Výroční zpráva. ANIMAL EYE, z.s. za rok 2016 ANIMAL EYE. Organizace, hospodaření, činnost. Základní informace


1 Základní infrmace ANIMAL EYE, z.s. je celstátní neziskvá rganizace, jejímž hlavním účelem je...
Author:  Jindřich Musil

0 downloads 2 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


ANIMAL EYE Základní informace… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Organizace, hospodaření, činnost Souhrnné údaje za rok 2016

Výroční zpráva ANIMAL EYE, z.s. za rok 2016

¨

ANIMAL EYE Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Proč pomáháme Důvody založení ANIMAL EYE

Česká republika již řadu let dokonale uspokojuje evropskou poptávku po levných, domněle čistokrevných štěňatech a koťatech bez průkazu původu. Nízké pořizovací náklady a legální beztrestnost činí z Česka jednu z hlavních množíren a vývozoven psů a koček pro celou Evropu. Na alarmující stav poukazují dlouhodobě mezinárodní organizace, podvodné praktiky při prodeji zvířat mapují zahraniční média. Chybějící zákony daly vzniknout šedé zóně množitelů, takzvané množírenské mafii, která se na rozdíl od poctivých chovatelů neštítí ničeho. Ilegální obchod přináší překupníkům stamilionové zisky na úkor zajištění alespoň základních podmínek pro chovaná zvířata. Podle statistik odborné platformy Eurogroup for Animals představuje obchod s domácími zvířaty jeden z nejlukrativnějších ilegálních byznysů v Evropě hned po zbraních a drogách. O množírenské problematice se začalo na veřejnosti intenzivně hovořit v létě 2014 v souvislosti s kauzou moderátora České televize Jana Smetany. Jan pořídil nevědomky své dceři Nikole k jejím sedmým narozeninám nemocné a příliš mladé štěně čivavy od jedné podvodné prodávající. Pejsek bohužel záhy, přesně v den sedmých narozenin dcery, uhynul. Jan však svůj příběh i při vědomí možných rizik uveřejnil, a poté, co se mu v návaznosti na novinové články ozvaly stovky obdobně podvedených osob z celého Česka s žádostí o pomoc, ukázalo se, že zájmové chovy zvířat představují v ČR velký společenský problém. Kauza množení psů odkryla veřejnosti dosud skryté problémy ochrany domácích zvířat v plné šíři. Přestože se aktivisté snažili upozornit na problematiku množíren již dříve, lze říci, že až do vypuknutí případu Jana Smetany se v dané věci nedělo v podstatě nic. Úspěchy v jednotlivých kauzách a nutnost prosazení legislativních změn vedly advokáty z týmu Jana Smetany k založení nové neziskové organizace, která se pokusí vykrýt nejpalčivější mezery v ochraně domácích zvířat na území ČR. A tak vznikl na počátku roku 2015 zákonný spolek ANIMAL EYE...

¨

ANIMAL EYE Organizační struktura

Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Vnitřní uspořádání a fungování

Základní identifikační údaje Název: Právní forma: Sídlo: Identifikační číslo (IČ): Daňové identifikační číslo (DIČ): Statutární orgán – předsedkyně: Nejvyšší orgán: Kontakt:

ANIMAL EYE, z.s. zákonný spolek Kaprova 42/14 110 00 Praha 1 03750531 CZ03750531 JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová členská schůze e-mail: [email protected] telefon: (+420) 608 303 359 web: www.animaleye.cz facebook: www.facebook.com/animaleye.cz

Personální změny v roce 2016  Tým ANIMAL EYE posílil o

¨

o

JUDr. Lukáše Bohuslava, Ph.D. – zkušeného právníka z renomované Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda, s.r.o., a tajemníka a odborného asistenta Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy;

o

Mgr. Ing. Daniela Vodrážku – zakladatele spolku Mise naděje při Masarykově univerzitě v Brně a back office managera společností LEO Express a Aakon Capital.

ANIMAL EYE Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

1. PUBLIC AFFAIRS Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komunikaci s orgány státní a veřejné správy, moderujeme a budujeme partnerské aliance a koalice, zajišťujeme odbornou diskuzi. Pozorně sledujeme aktuální legislativní vývoj i potřeby praxe, upozorňujeme na aplikačně problematické otázky a snažíme se tak přispět k formulování kvalitního legislativního základu na úseku ochrany zvířat v ČR. Pro tyto účely jsme rovněž registrováni v rejstříku zástupců zájmových skupin Evropské komise.

Výsledky naší činnosti Co se již podařilo …

 Aktivně se podílíme na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů. V průběhu roku jsme v návaznosti na dohodu s představiteli Ministerstva zemědělství z července 2015 vedli řadu klíčových jednání se zástupci Ministerstva vnitra, Svazu měst a obcí ČR a Státní veterinární správy ČR. Společně jsme pak vypracovali studii, které analyzuje stav evidencí domácích zvířat v jednotlivých obcích a hodnotí případný dopad nové legislativy na veřejné rozpočty.  V souvislosti s účinností služebního zákona došlo na jaře 2016 k obměně třetiny ředitelů krajských veterinárních správ.  Spoluiniciovali jsme vydání novely veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti množírnám psů. Předloha počítá s povinnou registrací útulků pro toulavá zvířata a evidencí chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku. Soukromým veterinárním lékařům současně ukládá povinnost nahlašovat podezření z týrání zvířat. Cílem předkládané úpravy je legislativně podchytit subjekty, které se aktuálně nacházejí v právním vakuu, a umožnit tak Státní veterinární správě ČR jejich průběžnou kontrolu. Navrhovaný koncept reflektuje závěry jednání na Ministerstvu zemědělství, které jsme vedli za přítomnosti místopředsedkyně zemědělského výboru PS PČR Olgy Havlové v červenci 2015.  K 1.4.2016 došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Policejním prezidiem ČR a Státní veterinární správou ČR, která by měla zlepšit objasňování případů týrání zvířat a která počítá se společnými kontrolními akcemi policistů a úředních veterinárních lékařů.  Státní veterinární správa ČR začala od července 2016 zveřejňovat na svých internetových stránkách výsledky kontrol v útulcích. Každý zájemce tak může nahlédnout do anonymizovaných protokolů z provedených kontrol a seznámit se s jejich obsahem.

ANIMAL EYE Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

1. PUBLIC AFFAIRS Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komunikaci s orgány státní a veřejné správy, moderujeme a budujeme partnerské aliance a koalice, zajišťujeme odbornou diskuzi. Pozorně sledujeme aktuální legislativní vývoj i potřeby praxe, upozorňujeme na aplikačně problematické otázky a snažíme se tak přispět k formulování kvalitního legislativního základu na úseku ochrany zvířat v ČR. Pro tyto účely jsme rovněž registrováni v rejstříku zástupců zájmových skupin Evropské komise.

Výsledky naší činnosti Co se již podařilo …

 Stali jsme se členy evropské oborové asociace EU Dog & Cat Alliance, která sdružuje nejvýznamnější ochranářské organizace usilující na úrovni EU o klíčové legislativní změny. Mezi hlavní cíle této platformy patří navyšování standardu ochrany psů a koček na území EU prostřednictvím harmonizace legislativy a také ve formě koordinovaného jednotného postupu národních členů, který zahrnuje i důsledné sdílení informací a další metody kooperace za účelem snazšího odhalování ilegálního obchodu se zvířaty.  Na přelomu léta a podzimu 2016 se nám podařilo posunout spolupráci s politickou reprezentací zase o kus dál a téma psích množíren se na základě našich urgencí objevilo v krajské volební kampani.  V závěru září 2016 jsme se zúčastnili jako členové EU Dog & Cat Alliance oficiální recepce v Evropském parlamentu, kterou konferovala prezidentka meziparlamentní skupiny pro záležitosti ochrany zvířat a welfare Sirpa Pietikäinen. Na akci dorazilo hned několik europoslanců i zástupci Evropské komise, mezi nimi například eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis nebo viceprezident meziparlamentní skupiny pro záležitosti ochrany zvířat a welfare Petras Auštrevičius.  Spolu s kolegy z evropské asociace EU Dog & Cat Alliance jsme se v průběhu podzimu 2016 podíleli na vypracování studie mapující podobu národních legislativ v jednotlivých členských státech.  Iniciovali jsme vydání kladného stanoviska ÚKOZ ze dne 1.12.2016 k zavedení centrální evidence a povinného čipování psů.  V prosinci 2016 jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti, která sdružuje nejvýznamnější subjekty na poli společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v ČR.

ANIMAL EYE Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní.

2. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ Poskytujeme bezplatné právní poradenství advokáty ČAK za účelem ochrany zvířat. Současně shromažďujeme důkazní materiál a iniciujeme postih veškerých podvodů anebo jiné protiprávní činnosti v souvislosti s nákupem či chovem domácích zvířat. Při řešení jednotlivých případů postupujeme v součinnosti se zavedenými ochranářskými organizacemi, a to jak z ČR (Liga na ochranu zvířat, Svoboda zvířat aj.), tak ze zahraničí (VIER PFOTEN, EITAL). Respektujeme platné právo, včetně principu presumpce neviny. Stejně tak důsledně zohledňujeme postupy dozorových a represivních orgánů. Konkrétní výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byla veřejnost zavčas informována a varována a aby bylo možné sociálně patologickým jevům týkajícím se nakládání se zvířaty předcházet.

Výsledky naší činnosti Co jsme dokázali …

 Uzavřeli jsme partnerství s přední českou společností ATLAS CONSULTING – www.atlascon.cz, která se již od roku 1992 úspěšně věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních, ekonomických a informačních systémů. Uvedená společnost rovněž provozuje odborný portál Právní prostor a pořádá prestižní společenské kongresy Právní prostor a Právo ve veřejné správě. Obsahem partnerství je především bezplatná dodávka licencí systému Codexis pro naši bezplatnou právní poradnu.  Zrevidovali jsme vnitřní předpisy několika chovatelských klubů sdružených v Českomoravské kynologické unii, z.s. (ČMKU).  Uzavřeli jsme partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Obsahem partnerství je nejenom spolupráce v oblasti osvěty, ale také společný postup při eliminaci nekalých praktik na inzertních portálech.  Pro širokou veřejnost jsme vypracovali metodickou příručku zaměřenou na vysvětlování možností spotřebitelské obrany proti podvodným praktikám při internetovém prodeji zvířat.  V naší bezplatné právní poradně jsme za rok 2016 zodpověděli prostřednictvím telefonní linky 1.782 dotazů, prostřednictvím elektronické komunikace 1.956 dotazů a prostřednictvím sociálních sítích 72 dotazů.  Rozšířili jsme bezplatné právní poradenství přes www.veterina-online.info  Nadále poskytujeme partnerským organizacím právní podporu při ochraně jejich jména a dobré pověsti, resp. při řešení jednotlivých kauz.

ANIMAL EYE Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

3. OSVĚTA Ve své činnosti klademe velký důraz na vzdělávání, šíření informací a osvětu. Připravujeme řadu informačních kampaní a tematických osvětových akcí, kterými oslovujeme laickou i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích. Při realizaci všech uvedených aktivit klademe přísný důraz na faktickou správnost a odbornost.

Výsledky naší činnosti Co jsme dokázali …

 Nadále si držíme pozici nejcitovanější ochranářské organizace v českých médiích k tématu množíren a problematice ilegálního obchodu se psy. Pravidelně jsme zváni jako odborníci do televize, rozhlasu i tisku.  Uzavřeli jsme partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Obsahem partnerství je nejenom spolupráce v oblasti osvěty, ale také společný postup při eliminaci nekalých praktik na inzertních portálech. Tématu se věnovala reportáž pořadu ČT 168 hodin, na jejímž natáčení jsme se podíleli.  V červenci 2016 jsme pořádali v pražské Stromovce pod záštitou místostarosty Prahy 7 Ondřeje Mirovského benefiční trénink psů, který vedla zkušená lektora Alžběta Švejdová a jehož výtěžek putoval na podporu naší bezplatné právní poradny. Zatrénovat si s námi přišly i známé osobnosti – herečka Kateřina Kaira Hrachovcová, MVDr. Jan Herčík, moderátorka Klára Doležalová a skupina The Fellas, vítěz hudební ceny Anděl 2011 v kategorii Objev roku. Návštěvníky (mezi nimiž nechyběly ani děti z pražských Klokánků, kterým jsme věnovali bezplatnou účast jako odměnu za vysvědčení) čekal nejenom zábavný program, ale také diskuze o aktuálním tématu čipování, právních úskalích při chovu domácích zvířat nebo povinnostech pejskaře ve městě. Občerstvení pro pejsky zajistila partnerská společnost Dogtown.  Na počátku letních prázdnin jsme spolu s partnery z ANNONCE spustili velkou osvětovou kampaň, která varovala před riziky nákupu zvířete přes Internet: www.annonce.cz/chcemepsa/ Souhrn základních rad, jak poznat inzerát překupníků psů, a přehled nejčastějších výmluv nepoctivých chovatelů otisklo hned několik médií.

ANIMAL EYE Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

3. OSVĚTA Ve své činnosti klademe velký důraz na vzdělávání, šíření informací a osvětu. Připravujeme řadu informačních kampaní a tematických osvětových akcí, kterými oslovujeme laickou i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích. Při realizaci všech uvedených aktivit klademe přísný důraz na faktickou správnost a odbornost.

Výsledky naší činnosti Co jsme dokázali …

 Na podzim 2016 jsme na stránkách deníku Právo otevřeli relativně kontroverzní téma nevhodné stravy pro psy a kočky. Našim právním závěrům a kvalifikaci týrání zvířat dalo následně za pravdu vedení Komory veterinárních lékařů ČR.  V říjnu 2016 jsme spustili z partnery z ANNONCE další část kampaně, zaměřenou tentokrát na problematiku spotřebitelské obrany proti podvodům při internetovém prodeji zvířat. Naši snahu podpořil ve formě citace v tiskové zprávě ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR MVDr. Zbyněk Semerád. Na inzertních portálech Annonce se začala objevovat varovná okénka odkazující na bezplatnou právní poradnu ANIMAL EYE.  Podílíme se na vydávání odborného newsletteru EU Dog & Cat Alliance.  Dne 29. listopadu 2016 jsme se zapojili do prvního ročníku GIVING TUESDAY www.giving-tuesday.cz – mezinárodního dne dárcovství a dobrovolnictví, který se již pátým rokem slaví po celém světe a podporuje vůli pomáhat.  Podařilo se nám zvítězit v prestižní soutěži Asociace společenské odpovědnosti, která sdružuje nejvýznamnější subjekty na poli společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v ČR, a získali jsme roční bezplatné členství.  Spolu s komunikační agenturou Publicis Prague a mediální agenturou ZenithOptimedia jsme na Vánoce spustili facebookovou charitativní selfie kampaň.  V průběhu roku jsme prostřednictvím portálu Veterina-online.info navázali spolupráci s řadou renomovaných veterinárních pracovišť.

ANIMAL EYE Hospodaření

Kdo jsme… ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Příjmy a výdaje za rok 2016

PŘÍJMY V ROCE 2016 Dary fyzických a právnických osob 39.886,79 Kč ____________________________________________________________________________ VÝDAJE V ROCE 2016 Nájem kancelářských prostor a režie 2.759 Kč Telekomunikace, webhosting, administrace aplikací 14.050,47 Kč Účetní služby za rok 2015 1.000 Kč Jiné služby (odborné poradenství a konzultace, pronájem) 19.839,93 Kč ____________________________________________________________________________ 37.649,4 Kč

Na základě osvědčení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 24.4.2015, S- MHMP/572460/2015, č.j. 673928/2015, je ANIMAL EYE, z.s. oprávněn konat po dobu neurčitou veřejnou sbírku.

¨

Rozvaha za období ANIMAL EYE, z.s.

IČ: 03750531

účetní rok 2016

Nastavení výběru ( þ = filtrovat dle..., ý = negace): o o o þ o

Dle data účetního případu:

od

do

Dle data plnění DPH:

od

do

o o o

Jen pro střediska:

od

do

Jen pro zakázky:

od

do

Jen pro činnosti:

od

do

o

Netisknout účty bez obratů

Rozvaha v tisících Procházet i analytickou část účtu Tisknout součty analytické části

Účet

Název účtu

Počáteční stav

Obrat

Koncový stav

Aktiva 211000

281,00

0,00

281,00

211xxx

281,00

0,00

281,00

21xxxx

281,00

0,00

281,00

221000

Peněžní prostředky v pokladně

158,43

2 331,41

2 489,84

221xxx

158,43

2 331,41

2 489,84

22xxxx

158,43

2 331,41

2 489,84

0,00

0,00

0,00

261xxx

0,00

0,00

0,00

26xxxx

0,00

0,00

0,00

2xxxxx

439,43

2 331,41

2 770,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261000

314000

Peněžní prostředky na účtech

Peníze na cestě

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

314xxx 315000

0,00

0,00

0,00

315xxx

0,00

0,00

0,00

31xxxx

0,00

0,00

0,00

381000

Ostatní pohledávky

470,12

860,78

1 330,90

381xxx

470,12

860,78

1 330,90

38xxxx

470,12

860,78

1 330,90

395000

Náklady příštích období

0,00

0,00

0,00

395xxx

Vnitřní zúčtování

0,00

0,00

0,00

39xxxx

0,00

0,00

0,00

3xxxxx

470,12

860,78

1 330,90

xxxxxx

909,55

3 192,19

4 101,74

Součet aktiv od začátku roku

4 101,74

Pasiva 321000

Dodavatelé

321xxx 325000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325xxx

0,00

0,00

0,00

32xxxx

0,00

0,00

0,00

13 100,00

0,00

13 100,00

379xxx

13 100,00

0,00

13 100,00

37xxxx

13 100,00

0,00

13 100,00

379000

Ostatní závazky

0,00 0,00

Jiné závazky

Vytiskl(a): Kamila Žohová, 27.02.2017

Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz

Strana: 1

Rozvaha za období ANIMAL EYE, z.s. Účet

IČ: 03750531

Název účtu

3xxxxx 931000

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

931xxx 932000

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

účetní rok 2016 Počáteční stav

Obrat

Koncový stav

13 100,00

0,00

13 100,00

-12 190,45

12 190,45

0,00

-12 190,45

12 190,45

0,00

0,00

-12 190,45

-12 190,45

932xxx

0,00

-12 190,45

-12 190,45

93xxxx

-12 190,45

0,00

-12 190,45

9xxxxx

-12 190,45

0,00

-12 190,45

xxxxxx

909,55

0,00

909,55

Součet pasiv od začátku roku

909,55

Hospodářský výsledek od začátku roku

Vytiskl(a): Kamila Žohová, 27.02.2017

3 192,19

Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz

Strana: 2

Výsledovka za období ANIMAL EYE, z.s.

IČ: 03750531

účetní rok 2016

Nastavení výběru ( þ = filtrovat dle..., ý = negace): o o o þ o o

Dle data účetního případu:

od

do

Dle data plnění DPH:

od

do

Výsledovka v tisících

o

Jen pro střediska:

o

Jen pro zakázky:

o

Jen pro činnosti:

Procházet i analytickou část účtu Tisknout součty analytické části Netisknout účty bez obratů

Účet

Název účtu

Počáteční stav

Obrat

Koncový stav

Náklady 518000

0,00

36 694,60

36 694,60

518xxx

0,00

36 694,60

36 694,60

51xxxx

0,00

36 694,60

36 694,60

549000

Ostatní služby

0,00

94,02

94,02

549xxx

Jiné ostatní náklady

0,00

94,02

94,02

54xxxx

0,00

94,02

94,02

5xxxxx

0,00

36 788,62

36 788,62

xxxxxx

0,00

36 788,62

36 788,62

Výnosy 682000

0,00

39 980,81

39 980,81

682xxx

Přijaté příspěvky (dary)

0,00

39 980,81

39 980,81

68xxxx

0,00

39 980,81

39 980,81

6xxxxx

0,00

39 980,81

39 980,81

xxxxxx

0,00

39 980,81

39 980,81

0,00

3 192,19

3 192,19

Hospodářský výsledek:

Vytiskl(a): Kamila Žohová, 27.02.2017

Zpracováno systémem Money S3 www.money.cz

Strana: 1

Příloha k účetní závěrce roku 2016 OBSAH : I. Obecné údaje II. Účetní metody, zásoby a způsoby oceňování 1. Zásoby 2. Hmotný a nehmotný majetek III. Informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Finanční majetek 2. Hmotný a nehmotný majetek 3. Pohledávky 4. Závazky 5. Základní kapitál 6. Druhy výnosů I. Obecné údaje: Společnost : Adresa: Právní forma : IČO: DIČ: Účel: Datum vzniku: Statutární orgán:

ANIMAL EYE, z.s. Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapsaný spolek 03750531 CZ03750531 Účelem spolku je hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. 3.2.2015 JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ - předsedkyně

Průměrný počet zaměstnanců : 0 Jiné odměny či podíly na zisku, ať už v peněžní nebo naturální podobě, spolek statutárním orgánům ani zaměstnancům nevyplácel a neposkytl žádné půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění. Mezi datem účetní závěrky a datem schváleným k předání závěrky nedošlo ve spolku k žádným jiným významným událostem. II. Účetní metody, zásady a způsoby oceňování 1. Zásoby: nakoupené zásoby jsou účtovány způsobem B do nákladů v pořizovacích cenách, tj. v ceně pořízení včetně dalších nákladů, které s pořízením souvisí. 2. Hmotný a nehmotný majetek – spolek nenakoupil hmotný majetek v hodnotě nad 40.000,- Kč. Pokud bude majetek pořízen, bude odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a to: rovnoměrným odpisem. III. Informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Finanční majetek – hotovost – spolek vede jednu hotovostní pokladnu, kterou spravuje JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ, inventury této pokladny jsou prováděny pravidelně vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. 2. Hmotný a nehmotný majetek – spolek nevlastní k 31.12.2016 majetek v hodnotě nad 40 000,- Kč. 3. Pohledávky – spolek nemá pohledávky z obchodního styku po splatnosti. 4. Závazky - spolek nemá závazky z obchodního styku po splatnosti. 5. Druh výnosů – 682 – Přijaté příspěvky a dary..…….. 39 tis. Kč

V Praze dne 27.2.2017 ………………………………………………… JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ - předsedkyně

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.