VPO SE SE SE


1 Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: Opleiding: Mavo = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = voortgangstoets, VPO = voortgangs...
Author:  Oscar de Winter

0 downloads 24 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Vak: Leerjaar: Opleiding:

Aardrijkskunde 2016-2017 Mavo 3

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht.

VT = voortgangstoets, VPO = voortgangspraktische opdracht

Trimester

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Duur in Minuten

SE/ PO/ VT/ VPO

Gewicht

1T

Module 2: Bronnen van energie.

.

toets h.4,5 toets h.6 eindtoets h 4,5,6 *I-keuze

45 45 50

SE SE SE

3 3 8

VPO

5

toets h.7,8 toets h.9 eindtoets h. 7, 8, 9 topotoets *I-keuze

45 45 50

SE SE SE

3 3 8

40

SE VPO

3 5

toets h.1,2 toets h.3 eindtoets h. 1, 2, 3 *I-keuze

45 45 50

SE SE SE

3 3 8

VPO

5

2T

3T

Module 3: Grenzen en identiteit.

Module 4: Water.

.

Herkansbaar

Opmerkingen

Je maakt 1 keuze in dit schooljaar

I-

x *De I-keuze moet betrekking hebben op het onderwerp Water van trimester 3 x

x

Vak:

Biologie

Leerjaar: Opleiding:

2016-2018 VMBO-Mavo(H) Natuur, Gezondheid en techniek/Zorg en Welzijn

SE = schoolexamen, PO = praktische opdracht Trimester

1M

1H

2M

2H

Stofaanduiding Nectar 3 / 4 VMBO kgt

Voeding Hoofdstuk 7 en 8

Voeding Hoofdstuk 7 en 8 + verdiepinglesstof

Ontwikkeling Hoofdstuk 9, 10, 11

Ontwikkeling Hoofdstuk 9, 10, 11 + verdiepingslesstof

I-keuze

Nee

Nee

Nee

Nee

Gezondheid Hoofdstuk 1.4, 5, 13 Ja

3H

Gezondheid Hoofdstuk 1.4, 5, 13 + verdiepingslesstof

Duur in minuten

SE/PO

Gewicht

Cijfer

Herkansbaar

Dossier

n.v.t.

Dossier

2%

Ja

Nee

SE

30 min

SE

4%

Ja

Ja

SE

60 min

SE

8%

Ja

Ja

n.v.t.

Dossier

Ja

Nee

SE

30 min

SE

10%

Ja

Ja

SE

60 min

SE

20%

Ja

Ja

Vragen over de verdiepingsstof bepalen het Havo cijfer

Dossier

n.v.t.

Dossier

2%

Ja

Nee

Individuele opdracht

SE

30 min

SE

4%

Ja

Ja

SE

60 min.

SE

8%

Ja

Ja

Dossier

n.v.t.

Dossier

Ja

Nee

Individuele opdracht

SE

30 min

SE

10%

Ja

Ja

SE

60 min

SE

20%

Ja

Ja

Dossier

n.v.t.

Dossier

2%

Ja

Nee

Vragen over de verdiepingsstof bepalen het Havo cijfer Individuele opdracht

SE

30 min

SE

4%

Ja

Ja

SE

60 min

SE

8%

Ja

Ja

i-keuze

4 lessen

i-keuze

8%

Ja

Nee

Dossier SE SE

n.v.t. 30 min

Dossier SE

10%

Ja ja

Nee Ja

60 min

SE

20%

Ja

Ja

i-keuze

4 lessen

i-keuze

10%

Ja

Nee

Dossier

Nee

3M

Toetsvorm

Nee

Ja

Opmerkingen Individuele opdracht

Individuele opdracht

Samenwerkingopdracht Individuele opdracht Vragen over de verdiepingsstof bepalen het Havo cijfer Samenwerking opdracht e over 3 jaar lesstof

Vak: Leerjaar: Opleiding: Trimester

4M

Biologie 2015-2017 VMBO- 4 Mavo Natuur, Gezondheid en techniek + Zorg en Welzijn Stofaanduiding Nectar 3 / 4 VMBO kgt Hoofdstukken klas 3 (H5, 7, 8, 9, 10 ,11, 13) Natuur en Milieu Hoofdstuk 1, 2, 6

Ikeuze

Nee

Toetsvorm

Duur in Minuten

SE/PO

Gewicht

Cijfer

Herkansbaar

SE

60 min

SE

12%

ja

ja

Dossier

n.v.t.

Dossier

2%

Ja

Nee

SE

30 min

SE

4%

Ja

Ja

60 min

SE

8%

Ja

Ja

Dossier

n.v.t.

Dossier

2%

Ja

Nee

SE

30 min

SE

4%

Ja

Ja

60 min

SE

8%

Ja

4 lessen

i-keuze

10%

Ja

SE

5M

Gedrag, reageren en waarnemen Hoofdstuk 3, 4, 12

Nee

SE Ja

i-keuze

Opmerkingen

Individuele opdracht

Individuele opdracht

Ja Nee

Samenwerking opdracht

Vak: Leerjaar:

Duits 2016-2017

Opleiding:

VMBO-TL 3M (H)

Urenverdeling per trimester: 2 lesuren per week van 70 minuten

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht.

Trimester

Stofaanduiding

1M

2M

I-keuze

VT = voortgangstoets, VPO = voortgangspraktische opdracht

Toetsvorm

Duur in Minuten

SE/ VT/VPO

Gewicht

Herkansbaar

Opmerkingen

Vaardighedentoets

Schriftelijk

55 min.

SE

5

Ja

Voor Havo wordt gewerkt met deels andere vaardighedenstof dan voor Mavo.

Kijk/luistertoets (kbl versie klas 4)

Schriftelijk met beeld en geluid erbij

55. min.

SE

4

Nee

Mondeling

Mondeling/presentatie

10 min.

SE

3

Nee

Boekje toets

Schriftelijk

20 min.

SE

3

Nee

Overhoringen

Schriftelijk

15 min. per stuk

SE

1

Vaardighedentoets

Schriftelijk

55 min.

SE

5

Ja

Leestoets

Schriftelijk

55 min.

SE

4

Ja

SE

5

Nee

Dossier

3M

Mondeling

Mondeling/presentatie

10 min.

SE

3

Nee

Overhoringen

Schriftelijk

15 min. per stuk

SE

1

Nee

Vaardighedentoets

Schriftelijk

55 min.

SE

5

Ja

Leestoets (kbl examenvragen)

Schriftelijk

55 min.

SE

4

Ja

Mondeling

Mondeling/presentatie

10 min.

SE

3

Nee

Boekje toets

Schriftelijk

20 min.

SE

3

Nee

Overhoringen

Schriftelijk

15 min. per stuk

SE

1

Nee

Toetsen alleen herkansbaar indien in het werkboek de inzet van de leerling aantoonbaar is. Het mondeling bestaat uit meerdere onderdelen die op de leerlijn vermeld staan Bij overhoringen telt het gemiddelde cijfer van alle afgenomen overhoringen (per trimester).

Dossier: uit een serie opdrachten vormt een leerling een dossier bestand uit 4 opdrachten.

Vak: Duits Leerjaar:

2017-2018

Opleiding:

VMBO-TL 4M

Urenverdeling per trimester: 2 lesuren per week van 70 minuten

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht.

VT = voortgangstoets, VPO = voortgangspraktische opdracht

Trimester

Stofaanduiding

Toetsvorm

Duur in Minuten

SE/ VT/VPO

Gewicht

Herkansbaar

4M

Schrijftoets

Schriftelijk

55 min.

SE

5

Ja

Leestoets

Schriftelijk

55 min.

SE

10

Ja

Mondeling

Mondeling/presentatie

10 min.

SE

3

Nee

Overhoringen

Schriftelijk

20 min. per stuk

SE

2

Nee

Kijk / luistertoets

Schriftelijk met beeld en geluid erbij

55 min.

SE

5

Ja

Schriftelijk

55 min.

5M

I-keuze

Leestoets Dossier

SE

10

Ja

SE

10

Nee

Mondeling

Mondeling

10 min.

SE

3

Nee

Overhoringen

Schriftelijk

20 min. per stuk

SE

2

Nee

Opmerkingen De schrijftoets, de kijk/luistertoets en de leestoets zijn alleen herkansbaar indien de voorbereidende opdrachten een week voor de toets zijn afgetekend bij de docent. Bij overhoringen telt het gemiddelde cijfer van alle afgenomen overhoringen (per trimester). Voor trimester 4 en 5 geldt: het mondeling bestaat uit meerdere onderdelen die op de leerlijn vermeldt staan. Dossier: uit een serie opdrachten vormt leerling een dossier bestaand uit 3 opdrachten. Elke vaardigheid mag daarbij maximaal 1x aan bod komen.

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Economie 2016-2017 Mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Trimester

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Hoofdstuk 1en 2

ja

Hoofdstuk 3 , 4 en 5

ja

Periodetoets Deeltoets 1 Deeltoets 2 I-keuze Periodetoets Deeltoets 3 Deeltoets 4 Deeltoets 5

Hoofdstuk 6, 7 en 8

ja

1

2

3

Periodetoets Deeltoets 6 Deeltoets 7 Deeltoets 8

Duur in Minuten 50 45 45

Gewicht

50 45 45 45

SE/ VT SE SE SE SE SE SE SE SE

50 45 45 45

SE SE SE SE

8 2,5 2,5 2,5

8 2,5 2,5 6 8 2,5 2,5 2,5

Herkansbaar

Opmerkingen

Ja Nee Nee nee Ja Nee Nee Nee nee Ja Nee Nee Nee

1. De I-keuze doe je minimaal 1 maal per jaar. Vaker mag ook. 2. De I-keuze moet betrekking hebben op een onderwerp uit het betreffend trimester. 3. De vorm van de Ikeuze wordt in overleg met de docent bepaald.

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Economie 2017-2018 Mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht

Trimester

4

5

Stofaanduiding

Hoofdstuk 1, 2 en 4

Hoofdstuk 5, 6 en 8 Hoofdstuk 7

Examentraining 6

I-keuze

Toetsvorm

Duur in Minuten

SE/ VT

Gewicht

Herkansbaar

Periodetoets Deeltoets 1 Deeltoets 2 Deeltoets 4

50 45 45 45

SE SE SE SE

14 4 4 4

Ja Nee Nee Nee

Toets 5 en 8 Toets 6 en 7

50 50

SE SE

12 12

Ja Ja

Opmerkingen

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Engels 2016-2018 3 MAVO

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Periode

1M

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Duur in Minuten

SE/PO/ VT/VPO

Gewicht

Cijfer

Herkansbaar

Schrijfvaardigheid (persoonlijke brief)

Nee

Schriftelijk

55 min.

SE

5%

Ja

Ja

Leesvaardigheid en woordenschatuitbreiding (lees-/vocatoets Team)

Nee

Schriftelijk

55 min.

SE

4%

Ja

Ja

Kijk-en luistervaardigheid Kijk- en luistertoets

Nee

Schriftelijk

55 min.

SE

9%

Ja

Nee

Schrijfvaardigheid Zakelijke brief

Nee

Schriftelijk

55 min.

SE

9%

Ja

Ja

SE

9%

Ja

Nee

2M I-keuze

Spreekvaardigheid (debate)

3M

Leesvaardigheid en woordenschatuitbreiding (lees-/vocatoets Team)

Ja

Eigen keuze

Eigen keuze

Nee

Mondeling

15 min.

SE

9%

Ja

Nee

Nee

Schriftelijk

55 min.

SE

5%

Ja

Ja

Opmerkingen

Je maakt eerst een plan, dit moet worden goedgekeurd door je docent

Vak: Engels Leerjaar: 2016-2018 Opleiding: 4 MAVO SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Periode

Stofaanduiding

Schrijfvaardigheid (sollicitatiebrief)

4M

I-keuze

Leesvaardigheid en woordenschatuitbreiding (lees-/vocatoets)

5M

I-keuze

Nee

Ja

Toetsvorm

Schriftelijk

Eigen keuze

Duur in Minuten

SE/PO/ VT/VPO

Gewicht

Cijfer

Herkansbaar

55 min.

SE

9%

Ja

Ja

Eigen keuze

SE

9%

Ja

Nee

Nee

Schriftelijk

55 min.

SE

5%

Ja

Ja

Kijk-en luistervaardigheid Kijk- en luistertoets

Nee

Schriftelijk

55 min.

SE

9%

Ja

Nee

Spreekvaardigheid (debate)

Nee

Mondeling

15 min.

SE

9%

Ja

Nee

Literatuurtoets

Nee

Schriftelijk

55 min

SE

9%

Ja

Ja

Te toetsen lesstof moet voor de toets aantoonbaar zijn geoefend Toetsonderdelen moeten aantoonbaar opnieuw zijn geoefend voor de herkansing Al het te maken werk moet zijn ingeleverd voor de herkansing

Opmerkingen

Je maakt eerst een plan, dit moet worden goedgekeurd door je docent

Vak: Leerjaar:

Frans 2016-2018

Studielast: Urenverdeling per trimester:

Opleiding: VMBO-Mavo 3 Mavo SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. Trimester

Stofaanduiding

Ikeuze

Toetsvorm

2 uur per week

VT = voortgangstoets, VPO = voortgangspraktische opdracht

Duur in Minuten

SE/ VT/VPO

Gewicht

Le Nord-Ouest

Trimester Cijfer 1/5

Opmerkingen Voor meer informatie, zie leerlijn.

1M

2M

Hoofdstuktoets U1 Spreekopdracht Leestoets Handelingsopdracht Rhône-Alpes L’Afrique francophone

Schriftelijk Mondeling Schriftelijk Schriftelijk

Hoofdstuktoets U2/U3 Spreekopdracht Leestoets Provence-Côte d’Azur

Schriftelijk Mondeling Schriftelijk

Hoofdstuktoets U4 Leestoets Cito Kijk & luistertoets Dossier Lille

Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk

45 10 45

SE * SE SE SE

2 1 1 1

* herkansbaar, alleen als alles op tijd is ingeleverd! 1/5

45 10 45

SE* SE SE

In de hoofdstuktoetsen wordt de grammatica vocabulaire en de luistervaardigheid getoetst

2 1 2 1/6

3M

***

45 45 45

SE* SE SE SE

2 1 1 2

** Spreekopdracht wordt tijdens de reis naar Lille gehouden. Leerlingen die niet meegaan krijgen een alternatieve opdracht *** I-keuze

Vak: Leerjaar:

Frans 2016-2018

Opleiding:

VMBO-TL 4T

Studielast: Urenverdeling per trimester:

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. Trimester

4M

5M

Stofaanduiding Paris Hoofdstuktoets U5 Schrijftoets/opdracht Leestoets Spreektoets Le sud-Ouest Hoofdstuktoets U6 Cito Kijk & luistertoets Leestoets

2uur per week

VT = voortgangstoets, VPO = voortgangspraktische opdracht

Ikeuze

Toetsvorm

Duur in Minuten

SE/ VT/VPO

Gewicht

*

Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk

45 45 45 45

SE SE SE SE

2* 2 1 1

Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk

45 45 45

SE SE SE

2* 1 2

Trimester Cijfer 1/6

1/5

Eind SE cijfer= (trimestercijfer1 + trimestercijfer2 + trimestercijfer3 + trimestercijfer4 + trimestercijfer5)/5

Opmerkingen * herkansbaar, alleen als alles op tijd is ingeleverd! * In de hoofdstuktoetsen wordt de grammatica vocabulaire en de luistervaardigheid getoetst

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Geschiedenis 2016-2017 3 mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Trimester

1T

2T

3T

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

SE/ VT SE SE SE SE

Gewicht

Herkansbaar

Opmerkingen

Deeltoets 1 Deeltoets 2 Moduletoets I-keuze

Duur in Minuten 45 45 50 n.v.t

Ja

3 3 9 5

Nee Nee Ja Nee

I-keuze: Één I-keuze per schooljaar, gedurende een trimester. Onderwerp en/of vorm in overleg met de docent.

Ja

Deeltoets 1 Deeltoets 2 Moduletoets

45 45 50

SE SE SE

3 3 9

Nee Nee Ja

Ja

Deeltoets 1 Deeltoets 2 Moduletoets

45 45 50

SE SE SE

3 3 9

Nee Nee Ja

De industriële samenleving in Nederland / Sociale zekerheid en verzorgingsstaat

De Tweede Wereldoorlog / De Koude Oorlog

Nederland en Indonesië / Cultuur en mentaliteit na 1945

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Geschiedenis 2017-2018 4 mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht

Trimester

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

SE/ VT SE SE SE

Gewicht

Herkansbaar

Deeltoets 1 Deeltoets 2 Moduletoets

Duur in Minuten 45 45 50

Staatsinrichting van Nederland

Ja

4 4 15

Nee Nee Ja

Historisch Overzicht vanaf 1900

Ja

Deeltoets 1 Deeltoets 2 Deeltoets 3 Moduletoets

45 45 45 50

SE SE SE SE

4 4 4 15

Nee Nee Nee Ja

4

5

Opmerkingen

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Informatietechnologie 2016-2017 3 mavo

Trimester

Stofaanduiding

1

* Basisvaardigheden:

Ikeuze

Toets vorm

SE/VT Duur in minuten Gewicht Herkansbaar Opm.

Blog

SE

Tijdens lessen

5% Nee

SE

50 min.

5% Ja

SE

Tijdens lessen

5% Nee

SE

50 min.

SE

Tijdens lessen

SE In duo!

50 Min.

o.a. Word,Exel,Power Point en Office 365 Maken van digitale kaart. 2

Blog

* Media/ ontwerpen: o.a. Vormgeving van digitale formats,

10% Ja

werken met i-pods, mobiele telefoons, web-sites 3

communicatie via sociale media * Hardware:

Blog

o.a.Invoer verwerking en opslag van gegevens storingen lokaliseren,

Ikeuze

Tijdens lessen

Opmerkingen: Een blog schrijf je na elke les en is dus een verantwoording van je leerproces en je gemaakte werk

5% Nee 15% Ja 5% Nee

Vak: KV1 (CKV) BV/MU of DRA Leerjaar: 2016-2017 Opleiding: Mavo 3

Studielast: 120 uur Profiel: Alle Urenverdeling: 1 uur KV1-BV/ 1 uur KV1 MU of DRA

SE = schoolexamen: mondelinge toets, praktische opdracht of schriftelijk toets HD= handelingsdeel Trimester Stofaanduiding I-Keuze Toets Week Duur in vorm Minuten 2 kunstdisciplines 1

2 culturele activiteiten Theoretische verdieping Praktische activiteiten Reflectie Kunstdossier

2 kunstdisciplines 2 culturele activiteiten 2 Theoretische verdieping Praktische activiteiten Reflectie Kunstdossier

2 kunstdisciplines 2 culturele activiteiten 3 Theoretische verdieping Praktische activiteiten Reflectie Kunstdossier

SE

Gewicht

Herkansbaar

Opmerkingen

De opdrachten tijdens een periode worden beoordeeld met een o/v/g. Het gemiddelde hiervan moet iedere periode voldoende zijn om het vak te kunnen afsluiten.

1 van de culturele activiteiten moet je op een andere manier uitwerken dan schriftelijk

Eind Periode

HD

33%

Ja

1 van de culturele activiteiten moet je op een andere manier uitwerken dan schriftelijk

Eind Periode

HD

33%

Ja

1 van de culturele activiteiten moet je op een andere manier uitwerken dan schriftelijk

Eind Periode

HD

33%

Ja Voor meer inhoudelijke informatie; zie de leerlijn!

Vak: tekenen/handenarbeid Per. Stofaanduiding I-Keuze

Thematische onderzoekslijn

Schooljaar: 2016 – 2017 Toetsvorm

Kunstbeschouwing  I keuze

1

Moodboard Onderzoek 2D/3D werkstuk light 2D/3D werkstuk heavy I-keuze Presentatie (blog/ filmpje)

Duur in minuten 180 240 240 600 120 60

Opleiding: 3mavo SE Gewicht Cijf.

SE

0.5 1 1 2 0.5 0.5

1 1 1 1 1

Per. cijf.

Opmerkingen

:5=

Blog/filmpje: Reflectie op werk en werkhouding m.b.v.: > onderzoeksvraag > determinatiewijzer > cijferwijzer I-keuze, filmpje en theorie-examen zijn herkansbaar

2

3

 Proefex. CPE  Proefex. CSE  Boekje, deel 1: Beeldende aspecten, t/m kleur

Kunstbeschouwing

 Proefex. CPE  Proefex. CSE  Boekje, deel 1: Beeldende aspecten, t/m textuur

Kunstbeschouwing

 Presentatie over onderwerp passend bij examenthemaPresentatie over onderwerp passend bij examenthema

Praktisch Theoretisch Boekje I-keuze Presentatie (Filmpje)

900 180 180 120 60

SE

2 1 1 0,5 0,5

1 1 1 1 1

:5=

Praktisch Theoretisch Boekje I-keuze Presentatie (Filmpje)

900 180 180 120 60

SE

2 1 1 0,5 0,5

1 1 1 1 1

:5=

Vak: Kunstvakken Beeldend tekenen/handenarbeid Opleiding: 4mavo Per. Stofaanduiding I-Keuze Toetsvorm

4

5

 Proefex. CPE1  Proefex. CSE1  Boekje, deel 1b: beeldende aspecten

Kunstbeschouwing

 Proefex. CPE1  Proefex. CSE1  Boekje, deel 2: kunststromingen

Kunstbeschouwing

 Examen CPE/CSE

6

 Presentatie over onderwerp passend bij examenthema

Schooljaar: 2017 – 2018 Duur in minuten

SE

Gewicht Cijf.

Praktisch Theoretisch Boekje I-keuze Filmpje2

910 140 420 140 70

SE

2 1 1 0,5 0,5

1 13 1 13 13

Praktisch Theoretisch Boekje I-keuze Filmpje2

910 140 420 140 70

SE

2 1 1 0,5 0,5

1 13 1 13 13

Per. cijf.

Opmerkingen 1

Tekenen of handenarbeid 2

Reflectie op werk en werkhouding m.b.v.: > onderzoeksvraag > determinatiewijzer > cijferwijzer 3

 Presentatie over onderwerp passend bij examenthema

I-keuze, blog/filmpje en theorie-examen zijn herkansbaar

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Kunstvakken drama 2016-2017 Mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets of praktische voortgangsopdracht Trimester

1M

1M

2M

2M

3M

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Op basis van een thema werken met zelf ontwikkelde tekst/ opdracht, vormgeven vanuit eigen ideeën / fascinatie m.b.v. spel ruimte, licht, geluid Van een vaste tekst (dialoog) een eigen interpretatie maken. Je begeleidt een andere groep . De tekst analyseren, interpreteren presenteren Het trainen van spelvaardigheden (o.a. improvisatiespelen), vormgevingsaspecten Speelstijlen,

Keuze van tijd en thema, perspectief en vormgeving,

Presentatie of film, onderdelen. Eigen spel interpretatie en vormgeving Logboek met onderzoek,rolbeschrijving,script Presentatie stuk, spel, interpretatie & vormgeving -Logboek met een motivatie keuze, Subtekst,rolbeschrij ving, tekstanalyse

De theorie bij drama. We gaan in dit trimester één les per week besteden aan de theorie en hoe je die toepast. N.a.v. van Romeo en Julia (Shakespeare) een rol en scène naar het ‘hier en nu’ vertalen en spelen in een gekozen speelstijl

Keuze van tekst / invulling rol/vormgeving

Improvisatieopdrachten Presentatie speelstijl & vormgeving

Scènekeuze, rolkeuze, keuze van speelstijl en situering in de tegenwoordige maatschappij

Presentatie

Duur in Minuten 10 m.

10 m.

SE/VT

Gewicht

SE

2

Herkansbaar In overleg

SE

1

nee

SE

2

In overleg

nee

10 m.

Logboek

SE

1

SE

2

In overleg

SE

1

nee

3

ja

Theorietoets

45 m.

SE

Presentatie (film) Onderzoek naar de situering in de onze wereld Verslag werkwijze, onderzoek en rol

10 m.

SE

In overleg 2

SE

1

nee

Opmerkingen Groepsopdracht met plan van aanpak & logboek. Zowel het proces als het resultaat worden beoordeeld Groepsopdracht met individuele onderdelen. Het praktische deel moet zijn gedaan voor een cijfer Groepsopdracht met individuele onderdelen. Het praktische deel moet zijn gedaan voor een cijfer Alle vaktermen staan in de reader op SOM. De theorie wordt verwerkt met korte opdrachten Groepsopdracht met individuele onderdelen. Het praktische deel moet zijn gedaan voor een cijfer

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Kunstvakken Drama 2017-2018 Mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Trimester

4M

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Duur inm

SE/VT

Gewicht

Herkansbaar

Opmerkingen

Kunstdossier (afr.tr 5) (verslag 2 bezochte voorstellingen/ verslagen van PO’s en onderzoek naar leven en werk van een drama-kopstuk (acteur/regisseur etc)

Drama-kopstuk Keuze van voorstellingen

dossier

360

SE

(afronding in tr.. 5)

In overleg

In het kunstdossier houdt de leerling alle stappen en vorderingen bij van het werkproces. Verder in het kunstdossier reflecties op gemaakt werk en verslagen van films, voorstellingen, enz.

Zelfportret 3 scènes.

Tijdstip en vorm

Pres. In klas

VT

voldaan

In overleg

70

Begrippenlijst drama

5M

Schriftelijk

SE

2

ja

Onderzoek theaterstijlen & onderzoek/ bezoek/ beschouwing theatervoortelling.

Verslag en presentatie in de klas

VT

voldaan

In overleg

Voorbereiden kerstvoorstelling Kerstvoorstelling

Presentatie

4 x 20

VT SE

2

In overleg

Presentatie

6

SE

4

In overleg

VT

Voldaan

Voorbereiden, spelen en verslag monoloog Solo presentatie

keuze monoloog

Bezoek en nagesprek theatervoorstelling. Voorbereiden/ presenteren examenvoorstelling

voorstelling naar keuze

Kunstdossier

presentatie

20-30

SE

5

In overleg

Dossier

360

SE

2 (zie p4)

Nee

Een gezamenlijk bezochte voorstelling, zo mogelijk ook een repetitie bijgewoond

De examenvoorstelling is een grote groepspresentatie, door de leerlingen gemaakt, vormgegeven en gespeeld. Dit is een openbare voorstelling

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Kunstvakken Muziek 2016-2018 VMBO-TL 3 Mavo (Havo)

Urenverdeling per trimester:

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. Trimester

1 Mavo

1 Mavo

2 Mavo

2 Mavo

3 Mavo

Stofaanduiding

I-keuze

Luisteren: Onderscheiden van lagen in muziek (melodie, tweede stem, tegenstem, akkoorden, bas en ritme) Zang/spelvaardig heden: Zelfstandig een zangpartij instuderen Zelfstandig een speelpartijinstuderen Luisteren: Herhaling boek 1 en 2 (Motief&herhaling, variatie, contrast, vorm, muzikale keuzes, ontwikkelen, muzikale lagen Zang/speelvaardigh eden: De llen stellen hun zang-en speelopdrachten zelf samen uit eerder gespeeld materiaal en verwerken deze in een radiouitzending Alle eerder geoefende vaardigheden komen samen in 3 praktische opdrachten

Toetsvorm Luistertoets

4 chordsong Tutorial Deelnemen lunchconcert Lunchconcert oragniseren

4 chordsong Tutorial Deelnemen lunchconcert Lunchconcert oragniseren

Deelname miniconcert

2,2

VT = voortgangstoets, VPO = voortgangspraktische opdracht Duur in Minuten 30

SE/ VT/VPO SE

Gewicht

Trimester Cijfer

Opmerkingen

2

Groepsopdracht met plan van aanpak & logboek. Zowel het proces als het resultaat worden beoordeeld

Presentatie

10

SE

1

Presentatie

10

SE

1

Luistertoets

30

SE

2

Presentatie

15

SE

1

Groepsopdracht met individuele onderdelen

Presentatie Presentatie Presentatie

10 10 10

SE SE SE

1 1 1

Groepsopdracht met individuele onderdelen

Vak: Kunstvakken Muziek Leerjaar: 2016-2018 Opleiding: VMBO-TL 4T

Urenverdeling per trimester:

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. Trimester

4T

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Examentraining

Schriftelijk

Duur in Minuten 50

Speelopdracht Ontwerpopdracht

Presentatie Presentatie

10 10

Bezoeken van muziekgebouw, voorstelling, concert

VT = voortgangstoets, VPO = voortgangspraktische opdracht SE/ VT/VPO SE

Gewicht

SE SE

1 1

2

VPO

Voorbereiden eindexamenconcert

5T

2,2

180

VPO

Examentraining

Schriftelijk

50

SE

2

Speelopdracht Ontwerpopdracht

Presentatie Presentatie

10 10

SE SE

1 1

Voorbereiden eindexamenconcert

Presentatie

180

VPO

Eindexamenconcert

Presentatie

360

SE

1

Trimester Cijfer

Opmerkingen

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Lichamelijke opvoeding 2016 - 2017 3m(h) 3h 3v

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets of praktische voortgangsopdracht Trimeste r 1M/H/V/T

Stofaanduiding Spel 1 Spel 2 Vrije ruimte

2M/H/V/T

Spel 3 Turnen 1 Bewegen op Muziek

3M/H/V/T

I-keuze

Toetsvorm

Duur in Minuten

Praktisch Praktisch Praktisch

SE/ VT SE SE SE

Gewic ht 1/3 1/3 1/3

Praktisch Praktisch Praktisch

SE SE SE

1/4 1/4 1/4 1/4

Praktisch Praktisch Praktisch

SE SE SE

1/4 1/4 1/4 1/4

Presentatie

Turnen 2 Atletiek 1 Zelfverdediging Presentatie

Herkansbaar

Opmerkingen 

Je bent verplicht minimaal tachtig procent van de lessen BO aanwezig te zijn én mee te hebben gedaan. Lukt dat niet om geoorloofde redenen verwijzen we een leerling naar de examencommissie. Lukt dat niet om ongeoorloofde redenen leidt de absentie tot een Onvoldoende beoordeling.Wanneer je langer dan vier lessen geblesseerd bent geweest per trimester, maar wel aanwezig was tijdens de lessen ben je verplicht een vervangende BO opdracht (blessureopdracht) te maken / uit te voeren. In overleg met je docentWanneer je niet actief kan deelnemen aan de les geef je dat aan bij je docent.Elke leerling zal minimaal aan twee I keuzes per jaar dienen te voldoen. Het product wordt bij je vakdocent ingeleverd.Aan het einde van het schooljaar moet je het vak minimaal met een Voldoende afgesloten hebben.Leerstof is zaal / veld afhankelijk, daardoor kunnen sommige prestaties in een ander trimester worden behandeld.Voor meer informatie: zie leerlijn

Vak: Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) Leerjaar: 3 Opleiding: MAVO

Studielast: Sector:

SE= schoolexamen (mondelinge toets, Praktische Opdracht of schriftelijk toets) Trimester

Stofaanduiding

1

Atletiek: Oriëntatielopen

Praktijk

Atletiek: Werpen Keuze : Balslingeren of Discuswerpen

2

3

I-Keuze (gehele cohort)

Toetsvorm

Week

Duur in Minuten

SE

Gewicht

1-6

SE

3.0

Herkans Baar Ja/Nee Nee

Praktijk

1-6

SE

3.0

Nee

Tik/afgooispelen: Xplayn

Praktijk

7-12

SE

3.0

Nee

Squash

Praktijk

7-12

SE

3.0

Nee

SportCV

Schriftelijk

1-12

SE

1.0

Ja

Sportfolio EHBSO

Schriftelijk Praktijk

1-12 1-12

SE SE

5.0 3.0

Zelfverdediging Keuze : Boksen of Schermen

Praktijk

1-6

SE

3.0

Bewegen op Muziek

Praktijk

7-12

SE

3.0

Nee

Sport Magazine

Schriftelijk

1-12

SE

3.0

Ja

Sportfolio

Schriftelijk

1-12

SE

5.0

Ja

Turnen : Springen

Praktijk

1-6

SE

3.0

Nee

Spel: Flag Football

Praktijk

7-12

SE

3.0

Nee

Sportvereniging stage

Praktijk

1-12

SE

5.0

Nee

Sportfolio

Praktijk

1-12

SE

5.0

Ja

Ja Nee

Nee

Opmerkingen 

Je bent verplicht minimaal tachtig procent van de lessen LO2 aanwezig te zijn geweest, aanwezig is deelname, dus geen deelname staat gelijk aan afwezig.Onderdelen zijn zaal gebonden en niet trimester gebonden, deze kunnen afwijken.

Vak: Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) Leerjaar: 4 Opleiding: MAVO

Studielast: Sector: Urenverdeling: 2-2

SE= schoolexamen (mondelinge toets, Praktische Opdracht of schriftelijk toets)

Trimester

Stofaanduiding

I-Keuze (gehele cohort)

Toetsvorm

4

Atletiek: Duurloop

Praktijk

Doelspel Keuze : La Crosse of Frisbee

Week

Duur in Minuten

SE

Gewicht

1-6

SE

3.0

Herkans Baar Ja/Nee Nee

Praktijk

1-6

SE

3.0

Nee

Terugslagspel : Volleybal

Praktijk

7-12

SE

3.0

Nee

Organisatie Klassentoernooi

Praktijk

7-12

SE

5.0

Nee

Schriftelijk

1-12

SE

5.0

Ja

Praktijk

1-12

SE

3.0

Nee

Schriftelijk

1-12

SE

5.0

Ja

Praktijk

1-12

SE

3.0

Nee

Keuzeprestatie

Praktijk

1-12

SE

3.0

Nee

Turnen : Keuze : Steunzwaaien of hangzwaaien

Praktijk

7-12

SE

3.0

Nee

Schriftelijk

1-12

SE

8.0

Ja

Praktijk

1-6

PO

4.0

Nee

Sportfolio 5

Spel : Xplayn 2 Sportgeschiedenis Sport Oriëntatie Keuze

6

Sportfolio Turnen : Circuspresentatie

Bezoek Sportwedstrijd

Nee

Schriftelijk

SE

3.0

Opmerkingen 

Je bent verplicht minimaal tachtig procent van de lessen LO2 aanwezig te zijn geweest, aanwezig is deelname, dus geen deelname staat gelijk aan afwezig.Onderdelen zijn zaal gebonden en niet trimester gebonden, deze kunnen afwijken

Vak: Loopbaanoriëntatie & Begeleiding (LOB) Leerjaar: 3 Opleiding: MAVO

Studielast: Profiel: Urenverdeling:

SE= schoolexamen (mondelinge toets, Praktische Opdracht of schriftelijk toets) Trimester

Stofaanduiding

1

2

3

Toetsvorm

Week

LOB lessen

Praktijk

1-12

Herkans Baar Ja/Nee Ja

Studie Experience

Praktijk

7-12

Nee

Portfolio opbouw

Schriftelijk

1-12

Ja

LOB lessen

Praktijk

1-12

Ja

Almere On Stage

Praktijk

1-12

Nee

(Loopbaan) reflectie gesprek

Praktijk

1-12

Ja

Schriftelijk

1-12

Ja

Praktijk

1-12

Ja

Expeditie MBO 3.0

Praktijk

7-12

Nee

(Loopbaan) reflectie gesprek

Praktijk

1-12

Ja

Praktijk

1-12

Ja

Schriftelijk

1-12

Ja

Portfolio opbouw LOB lessen

I-Keuze (gehele cohort)

AEL Stage (optioneel)

Duur in Minuten

SE

Gewicht

Presentatie opleiding en beroep Portfolio opbouw

Opmerkingen 

Aan alle LOB activiteiten dient deelgenomen te worden, waarmee het onderdeel is “Voldaan”Leerlingen houden een portfolio bij waarin hun ervaringen gedocumenteerd worden.Leerlingen kunnen optioneel een AEL stage lopen in een van de eerste twee Daltonweken. Deze AEL stage geldt als een PO.Bij alle activiteiten staan de loopbaan competenties centraal : motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, loopbaansturing, oriëntatie op werk & beroep en netwerken

Vak: Loopbaanoriëntatie & Begeleiding (LOB) Leerjaar: 4 Opleiding: MAVO

Studielast: Profiel: Urenverdeling:

SE= schoolexamen (mondelinge toets, Praktische Opdracht of schriftelijk toets)

Trimester

Stofaanduiding

4

Toetsvorm

Week

LOB lessen

Praktijk

1-12

PO

Herkans Baar Ja/Nee Ja

Meet the Students

Praktijk

11-12

PO

Nee

(Loopbaan) reflectiegesprek

Praktijk

7-12

PO

Ja

Schriftelijk

1-12

ST

Ja

Praktijk

1-12

PO

Ja

Praktijk

1-12

PO

Nee

Portfolio opbouw 5

LOB lessen Meeloop lessen MBO

Studie Experience (optioneel)

Duur in Minuten

SE

Gewicht

Praktijk

1-12

PO

Ja

(Loopbaan) reflectiegesprek

Schriftelijk

1-12

ST

Ja

Portfolio opbouw

Praktijk

1-12

PO

Ja

Presentatie Portfolio

6

I-Keuze (gehele cohort)

Opmerkingen 

Aan alle LOB activiteiten dient deelgenomen te worden, waarmee het onderdeel is “Voldaan”Leerlingen houden een portfolio bij waarin hun ervaringen gedocumenteerd worden.Leerlingen kunnen in november met hun ouders optioneel naar de Studie ExperienceBij alle activiteiten staan de loopbaan competenties centraal : motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, loopbaansturing, oriëntatie op werk & beroep en netwerken

Vak: Maatschappijleer Leerjaar: 2016-2017 Opleiding: VMBO-TL 3

Urenverdeling per trimester: 2 lesuren per week

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Trimester

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Examenkatern Werk

Ja

1T

2T

Examenkatern Massamedia

Examenkatern Multiculturele Samenleving

3T

SE/ VT SE SE SE

Gewicht

Herkansbaar

Opmerkingen

Moduletoets Deeltoets 1* Deeltoets 2*

Duur in Minuten 50 30 30

3x 1x (of 0x) 1x (of 0x)

Ja Nee Nee

Ja

Moduletoets Deeltoets 1* Deeltoets 2*

50 30 30

SE SE SE

3x 1x (of 0x) 1x (of 0x)

Ja Nee Nee

Ja

Moduletoets Deeltoets 1* Deeltoets 2* iKeuze**

50 30 30

SE SE SE SE

3x 1x (of 0x) 1x (of 0x) 3x

Ja Nee Nee Nee

1. *Deeltoetsen zijn ‘beperkt facultatief’: ze worden door iedereen gemaakt, maar de leerling bepaalt zelf of het cijfer meetelt 2. **De iKeuze moet en mag één keer per jaar ingeleverd worden. Dit mag in elk trimester zijn op een in SOM aangewezen inlevermoment. 3. **De iKeuze moet gaan over een maatschappelijk vraagstuk m.b.t. een van de drie thema’s; werk, massamedia of multiculturele samenleving (maar niet noodzakelijk in datzelfde trimester). Zie opdracht. 4. Alleen de moduletoets is herkansbaar, mits het trimester is afgerond.

Vak: Maatschappijleer 2 Leerjaar: 2016-2018 Opleiding: VMBO-TL 4

Urenverdeling per trimester: 2 lesuren per week

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Trimester

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

SE/ VT/VPO SE SE SE

Gewicht

Herkansbaar

Moduletoets Deeltoets 1 Deeltoets 2

Duur in Minuten 50 30 30

Examenkatern Politiek en Beleid

Ja

3x 1x 1x

Ja Nee Nee

Examenkatern Criminaliteit en Rechtstaat

Ja

Moduletoets Deeltoets 1 Deeltoets 2

50 30 30

SE SE SE

3x 1x 1x

Ja Nee Nee

4

5

Opmerkingen 1. Deeltoetsen zijn niet facultatief

Vak: Nask 1 Leerjaar: 3TH Cohort 2016 - 2018 Opleiding: 3m (h)

1T: trimester 1 TL

1H: trimetser 1 Havo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Trimester Stofaanduiding I-keuze Toets vorm Duur in SE/ Gewicht HerkansMinuten VT baar 1T Pulsar 3/4TL SE(klein) 30 min. SE 4% Ja H 1. Stoffen en SE 55 min SE 8% Ja Materialen H 4 Kracht en Dossier Tijdens SE 2% Nee Beweging 1 lessen 1H

2T

2H

3T

Pulsar 3H H 1 Stoffen en Materialen H 4 Kracht en Beweging 1

Pulsar 3/4TL H 2 Elektriciteit 1 H 3 Licht H 9 Straling

I-keuze

Pulsar 3H H 2 Elektriciteit 1 H 3 Straling H 9 Licht

I-keuze

Pulsar 3/4TL H 5 Warmte H 6 Geluid

SE(klein) SE

30 min. 55 min

SE SE

4% 8%

Ja Ja

Dossier

Tijdens lessen

SE

2%

Nee

Individueel / duo SE(klein) SE Dossier

Tijdens lessen 30 min 55 min Tijdens lessen Tijdens lessen 30 min 55 min Tijdens lessen 30 min. 55 min

SE

8%

Nee

SE SE SE

4% 8% 2%

Ja Ja Nee

SE

8%

Nee

SE SE SE

4% 8% 2

Ja Ja Nee

SE SE

4% 8%

Ja Ja

Tijdens lessen 30 min. 55 min

SE

2%

Nee

SE SE

4% 8%

Ja Ja

Tijdens lessen

SE

2%

Nee

Individueel/ duo SE(klein) SE Dossier SE(klein) SE Dossier

3H

Pulsar 3H H 5 Apparaten en Automaten

SE(klein) SE Dossier

Opmerkingen

Vak: Nask 1 Cohort 2016 - 2018 Leerjaar: 4 Opleiding: 4 mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht

Trimester

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

Het weer H 10

Individueel / duo

4

Pulsar 3/4TL H7 Elektriciteit 2 H8 Kracht en beweging 2

SE( lesstof 3M)

SE(klein) SE Dossier

5

Pulsar 3/4TL H 11 Verkeer en Veiligheid H 12 Constructies

Duur in Minuten Tijdens lessen

SE/ VT SE

Gewicht

Herkansbaar

10%

Nee

55 min

SE

12%

Nee

30 min 55 min Tijdens lessen

SE SE SE

4% 8% 2%

Ja Ja Nee

SE(klein) SE

30 min. 55 min

SE SE

4% 8%

Ja Ja

Dossier

Tijdens lessen

SE

2%

Nee

Opmerkingen: Het dossier bestaat uit een aantal practicum verslagen, het werkboek/ Schoolwise (de examenopgaven) en de uitgewerkte doelen. Voor de verslagen die in het dossier moeten worden ingeleverd, zal de docent de practica aangeven.

Opmerkingen

Vak: Nask 2 Leerjaar: 3TH Opleiding:3m (h) SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht Trimester

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

1T

Pulsar NaSk2 TL H 1 Stoffen H 2 Goed en veilig schoon

I-keuze

Individueel/ duo SE (klein) SE Dossier

1H

I-keuze Pulsar Chemie H1 Stoffen H2 Scheidingsmethoden

2T

2H

3T

Pulsar NaSk2 H3 Reacties H4 Verbranding Pulsar Chemie H3 Reacties H5 Ontleding en verbranding Pulsar NaSk2 H5 Eigen onderzoek elementen H6 Reactie vergelijkingen

Duur in Minuten Tijdens lessen 30 min 55 min

SE/ VT SE

Gewicht 8%

herkansb aar Nee

SE SE

4% 8% 2%

Ja Ja Nee

Individueel/ duo SE(klein) SE Dossier SE(klein) SE

Tijdens lessen 30 min 55 min

SE

8%

Nee

SE SE

30 min 55 min

SE SE

4% 8% 2% 4% 8%

Ja Ja Nee Ja Ja

Dossier SE( klein) SE

Tijdens lessen 30 min 55 min

SE SE

2% 4% 8%

Nee Ja Ja

Dossier SE(klein) SE

Tijdens lessen 30 min 55 min

SE SE

2% 4% 8%

Nee Ja Ja

Dossier

Tijdens lessen

SE

2%

Nee

SE(klein)

30 min 55 min

SE SE

4% 8%

Ja Ja

SE

2%

Nee

3H Pulsar NaSk2 H5 Eigen onderzoek elementen H6 Reactie vergelijkingen

SE Dossier

Tijdens lessen

Opmerkingen

Vak:

Nask2

Opleiding:

Leerjaar: 4 4 mavo

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. VT = mondelinge voortgangstoets, schriftelijke voortgangstoets op praktische voortgangsopdracht

Trimester

4

5

Stofaanduiding

Pulsar NaSk2 H6 Reactievergelijking en H7 Zouten 1 H8 Zuren en Basen

Pulsar NaSk2 H9 Reactiesnelheid en Massa H10 Zouten 2 H11 Chemische industrie

I-keuze

Toetsvorm

Duur in Minuten 55 min

SE/ VT SE

Gewicht

Herkansbaar

12%

Nee

SE(klein) SE Dossier

30 min 55 min Tijdens lessen

SE SE SE

4% 8% 2%

Ja Ja Nee

SE( klein)

30 min

SE SE

4% 8%

Ja Ja

SE

55 min SE

10%

Nee

I-keuze

Individueel/duo SE

2%

Nee

Dossier

Tijdens lessen

SE( over leerstof klas 3M)

Het dossier bestaat uit een aantal practicum verslagen, het werkboek of Schoolwise (de examenopgaven en met de uitgewerkte doelen. Voor de verslagen die in het dossier moeten worden ingeleverd, zal de docent de practica aangeven.

Opmerkingen

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Nederlands 2016-2017 VMBO-TL 3M(H)

Studielast: Urenverdeling per trimester:

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. Trimester

1M

1H

2M

2H

3M

3H

Stofaanduiding

I-keuze

Toetsvorm

In het schoolexamen worden de volgende items voor een cijfer getoetst.

Elke periode heeft 1 i-keuze module. In iedere i-keuze module staan enkele verplichte opdrachten. Elke leerling vult de module zelf aan met opdrachten / doelen uit de ikeuzemogelijkhede nlijst. (3xww)

Toets 1 Toets 2 Dossier

         

Begrijpend lezen Sollicitatiebrief Taaltoets Betoog Spelling Zakelijke brief Grammatica Informatief artikel Affiche Samenvatting

Alle andere onderdelen maken deel uit van een module. Voor 3H zijn er aparte toetsen en / of aparte toets onderdelen.

Aanpassing en vastlegging van de opdrachten gaat in overleg met de docent en worden op de leerlijn meegenomen. Voor 3H, zijn er aparte i-keuze opdrachten.

Duur in Minuten 50 50

SE

Gewicht

SE

5 6 5

Toets 1 Toets 2 Dossier

50 50

SE

5 6 5

Toets 1 Toets 2 Dossier

50 50

SE

6 6 5

Toets 1 Toets 2 Dossier

50 50

SE

6 6 5

Toets 1 Toets 2 Dossier

50 50

SE

6 6 5

Toets 1 Toets 2 Dossier

50 50

SE

6 6 5

Trimester Cijfer Elke periode bestaat uit 3 modules met bijbehorende dossieropdracht (en) en of toets (en)

I-keuze opdrachten worden beoordeeld met een 1, 4, 6 ,8 of 10. Na de daltonweek worden niet afgeronde modules becijferd met een 1,0.

Opmerkingen Voor alle periodes geldt: Alle onderdelen uit een module zijn herkansbaar, mits de modules uit een gehele periode, op tijd zijn afgerond (zie planning) voor de daltonweek.

I-keuze: Alle dossieropdrachten kunnen in overleg worden aangepast, mits de zelfde doelen worden behaald.

Vak: Leerjaar: Opleiding:

Wiskunde 3 mavo (h)

SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. Duur in TriStofaanduiding Toetsvorm Minute mester Getal en Ruimte n H1 Procenten 1 H2 Kaart en Doorsnede H3 Lineaire verbanden

H4 Statistiek

2 H5 Goniometrie H6 Verschillende verbanden

H7.5 Oppervlakte en Inhoud vergroten H9 Goniometrie 2

H8 Rekenen H10 Grafieken Vergelijkingen

Gewicht

Trimester cijfer

Herkan sbaar

Toets

50 min

SE

4x

TL

Ja

Drie onverwachte Bonusopgaven

3x 15 min

Zie opmerking

Zie opmerking

TL

Nee

Voortgangstoets 1

50 min

SE

6x

TL

Ja

Toets

50 min

SE

2x

TL

Ja

Drie onverwachte Bonusopgaven

3x 15 min

Zie opmerking

Zie opmerking

TL

Nee

Voortgangstoets 2

50 min

SE

4x

TL

Ja

Inleveropdrachten

6 lesuren

SE

Zie opmerking

TL

Nee

Samenwerkings opdracht

50 min

SE

4x

TL

Nee

Drie onverwachte Bonusopgaven

3x 15 min

Zie opmerking

Zie opmerking

TL

Nee

Voortgangstoets 3

50 min

SE

6x

TL

Ja

Toets

50 min

SE

4x

TL

Ja

H7 Oppervlakte en Inhoud (7.1 t/m paragraaf 7.4)

3

SE/VT VPO/T

Opmerkingen

Gemiddelde cijfer Bonusopgave. x 0.15 wordt opgeteld bij het VGT cijfer. H1,H2,H3

Gemiddelde cijfer Bonusopgave. x 0.15 wordt opgeteld bij het VGT cijfer. H1,H2,H3,H5,H6 Behaalde punten van de inleveropdrachten worden bij de behaalde toetspunten opgeteld.

Gemiddelde cijfer Bonusopgave. x 0.15 wordt opgeteld bij het VGT cijfer. H1,H2,H3,H5,H6,H7,H9

Vak: Wiskunde Leerjaar: 4 Opleiding: mavo SE = mondelinge toets, schriftelijke toets of praktische opdracht. Trimester

Duur in Minute n

SE/VT VPO/T

Gewicht

Trimester cijfer

Herkan sbaar

Toets

50 min

SE

3x

TL

Ja

Drie onverwachte Bonusopgaven

3x 15 min

Zie opmerkin g

Zie opmerkin g

TL

Nee

Voortgangstoets 4

50 min

SE

9x

TL

Ja

H4 Statistiek

Toets

50 min

SE

3x

TL

Ja

H5 Rekenen

Toets

55 min

SE

6x

TL

Ja

Drie onverwachte Bonusopgaven

3x 15 min

Zie opmerkin g

Zie opmerkin g

TL

Nee

Gemiddelde cijfer Bonusopgave. x 0.15 wordt opgeteld bij het VGT cijfer.

Voortgangstoets 5

100 min

SE

9x

TL

Ja

H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8

Stofaanduiding Getal en Ruimte H1 Verbanden 1

4

5

H2 Hoeken en afstanden H3 Verbanden 2

H6 Meetkunde 1 H7 Verbanden H8 Meetkunde 2

Toetsvorm

Opmerkingen

Gemiddelde cijfer Bonusopgave. x 0.15 wordt opgeteld bij het VGT cijfer. H1,H2,H3

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.