Vanochtend, maandag, 20 november) was is ik blij verrast over de aankleding van de


1 Bezoekadres Weerestraat VC OBDAM T (0226) E f.nl I f.nl Postadres Postbus ZG OBDAM O p e n b a r e b a s i s s c h o o l de Kelderswerf 2 3 N O V ...
Author:  Martha Verlinden

0 downloads 3 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


B e z o e ka d r e s We e r e s t r a a t 7 0 1713 V C O B DA M T ( 0 2 2 6 ) 4 5 19 6 7 E i n f o @ ke l d e r s w e r f . n l I w w w. ke l d e r s w e r f . n l Po s t a d r e s 1713 Z G O B DA M Openbare basisschool de Kelderswer f

4 fo

In

Po s t b u s 41

2 3 N O V E M B E R 2 017

V

anochtend, maandag, 20 november) was is ik blij verrast over de aankleding van de school. Wat is het toch fijn om zoveel betrokken ouders te hebben die ons o.a. ondersteunen om de feestelijkheden voor de kinderen zo mooi en fijn mogelijk te maken. Ook heeft u allen weer veel oude kleding bijeengebracht, waarmee we een goed doel, maar ook de schoolkas steunen.

Van

Marjan

Met de regiegroep van Ouderbetrokkenheid 3.0 hebben we alweer twee bijeenkomsten gehad. Alle 10 de criteria zijn in het vorige schooljaar uitgewerkt. Dit schooljaar lopen we de criteria nogmaals langs om te bekijken wat al goed loopt en welke actiepunten we nog moeten gaan oppakken. Ook zijn er al vergadingen geweest met de Oudervereniging en de MZR en hebben deze partijen alweer de nodige acties ondernomen. Dan zijn er nog ouders die op een andere manier helpen (bibliotheek, meelopen naar de gym, klassenouders…). Maar ouderbetrokkenheid houdt meer in dan helpen op school (natuurlijk zijn we daar heel blij mee, maar niet iedereen is in de gelegenheid om dit te doen). Ouderbetrokkenheid houdt ook in, dat er thuis over school gesproken wordt met de kinderen, dat er interesse in getoond wordt, dat kinderen thuis gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en dat we elkaar aanvullen en op de hoogte houden. Want ouders leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van hun kind(eren). Door als ouders en school goed met elkaar samen te werken, gaat dat zeker lukken. Met vriendelijke groet, Marjan Bronckers

Sinterklaas Eindelijk is het zover, Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. Ook op school wordt hier natuurlijk aandacht aan besteed. De school is versierd door ouders. De groepen 1 t/m 4 volgen het sinterklaasjournaal en de groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken. De komende periode zullen er strooipieten op school komen en zij zullen de kinderen vertellen wanneer zij hun schoen mogen zetten op school. Op dinsdag 5 december zullen wij het sinterklaasfeest vieren op school. Om kwart voor 10 komt Sinterklaas met de pieten aan. Omdat de meeste gezinnen pakjesavond vieren op 5 december beginnen we 6 december om half 10.

Luizencontrole

Nieuwe leerling Groep 1-2a:

Nick Neefjes

Wij wensen je een heel fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

O B S

D E

Bij de reguliere luizencontrole na de herfstvakantie is er helaas in groep 5-6 hoofdluis gevonden. Dit geldt ook voor de nacontrole. Ook is er inmiddels in groep 3 hoofdluis. Beide groepen krijgen twee weken na de laatste constatering een nacontrole. We hopen, dat we dan kunnen melden, dat de school weer luizenvrij is.

K E L D E R S W E R F

I N F O N U M M E R 4 - 2 3 N O V E M B E R 2 017

Verkleed naar school? De spannende Sinterklaastijd is weer aangebroken. Kinderen vinden het vaak leuk om zich als Sint of Piet te verkleden. Op school is er voor alle leerlingen de mogelijkheid om het Sint- en pietenspel (met verkleedkleren) te spelen (Sinthoek of tijdens hoekenwerk). Dat doen we op ingeplande momenten. De verkleedkleren van thuis blijven gewoon thuis. Het is niet de bedoeling dat kinderen verkleed naar school komen. Dit geeft onrust onder de lessen. Op maandag, 5 december komt Sinterklaas naar school. Op deze feestdag mogen de kinderen wel verkleed naar school komen. Verder geldt deze afspraak het gehele jaar door. Verkleedkleren van school worden op school gebruikt. De verkleedkleren van thuis blijven thuis, tenzij hier met de leerkracht een afspraak over is gemaakt. We rekenen op uw aller medewerking.

Goed doel

Schooltijden kerstviering Sinterklaas is nog maar net in het land, maar toch alvast wat informatie over de kerst. Op donderdag, 21 december is de jaarlijkse kerstviering. De kinderen hebben ’s morgens gewoon les van 8.30 tot 12.00 uur. ’s Middags is er geen les. De kerstviering is van 17.00 uur tot 19.30 uur. De volgende dag hebben alle groepen alleen ’s morgens les en start de kerstvakantie om 12.00 uur. U wordt later via een aparte mail verder geïnformeerd over de activiteiten rondom Kerst.

Elk jaar staat een goed doel centraal tijdens onze kerstactiviteiten. Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor Stichting kerstactie Westriesland. Deze stichting maakt gezinnen uit Westfriesland, die tegen de armoedegrens aan leven of afhankelijk zijn van de voedselbank, blij door hen rond de feestdagen een (kerst)levensmiddelenpakket aan te bieden. In deze pakketten zitten ook kleine cadeautjes voor de kinderen. Bij het pompstation kan weer gespaard worden voor kinderboeken. Wilt u ook uw gespaarde boek(en) doneren aan het goede doel? Het eerste boek is al binnen. U kunt het/de boek(en) inleveren bij de groepsleerkrachten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Voor het inzamelen van levensmiddelen berichten we op een later tijdstip.

Voorleeswedstrijd Op 15 november was de finale van onze voorleeswedstrijd. De deskundige jury, bestaande uit ex-juf Cora en ex-juf Irene hebben na lang beraad besloten dat Kaitlyn het beste voorlas. Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de volgende ronde in januari. Op de tweede plaats eindigde Tim en op de derde plaats Roos, Lieke, Liz, Elena en Shania.

Feedback Enkele weken geleden hebben we voor het werken met de computer de ‘oortjes’ ingevoerd. Kinderen hebben nu hun eigen setje, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. We zijn benaderd door een bezorgde moeder, omdat zij bang was dat het gebruik van de oortjes schadelijk zou zijn voor het gehoor van de kinderen. Ze heeft zelf onderzoek gepleegd en het bleek dat het niet uitmaakt of de kinderen met een hoofdtelefoon of met oortjes werken, maar de sterkte van het volume voor gehoorschade kan zorgen. Dit is in alle groepen met de kinderen besproken en we zullen dit regelmatig blijven herhalen.

O B S

D E

K E L D E R S W E R F

I N F O N U M M E R 4 - 2 3 N O V E M B E R 2 017

Impressie van de carrousel 9 november 2017

Kinderwagens tijdens de carrousel Als u naar de carrousel komt kijken met een jonger kind dat nog in een kinderwagen zit/ligt, wilt u de kinderwagen dan in één van de lege lokalen (b.v. het handarbeidlokaal naast de zaal) zetten? Hier staat de kinderwagen (evt. met kind) rustig en blijven de looppaden vrij voor de leerlingen (ook in verband met de brandveiligheid). O B S

D E

K E L D E R S W E R F

I N F O N U M M E R 4 - 2 3 N O V E M B E R 2 017

Op voeten en fietsen naar school De leerlingenraad is begonnen aan de actie op voeten fietsen naar school. De bedoeling van de actie is meer kinderen lopend en fietsend naar school te krijgen. Het is ook om te zorgen dat de ouders/verzorgers minder snel de auto pakken om hun kind naar school te brengen. De kinderen krijgen allemaal op de eerste dag van de actie een kaart waar 20 stickers op kunnen. Elke dag zullen er kinderen van de leerlingenraad voor de klas staan om te vragen of de leerlingen op de fiets of lopend zijn geweest. Bij de lagere groepen kan de leerkracht dit doen. Als ze lopend of op de fiets zijn gekomen dan krijgen die leerlingen een sticker. Er hangt in alle klassen een poster. Daar word door een leerling van de leerlingenraad opgeschreven hoeveel kinderen er met de fiets of lopend zijn geweest. In de groepen 1, 2, 3, 4 zullen de leerkrachten het op de poster zetten. Na 1 of 2 weken wordt er gekeken welke klas de meeste stickers heeft en die klas krijgt de wisselbeker. Deze actie zal in het schooljaar een paar keer herhaald worden.

English Kids club Op 30 november gaat de English Kids club, o.l.v. Sonia Harrison, weer van start op de donderdagmiddagen van 16:00 tot 17:00 uur. De kinderen volgen 15 weken lang de lessen en zullen op 12 april het Anglia examen afleggen. Als uw kind zich nog hierbij wil aansluiten, kunt u dit melden bij Marjan Bronckers. Vanaf januari zal Sonia ook weer in groep 8 wekelijks een half uur Engelse les geven. Kinderen uit groep 8 kunnen zich vanaf januari aanmelden voor de deelname aan het Anglia-examen. De ouders van deze kinderen worden hier na de kerstvakantie via de mail verder over geïnformeerd.

Geschreven door Kaitlyn en Liz van de leerlingenraad

Ouderportaal Zoals u weet kunt u via het ouderportaal informatie over uw kind teruglezen. • Personalia en medische gegevens • Notities van de ouder-kindgesprekken • Rapport(en) • Toetsen (methode gebonden en CITO toetsen) • Groep • Lesrooster Als u informatie van voorgaande jaren wilt teruglezen, selecteer dan het betreffende schooljaar. Kijk a.u.b. regelmatig in het ouderportaal. We vragen u om de notities die we maken na een ouder-kindgesprek goed door te lezen. Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze notitie? Laat dit dan via de mail weten aan de leerkracht van uw kind. Als er gegevens gewijzigd moeten worden, geeft u dit dan door aan Sylvia van Schagen, [email protected]

Week van de mediawijsheid Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag. Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Het gaat er niet alleen om of je de middelen handig kunt inzetten, maar vooral hoe je de media slim en creatief kunt gebruiken om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen, die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving komen kijken, het beste kunt omzeilen. De hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten. Groep 7 en 8 doen dit jaar mee met MediaMasters. De MediaMasters Game is een gratis interactieve game die scholen een kans biedt om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren die media bieden. O B S

D E

K E L D E R S W E R F

I N F O N U M M E R 4 - 2 3 N O V E M B E R 2 017

Groep 8 HVC

Uit de Nieuwsflits

Vrijdag, 10 november gingen we naar de HVC in Alkmaar, daar leerden we van alles over ons afval. We kregen een film te zien met een quiz en daarna gingen we (compleet met sexy helm en haarnetje) de centrale bekijken. Een aantal kinderen bedachten na de rondleiding dat ze toch iets minder snel iets weg zouden gaan gooien!

Groepen 1-2 Thema Snoep Tot aan de kerstvakantie werken groep 1-2a en 1-2b over snoep. Groep1-2b: Met St. Maarten krijgen de kinderen veel snoep en ook tijdens de Sinterklaasperiode. Dit is allemaal erg lekker, maar we willen ook aandacht besteden aan de verzorging van het gebit. Wij hebben in de klas het snoephuisje van Hans en Grietje, waar de kinderen het sprookje kunnen naspelen. Groep 1-2a: Wij hebben woorden bedacht die bij snoep horen en ook vragen bedacht. Deze vragen gaan we proberen te beantwoorden de komen de tijd. We zijn al bezig met een snoepfabriek te maken.

O B S

D E

K E L D E R S W E R F

I N F O N U M M E R 4 - 2 3 N O V E M B E R 2 017

PET Groep 7 is 16 november naar PET West-Friesland geweest. PET is de afkorting van Promotie Even Techniek. De kinderen konden ervaring opdoen met techniek. Er waren allerlei standjes waar je verschillende onderdelen van techniek kon ervaren. Zo hebben kinderen een stroomkring gemaakt, een fietslicht in elkaar gezet, een auto van de toekomst ontworpen, een brug gebouwd van papier en plastic gerecycled. Alle kinderen waren super enthousiast en de 1,5 uur vonden ze veel te kort. Via de YouTube-link kunt u een impressie krijgen van de dag. www.youtube.com/watch?v=eoMfoY-wVd0

Jarig in december AGENDA 23 november

Studiedag, alle leerlingen vrij

24 november

Schoolzwemmen groep 4 en 5

29 november

Leerlingenraad

30 november

MZR vergadering Start English Kids club

1 december

Schoolzwemmen groep 4 en 5

5 december

Sinterklaasfeest, pakjesavond

6 december

School start om 9.30 uur

8 december

Schoolzwemmen groep 4 en 5

1

Isis van den Berg

4

1

Naut Broers

4

8

Jason Bormann

1-2b

10

Xavi Blankendaal

3

18

Thomas Vegter

1-2a

21

Milou Blankendaal

1-2b

26

Vayèn Appel

1-2a

Allemaal van harte gefeliciteerd!

28

Phileine Boer

1-2b

Nieuwsflits 4 11 december

Aanleveren kopij Info nr. 5

14 december

Uitgave Info nr. 5

15 december

Schoolzwemmen groep 4 en 5

O B S

D E

K E L D E R S W E R F

I N F O N U M M E R 4 - 2 3 N O V E M B E R 2 017

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.