorden. 2F Ordent informatie (bijvoorbeeld op basis van signaalwoorden) voor een beter begrip. 2F Ik weet wat het begrip tekstverband betekent en het begrip signaalwoord 2F Weet wat deelonderwerpen zijn 1F Weet dat een schrijver voor een bepaald publiek een bepaalde soort tekst schrijft

2F Ik kan alle in kolom twee genoemde begrippen herkennen en toepassen in een lange tekst 1F Ik kan erachter komen voor welk publiek een tekst geschreven is

Repetitieweek! Diataal Tekst en Woord 1 cijfer voor Diatekst Weging: 1x Herkansbaar: nee

Vak: Nederlands Onderdeel: woordenschat Algemene informatie: Lesperiode: 3 Aantal lessen per week: 1 Methode: Trefwoord Hoofdstuk: 5 Blz. 38 t/m 45 Extra materiaal:

ANV Wat moet je kennen: -

Werkwoorden/werkwoordcom binaties met een vast voorzetsel

Klas: IG2 HV Wat moet je kunnen: -

Je moet de juiste voorzetsels bij de in dit hoofdstuk behandelde werkwoorden/werkwoordcom binaties kunnen gebruiken.

Toetsing: Schriftelijke overhoring Weging: 1X Herkansbaar: nee

Vak: Nederlands Onderdeel: woordenschat Algemene informatie: Lesperiode: 3 Aantal lessen per week: 1 Methode: Trefwoord Hoofdstuk: 6 Blz. 46 t/m 55 Extra materiaal:

ANV Wat moet je kennen: -

Werkwoorden met een voorvoegsel

Klas: IG2 HV Wat moet je kunnen: -

-

Je moet betekenis van de behandelde werkwoorden met een voorvoegsel kunnen herkennen. Je moet de behandelde werkwoorden met een voorvoegsel juist kunnen toepassen in een zin.

Toetsing: Schriftelijke overhoring Weging: 1X Herkansbaar: nee

Vak: Nederlands ANV Onderdeel: Spelling H5 en H6 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Lesperiode: 3

H5:

Aantal lessen per week: 2 Methode: Nieuw Nederlands 5e editie Hoofdstuk: 5 en 6 H5: blz. 193 - 196 H6: blz. 233 – 236 Schema werkwoordspelling op blz. 248 Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online Powerpoint

H6:

-

trema en koppelteken spelling controleren

-

afkortingen samenstellingen met een afkorting erin herhaling werkwoordspelling vorige hoofdstukken: het schrijven van de persoonsvorm, het voltooid deelwoord en het bijvoeglijk naamwoord dat is gemaakt van een voltooid deelwoord.

-

Klas: IG2 HV Wat moet je kunnen:

Toetsing:

H5:

Schriftelijke overhoring Weging: 1x Herkansbaar: nee

-

Ik kan het trema en het koppelteken juist gebruiken. Ik kan een door mijzelf geschreven tekst op (werkwoord)spelling controleren.

H6: -

Ik weet hoe ik afkortingen moet schrijven Ik weet hoe ik samenstellingen met een afkorting erin moet schrijven Ik weet hoe ik een persoonsvorm, het voltooid deelwoord en het bijvoeglijk naamwoord dat is gemaakt van een voltooid deelwoord, schrijf.

Vak: Nederlands ANV Onderdeel: grammatica woordsoorten Algemene informatie: Wat moet je kennen: Lesperiode: 3 Aantal lessen per week: 2 Methode: Nieuw Nederlands 5e editie Hoofdstuk: 1 t/m 6 (grammatica woordsoorten) Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online Powerpoint

Begrippen woordsoorten: - Lidwoord - Bijvoeglijk naamwoord - Aanwijzend voornaamwoord - Vragend voornaamwoord - Voorzetsel - Bijwoord - Persoonlijk voornaamwoord - Bezittelijk voornaamwoord - Telwoord (bepaald en onbepaald) - Onbepaald voornaamwoord - Zelfstandig werkwoord - Hulpwerkwoord - Koppelwerkwoord

Klas: IG2 MH/HV Wat moet je kunnen: -

Ik kan alle behandelde woordsoorten herkennen. Ik kan alle behandelde woordsoorten juist gebruiken Ik kan het juiste voornaamwoord gebruiken Ik kan het woordje ‘het’ juist benoemen: ik weet wanneer ‘het’ een lidwoord of een persoonlijk voornaamwoord is.

Toetsing: Schriftelijke overhoring Weging 1x Herkansbaar: nee

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.