Výroční zpráva za rok 2018 Ústav anatomie 2. LF UK


1 Výroční zpráva za rok 2018 Ústav anatomie 2. LF UK 1. Výuka Výuka pregraduálního studia před...
Author:  Vít Bláha

0 downloads 1 Views 792KB Size

Recommend Documents


Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2016
1 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Výroční zpráva Anatomického &uacut...

Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2016
1 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Výroční zpráva Anatomického &uacut...

Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok 2003
1 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok...

Přehled publikační činnosti KDHO UK 2.LF a FN Motol za rok 2007
1 Přehled publikační činnosti KDHO UK 2.LF a FN Motol za rok 2007 Publikace v zahraničních odborných časopisech: Pieters, R; Schr...

2. Rok 1797 výchozí stav
1 Karel Klátil Myslivecká pěchota Po řadové pěchotě následuje, zcela přirozeně, popis pluků lehké pěchoty Pavlovy a...

Výroční zpráva za rok 2018
1 Výroční zpráva za rok 20182 Obsah 1. Úvodní slovo Základní údaje Členové spolku Konta...

PyeongChang 2018 již za rok
1 ROČNÍK 50. (2017) ČÍSLO 1 (172) ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII PyeongChang 2018 již za r...

Publikační činnost za rok 2018
1 Publikační činnost za rok 2018 Metodika platná pro rok 2018a dokument, kde jsou definice výsledků, jsou dostupné na v ...

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
1 UNIVERZITA PARDUBICE Univerzitní knihovna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 218 Únor 219 Zpracovaly: Ing. Blanka Jankovsk&aac...

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š...Výroční zpráva za rok 2018 Ústav anatomie 2. LF UK 1. Výuka Výuka pregraduálního studia předmětu Anatomie probíhá v pronajatých prostorách Anatomického ústavu 1. LF UK v budově v ulici U nemocnice 3, proto se koná pouze v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách (a přednáška pro anglicky hovořící studenty v pondělí). Půjčování preparátů k samostudiu lze dostatečně zajistit pouze pro kostní materiál, u ostatních tělesných systémů bohužel není dostatek vhodných dostupných preparátů. 1.1 Pregraduální studium 1.1.1 Magisterské studium: 196 hodin anatomie + 60 hodin pitevních cvičení Přednášky: Kachlík, Druga, Naňka, Němcová, Salaj, Hudák Praktická cvičení: Salaj, Hudák, Hergetová, Al-Redouan, van der Meijs, Brabec, Pastor a Koutný, a lektoři Jurášek, Bečková, Takáč, Novák, Bartošková, Králiková, Andrášová, Haluza, Kunc, Racková, Zusková, Bartošová, Novysedlák, Šafránková, Hronová, Jirásko, Schachten, Li, Konvičková, Motýlová, Valášek, Košičanová, Tomková, Belbl, Fábik, Hechtová, Vaněk, Reichel, Teichler, Hernes, Salih, Abbaspour, Hassan (pouze zkoušení: Druga, Kachlík, Naňka, Němcová, Hergetová) Česky studující: zkouška – ústně (Kachlík, Druga, Naňka, Hergetová, Němcová, Salaj) 1. pokus – uspělo 122 studentů (37 x A, 45 x B, 40 x C) 2. pokus – uspělo 28 studentů (2 x A, 11 x B, 15 x C) 3. pokus – uspěli 4 studenti (4 x C) Neuspělo 30 studentů (12 x D, 17 x nezapočteno, 1 x započteno – nedostavil se) Celkem prospělo 154 studentů ze 184 (83,7 %) Zahraniční studenti: zkouška – ústně (Kachlík, Druga, Naňka, Němcová, Salaj) 1. pokus – uspělo 22 studentů (5 x A, 10 x B, 7 x C) 2. pokus – uspělo 7 studentů (3 x B, 4 x C) 3. pokus – uspěl 1 student (1 x B) Neuspělo 35 studentů (4 x D, 41 x nezapočteno) Celkem prospělo 30 studentů ze 75 (40 %) 1.1.2 Bakalářské studium Fyzioterapie: 140 hodin anatomie Přednášky: Hudák Praktická cvičení: Hudák a lektoři Koutný, Kuchár, Repka, Stejskal Zkouška – ústně (Hudák) 1. pokus – uspělo 22 studentů (12 x A, 6 x B, 4 x C, 8 x D) 2. pokus – uspělo 6 studentů (1x A, 2 x 5, 0 x C, 2 x D) 3. pokus - uspěli 2 studenti (1 x B, 1 x C) Neuspěl 1 student (nezískal zápočet). Celkem prospělo 31 studentů z 32 (96,8 %). Státní zkouška z funkční anatomie a kineziologie: Kachlík jako předseda zkušební komise a Hudák jako člen komise 1.1.3 Bakalářské studium Všeobecná sestra (dálkové studium): 32 hodin anatomie Přednášky Hergetová

Zkouška – písemně (Hergetová) 1. pokus – uspělo 20 studentů (10 x A, 5 x B, 5 x C) 2. pokus – uspěli 3 studenti (0 x A, 3 x B, 2 x C) Neuspělo celkem 8 studentů (8 se nedostavilo ke zkoušce). Celkem prospělo 25 studentů z 33 (75,6 %) 1.1.4 Volitelné předměty  Klinická anatomie – pro 2.-6. všeobecného lékařství – Lubomír Kopp a David Kachlík: organizátoři, přednášející (pro 37 studentů)  Operační anatomie – pro 2.-6. všeobecného lékařství – Jan Pastor: organizátor, přednášející (pro 45 studentů)  Topografická anatomie – pro 1. ročník fyzioterapie – Radovan Hudák: organizátor, přednášející (pro 30 studentů)  Palpační anatomie – pro 2. ročník fyzioterapie – Radovan Hudák: konzultant, přednášející (pro 30 studentů) 1.1.5. Kurzy 25 kurzů pro 458 účastníků  Chirurgické šití – základní – téma: Základy chirurgické sutury – 7x (190 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Chirurgické šití – pokročilý – téma: Intradermální steh – 2x (30 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Chirurgické šití – veřejnost (Popularizační akce) – 2x (40 účastníků, organizátor: Michal Štulpa, Kryštof Staněk)  Chirurgické šití – pokročilý – téma: Tipy a triky chirurgické sutury – 1x (20 účastníků, organizátor: MUDr. Jan Pastor)  Kurz preparace a disekce plic – 1x (20 účastníků, organizátor: Andrea Zajacová)  Kurz sutury střev – 1x (20 účastníků, organizátor: MUDr. Jan Pastor)  Kurz sutury šlach – 1x (20 účastníků, organizátor: MUDr. Jakub Miletín)  Kurz laparoskopie – začátečníci – téma: Laparoskopické šití – 2x (12 účastníků, organizátor: Jana Sprinzlerová)  Osteosyntéza – základní – téma: Tahový šroub – 1x (8 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Osteosyntéza – pokročilý – téma: Ventrální dlaha; distální radius – 2x (40 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Osteosyntéza – pokročilý – téma: Proximální humerus – 1x (20 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Osteosyntéza – pokročilý – téma: Kompresní dlaha, diafýza radius – 1x (20 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Osteosyntéza – pokročilý – téma: Proximální humerus – 1x (20 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Osteosyntéza – pokročilý – téma: Proximální tibie – 1x (20 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Basic osteosynthesis course – téma: Absolute stability – 1x (8 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc)  Course for incoming students – téma: Basic of surgical suturing – 1x (15 účastníků, organizátor: Vojtěch Kunc) 1.2 Postgraduální studium    

    MUDr. Radovan Hudák (nástup 2014) – obor Experimentální chirurgie (vedený pod Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, školitel Prof. Vojtěch Havlas, konzultant Prof. David Kachlík) – téma: Klinická anatomie a biomechanika měkkotkáňových struktur ramenního kloubu MUDr. Alžběta Blanková (nástup 2016) – obor Experimentální chirurgie (školitel Prof. David Kachlík) – téma: Klinická anatomie velké předstěry MUDr. Jan Votava (nástup 2016) – obor Experimentální chirurgie (školitel Prof. David Kachlík) – téma: Monitorace mízních uzlin v mezorektu při karcinomu rekta MUDr. Adam Whitley (nástup 2016) – obor Experimentální chirurgie (školitel Prof. David Kachlík) – téma: Klinická anatomie tepen slinivky MUDr. Azzat Al-Redouan (nástup 2017) – obor Neurovědy (školitel Prof. Rastislav Druga) – téma: Degenerativní změny neuronů v bazálních gangliích potkana po status epilepticus vyvolaném postnatálně v různých vývojových stadiích. MUDr. Jakub Křístek (nástup 2017) – obor Experimentální chirurgie (vedený pod Klinikou transplantační chirurgie, IKEM, školitel doc. Jiří Froněk, konzultant Prof. David Kachlík) – téma: Anatomická studie cévního zásobení lidské dělohy s ohledem na transplantaci dělohy MUDr. Daniela Neumannová (nástup 2018) – obor Experimentální chirurgie (školitel Prof. David Kachlík) – téma: Vztah senzitivních nervů a povrchových žil bérce MUDr. Tomáš Herma (nástup 2018) – obor Experimentální chirurgie (školitel Prof. David Kachlík) – téma: Klinická anatomie ramus superficialis nervi radialis MUDr. Zuzana Marvanová (nástup 2018) – obor Experimentální chirurgie (školitel Prof. David Kachlík) – téma: Klinická anatomie corona mortis MUDr. Matěj Mazura (nástup 2018) – obor Experimentální chirurgie (školitel Prof. David Kachlík) – téma: Klinická anatomie stydké spony MUDr. Vít Bába (nástup 2018) – obor Experimentální chirurgie (školitel MUDr. Lubomír Kopp) – téma: Aplikace anatomických poměrů na volbu osteosyntetického materiálu a techniku osteosyntézy při řešení zlomenin patní kosti, postihujících kalkaneokuboideální kloub Prof. Rastislav Druga – přednášky v postgraduálním kurzu Pokroky v neurovědách (v oboru Neurovědy)

1.3 Výukové materiály  Vydání učebnice v anglickém jazyce Memorix Histology BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan. Memorix histology, 1. vydání, Praha: Triton, 2018, 555 s. ISBN: 978-80-7553-577-1 – pořadatel Radovan Hudák, spoluautoři David Kachlík, Radovan Hudák https://memorixanatomy.com/en/project/memorix-histology-project/about-the-book-2/  Vydání učebnice pro bakalářská studia KACHLÍK, David. Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. 154 s. ISBN 978-80-2464-058-7.  Tvorba mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ v českém a anglickém jazyce na platformě iOS (Radovan Hudák, René Novysedlák, Azzat Al-Redouan, David Kachlík) https://itunes.apple.com 2. Věda

2.1 Granty (3)  IP 1110018 – Inovace technického zázemí Anatomického ústavu pro výukové a vědeckovýzkumné účely (Kachlík)  IP 111 0015 – Online vícejazyčný anatomický slovník (Hudák)  IGA-KZ-2018-2-6 – Aplikace anatomických poměrů na volbu osteosyntetického materiálu a techniku osteosyntézy při řešení zlomenin patní kosti, postihujících kalkaneokuboidní kloub (Bába, Kopp) 2.2 Publikace (13)  KACHLÍK, David, MUSIL, Vladimír, BÁČA, Václav. Contribution to the anatomical nomenclature concerning lower limb anatomy. Surgical and Radiologic Anatomy. 2018; 40:537–562. DOI: 10.1007/s00276-017-1920-1. ISSN 0930-1038. IF: 1.003/2017 VARGA, Ivan, BABALA, Jozef, KACHLÍK, David. Anatomic variations of the spleen: current state of terminology, classification, and embryological background. Surgical and Radiologic Anatomy. 2018, 40(1):21–29, DOI: 10.1007/s00276-017-1893-0. ISSN 09301038. IF: 1.003/2017.  LOVÁSOVÁ, Květuše, KACHLÍK, David, ROZPRÁVKOVÁ, Mirela, MATUŠEVSKÁ, Mária, FERKOVÁ, Jana, KLUCHOVÁ, Darina. Three-dimensional CAD/CAM imaging of the maxillary sinus in ageing proces. Annals of Anatomy. 2018; 218:69–82. ISSN 0940-9602. https://doi.org/10.1016/j.aanat.2018.01.008. IF: 1.852/2017  HAMPL, Martin, KACHLÍK, David, KIKALOVÁ, Kateřina, RIEMER, Roxane, HALAJ, Matej, NOVÁK, Vlastimil, STEJSKAL, Přemysl, VAVERKA, Miroslav, HRABÁLEK, Lumír, KRAHULÍK, David, NAŇKA , Ondřej. Mastoid foramen, mastoid emissary vein and clinical implications in neurosurgery. Acta Neurochirurgica. 2018; 160(7):1473–1482. https://doi.org/10.1007/s00701-018-3564-2. ISSN 0001-6268. IF: 1.929/2017  STINGL, Josef, MUSIL, Vladimír, PIRK, Jan, STRAKA, Zdeněk, ŠETINA, Marek, ŠACH, Josef, KACHLÍK, David, PATZELT, Matěj. Vasa vasorum of the failed aortocoronary venous grafts. Surgical and Radiologic Anatomy. 2018; 40(7): 769–778. https://doi.org/10.1007/s00276-018-2036-y. ISSN 0930-1038. IF: 1.003/2017  VARGA, Ivan, KACHLÍK, David, ZISKOVÁ, Marianna, MIKO, Michal. Lymphatic lacunae of the mucosal folds of human uterine tubes - a rediscovery of forgotten structures and their possible role in reproduction. Annals of Anatomy. 2018; 219:121–128. https://doi.org/10.1016/j.aanat.2018.06.005. ISSN 0940-9602. IF: 1.852/2017  MUSIL, Vladimír, ŠACH, Josef, KACHLÍK, David, STINGL, Josef, PATZELT, Matěj. Vasa vasorum: an old term with new problems. Surgical and Radiologic Anatomy. 2018. https://doi.org/10.1007/s00276-018-2068-3. ISSN 0930-1038. IF: 1.003/2017  VARGA, Ivan; KYSELOVIČ, Ján; DANIŠOVIČ, Ľuboš; GÁLFIOVÁ, Paulína; KACHLÍK, David; POLÁK, Štefan; KLEIN, Martin. Recently discovered interstitial cells termed telocytes: distinguishing cell-biological and histological facts from fictions. Biologia. 2018. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0162-y. ISSN: 0006-3088. IF: 0.696/2017  VOLNÝ, Ondřej, CIMLOVÁ, Petra, KAŠIČKOVÁ, Linda, KACHLÍK, David. Kompletní syndrom arteria choroidea anterior v řečově nedominantní hemisféře na podkladě ischemického iktu. Neurologie pro praxi. 2018; 19(2): 139–141. ISSN: 12131814; 1803-5280 (elektronická verze)  HAMPL, Martin, KIKALOVÁ, Kateřina, KRAHULÍK, David, HALAJ, Matej, NOVÁK, Vlastimil, HRABÁLEK, Lumír, VAVERKA, Miroslav, KACHLÍK David. Benefit HRCT

při plánování retrosigmoideální kraniotomie z pohledu neurochirurga. Česká radiologie. 2018; 72(1): 27-33. ISSN 1210-7883. ŠNAJDAUF, Jiří, RYGL, Michal, PETRŮ, Ondřej, NÁHLOVSKYÝ, Jiří, FRÝBOVÁ, Barbora, DURILOVÁ, Marianna, MIXA, Vladinír, KEIL, Radan, KYNČL, Martin, KODET, Roman, WHITLEY, Adam. Indications and outcomes of duodenum-preserving resection of the pancreatic head in children. Pediatr Surg Int. 2018 Nov 1. https://doi.org/10.1007/s00383-018-4410-6. ISSN: 0179-0358. IF: 1.476/2017 HOLEŠTA, Michal, WEICHET, Jiří, GRILLI WÁGNEROVÁ, Monika, LUKAVSKÝ, Jiří, MALÍKOVÁ, Hana. Gadoxetate disodium, a modern hepatospecific MRI contrast agent: Indirect signs for gadolinium deposition in the brain structures with signal intensities increase after intravenous applications. Neurology India 2018;66: 1171-1175. ISSN 0028-3886. IF: 2.166/2017 MALÍKOVÁ, Hana, HOLEŠTA, Michal, FIALOVÁ, Alena, ARENBERGEROVÁ, Monika, WEICHET, Jiří. Hypophysitis and other autoimmune complications related to immune checkpoints inhibitors´ treatment: Spectrum of imaging appearances. Neuroendocrinology Letters 2018; 39(3): 101-109. ISSN, 0172780X. IF: 0.754/2017 MALÍKOVÁ, Hana, BURGHARDTOVÁ, Miroslava, KOUBSKÁ, Eva, MANDYS, Václav, KOZÁK, Tomáš, WEICHET, Jiří. Secondary Central Nervous System Lymphoma: Spectrum of Morphological MRI Appearances. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2018 12(14): 733-740. ISSN:1176-6328. IF: 2.198/2017

2.3 Monografie  Ten DONKELAAR, Hans, KACHLÍK, David, TUBBS, R. Shane. An Illustrated Terminologia Neuroanatomica. A concise Encyclopedia of Human Neuroanatomy. 1. vyd. Springer, 2018. 491 s. ISBN 978-3-319-64788-3. 2.4. Kapitoly v monografiích  KOPP, Lubomír, Obruba, Petr.: Úskalí a komplikace při léčení zlomeniny nohy. In: Wendsche, Peter, Veselý, Radek a kol.: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. Praha: Galén, 2018. ISBN: 978-80-7492-393-7 2.5 Jiná publikační činnost  KACHLÍK, David. Lidské tělo v kostce. Praha: Universum, 2018. 208 s. ISBN 978-80442-6246-8 - překlad 2.6 Konference (66)  účast: o PGA – Dětská ortopedie (5.2.2018) Praha  Hudák, R.: Vývoj kyčelního kloubu o 4th Congress of the European Society for Vascular Medicine a 43. Angiologické dny 2018 (18.-20.3.2018), Praha  Kachlík, D.; Hnátek, L.: What we know and do not know about the perforationg vein of adductor canal. o VIII. Spring Orthopaedic Symposium (23.3.2018), Praha  Hudák, R.: Analgetigka, antirevmatika, antiflogistika v léčbě artrózy o AOTrauma Course – Basic principles of fracture management (18.-20.4.2018), Seč  Kopp, L.: Ankle fractures – a logical approach for their fixation  Kopp, L.: Intramedullary nailing of tibial fractures - ETN o Central & Eastern European Club of Coloproctology (27.-28.4.2018), Brno  Kachlík, D.: Pelvic floor and rectal surgery. View of anatomist.

o Experimental Biology Meeting (AAA), San Diego, USA (21.-25.4. 2018)  Varga, I.; Repka, M.; Kachlík, D.; Szekely, A. Václav Trnka—The Story of an Almost Forgotten Czech-Austria-Slovakia-Hungarian Anatomist of the 18th Century, a Founder of Modern Anatomy Education in Hungary. o 20. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě (10.-11.5.2018), Skalský dvůr, Nové Město na Moravě  Kachlík, D.; Herma, T.; Musil, V.; Neumanová, D.; van der Meijs, V.; Pastor, J.: Appendix vermiformis – pohled morfologa  Kantorová, A.; Marvanová, Z.; Debnar, M.; Kachlík, D.; Miletín, J.: Sonografická studie bezejmenné povrchové variace tepen hřbetu ruky o XXV. Pražské chirurgické dny (10.-11. května 2018), praha  Pastor, J.: Anatomický podklad "kompartmentových resekcí" retroperitoneálních sarkomů o Písecký mamologický den 2018 (1.6.2018), Písek  Kachlík, D.: Klinická anatomie prsu o 24. Česko-slovenské angiologické sympózium s postgraduální tématikou (20.22.6.2018), Lednice  Musil, V.; Šach, J.; Patzelt, M.; Riedlová, J.; Mrzílková, J.; Kachlík, D.; Wurst, Z.; Stingl, J.: Chlopně malých koronárních žil prasečího srdce o XXVIth International symposium of morphologic sciences (ISMS) (5.-7.7.2018), Praha  Bába, V.; Kopp, L.: Selection of osteosynthetic material and technique in treatment of calcaneal fractures stretching to calcaneocuboid joint, considering anatomical proportions – preliminary results  Balko, J.; Tonar, Z.; Varga, I.; Kachlík, D.; Hudák, R..: Memorix Histology – a revolutionary compromise between a textbook, an atlas, and students’ excerpts.  Druga, R.: The structure and functions of the claustrum  Eberlová, L.; Píšová, S.; Papežová, L.; Mirka, H.; Hošek, P.; Mik, P.; Kachlík, D.; Tegl, V.; Šteflová, M.; Frček, J.; Štěpánek, D.: Grooves and bony canal of the middle meningeal artery in the middle cranial fossa: mythic structures in anatomy and neurosurgery?  Hudák, R.; Bartl, E., Novysedlák, R.; Kachlík, D.: Memorix anatomy quiz – an effective way to repeat anatomy using a mobile app  Hudák, R.; Novysedlák, R.; Galik M.; Lecko P.: Anatomyka – a highly detailed interactive 3D human anatomy atlas  Kachlík, D.; Broman, J.; Tubbs, R.S.; Baud, R.; ten Donkelaar, H.J.: An updated terminology for the sensory organ  Kachlík, D.: History of the Czech morphology.  Kunc, V.; Fábik, J.; Kubíčková, B.; Kachlík, D.: Fossa vermiana revisited  Novák, O; Kachlík, D.; Kršek, P.; Marusič, P.; Otáhal, J.; Jiruška, P.: Optophysiology in epileptology research – calcium and voltage imaging brings cell type specific activity data with millisecond time resolution and subcellular spatial resolution in vivo  Salaj, M.; Druga, R.; Kubová, H.; Barinka, F.: Comparison of the inhibitory cortical system in the transitory neo-allocortical regions  Varga, I., Kachlík, D.; Klein, M.; Galfiova, P.; Polak, S.: Recently discovered interstitial connecting cells “Telocytes” – myth or reality?  Varga, I.; Kachlík, D.; Žišková M.; Polák, Š.; Miko, M.: The diversity of tubal epithelium. How many types of epithelial cells form the lining epithelium of human uterine tubes

o Morphology 2018 (6.-8.9.2018), Jihlava  Kachlik, D.; Broman, J.; Tubbs, S.R.; Baud, R.; ten Donkelaar, H.: Revised anatomical and histological terminology for nervous system is called Terminologia Neuroanatomica  Kachlík, D.; Székely, A.D.; Županič, J.; Varga, I.: Václav Trnka z Křovic. Morphology 2018. Jihlava 6.-8.9. 2018  Džupa, V.; Báča, V.; Kachlík, D.: Risk of vascular injury in pelvic fractures: angiographic, cadaveric, and clinical studies  Musil, V.; Šach, J.; Patzelt, M.; Riedlová, J.; Mrzílková, J.; Wurst, Z.; Kachlík, D.; Stingl, J.: The presence of valves in the small coronary veins in the porcine heart  Varga, I.; Kachlík, D.; Miko, M.; Žišková, M.; Polák, Š.: The mystery of the tubal epithelium. How many types of cells form the epithelial lining of human uterine tubes?  Whitley, A.; Oliverius, M.; Kachlík, D.; Gürlich, R.: Meta-analysis of the anatomic variation of the coeliac trunk investigated by multi-detector computed tomography  Al-Redouan, A.; Hudák, R.; Naňka, O.; Kachlík, D.; Koníček, P.; Havlas, V.: Human scapula morphometry o AOTrauma Course – Advanced principles of fracture management (12.-14.9.2018), Ružomberok, Slovensko  Kopp, L.: Calcaneal fractures – predicting and avoiding problems  Kopp, L.: Talar fractures  Kopp, L.: Distal tibial fractures – approaches, implants, positioning and surgical technique o 10th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (13.-16.9.2018), Moskva, Rusko  Kachlík, D.; Broman, J.; Tubbs, R.S.; Baud, R.; ten Donkelaar, H.J.: Revised terminology of the sensory organs as a part of Terminologia Neuroanatomica  Kachlík, D., Kunc, V.; Fábik, J.; Kubíčková, B. Fossa occipitalis mediana  Kachlík, D.; Volný, O.; Balko, J.; Tonar, Z.; Varga, I.; Hudák, R. Can students contribute to writing and editing a morphological textbook?  Musil, V.; Šach, J.; Patzelt, M.; Riedlová, J.; Mrzílková, J.; Wurst, Z.; Kachlík, D.; Stingl, J.: Valves of the small coronary veins in porcine heart o AOTrauma Czech Chapter Young Faculty Seminar (20.-21.9.2018), Telč  Kopp, L.: How to prepare and how to perform an AO precourse o 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu (20.-21.9.2018), Plzeň  Whitley, A.; Oliverius, M.; Havlůj, L.; Kachlík, D.; Gürlich, R.: Meta-analysis of the anatomic variation of the coeliac trunk investigated by multi-detector computed tomography o 60. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (26.-29.9.2018), Bielefeld, Německo  Hnátek, L.; Hnátková, G.; Kachlík, D.:Perforansvenen der medialen Seite des Oberschenkels, sehr oft übersehene Strukturen o 17. Deutscher AOTrauma Fusskurz (4.-6.10.2018), Drážďany, Německo  Kopp, L.: Interaktive Falldiskusion – Talusfraktur  Kopp, L.: Behandlung der Talushals- und Korpusfrakturen  Kopp, L.: Kalkaneusfraktur – weniger invasive und perkutane Verfahren  Kopp, L.: Behandlung der Lisfranc-Luxationsfrakturen o Seminář Kliniky APIM Masarykovy nemocnice (11.10.2018), Ústí nad Labem

o

o

o

o

o o o

o

o o

 Kopp, L.: Role načasování výkonu u starých pacientů se zlomeninou proximálního femuru X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie ČLS JEP (25.26.10.2018), Plzeň  Hladký, V.; Hudák, R.; Kaplan, A.; Havlas, V.; Smetanová, J.; Trč, T. M.: Osgood-Schlatter a jeho vliv na stereotyp pohybu Y-Balance Test AOTrauma Master Course – Foot and Ankle Reconstruction (26.-28.10.2018), Sofia, Bulharsko  Kopp, L.: Ankle arthritis – when the worst comes, what are the options  Kopp, L.: Ankle arthrodesis  Andoljsek, M.; Kopp, L.: Plenary session – talar fractures: emergency care and definitive treatment  Kopp, L.: Plenary session – midfoot trauma: ORIF or primary fusion  Kopp, L.; Andoljsek, M.: Plenary session – soft tissues: Principles of soft tissue management  Kopp, L.: Minimally invasive surgery – principles and current practise 8th Asia Pacific International Congress of Anatomists (28.-31.10.2018), Busan, Jižní Korea  Kachlík, D., Kunc, V.; Fábik, J.; Kubíčková, B. Fossa vermiana.  Varga, I.; Danišovič, L.; Klein, M.; Kachlík, D.: Recently described telocytes – new interstitial cells for tissue regenertion and homeostasis. Myth or reality? AOTrauma Master Course – Lower extremity (8.-9.11.2018), Mikulov  Kopp, L.: Ankle injuries – state of the art  Kopp, L.: Late reconstruction of ankle and tibial pilon fractures – are there any limits? 43. pravidelné setkání českých flebologů (Flebologický den) (17.11.2018), Praha  Kachlík, D.; Hnátek, L.; Hnátková, G.; Musil, V.; Báča, V. Kam s krví z vena saphena parva? VII. Setkání pod Svatou horou v Příbrami (16.11.2017)  Druga, R.: Topografická anatomie příštítných tělísek 24. Pelhřimovský chirurgický den 2018 (23.11.2018), Pelhřimov  Kachlík, D.; Miletín, J.; Turyna, R.; Musil, V.; Pastor, J.: Morfologický pohled na appendix vermiformis  Kachlík, D.; Rousek, M.; Nikov, A.; Pintová, J.; Ryska, M.: Přídatný lalok slinivky spojený s cystou stěny žaludku – kazuistika  Turyna, R.; Kachlík, D.; Ducháč, V.: Prekanceróza anu – spolupráce gynekologa s chirurgem a anatomem VIII. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, Brno  Jandová, K.; Whitley, A.; Havlůj, L.; Bafrnec, J.; Rokošný, S.; Gürlich, R.; Baláž, P.: Vascular Resections in Pancreatic Surgery – Experience from a High Volume Pancreatic Surgery Centre Krajský traumatologický seminář (30.11.2018), Ústí nad Labem  Kopp, L.: Luxační poranění Lisfrankova kloubu XXI. Tradiční, každoroční, Teplické, ortopedické symposium. (13.-14.12. 2018), Teplice  Hudák, R. Péče o pacienta po reimplantaci TEP

2.5 Kurzy a přednášky na kurzech  Kurz chirurgie periferních nervů. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (14.6.15.6.2018). Ústí nad Labem

o Kachlík, D.: Chirurgická anatomie periferních nervů horní končetiny. o Kachlík, D.: Chirurgická anatomie periferních nervů dolní končetiny. 2.6 Vědecký večer  Pravidelné setkávání pregraduálních a postgraduálních studentů a vědeckých pracovníků – první středa v měsíci – 10x 2.7 Studentská vědecká aktivita (16) Studenti pregraduálního studia 2. LF UK a 3. LF UK se zapojují do probíhajících vědeckých projektů ústavu:  Roxane Riemer – Morfologie foramen mastoideum (publikace viz výše); Variabilita formane pterygoalare et pterygospinosum  Vojtěch Kunc – Variabilita fossa vermiana (publikace zaslána do časopisu); Variabilita svalů předloktí; Vztah dlaňových rýh a ramus recurrens nervi mediani; Variabilita přídatných kostí lokte  Miroslav Belbl – Variabilita musculi lumbricales  Eva Šafránová a Eliška Kulhavá – Vztah vena jugularis externa k okolním strukturám pro potřeby katetrizace  Lovre Šuto a Jiří Brabec – Morfologie vena perforans cubitalis  René Novysedlák – Eaglův syndrom  Ehsan Abbaspour – Morfometrie lopatky a jejích variací  Moritz Teichler a Ahmed Ayman Hassan – Otvory kolem porus acusticus externus  Martin Debnar a Jan Němec (3. LF) – Variabilita přídatných kostí nohy  Alžběta Kantorová (3. LF) – Stanovení variability tepny prvního meziprstní prostoru pomocí ultrazvuku  Magda Holubová a Adéla Samešová (3. LF) – Variabilita přídatných kostí ruky  Pavel Novák a Ondřej Šalát (3. LF) – Cyamella  Jakub Slezák (3. LF) – Variabilita větvení ramus superficialis nervi radialis  Izabela Pšenčíková (3. LF) – Variabilita arteria mediana a její vztah k nervus medianus v canalis carpi  Kateřina Grygarová (3. LF) – Otvory v klíční kosti  Jan Andert a Michal Naumov (3. LF) – Vztah nervus suralis a vena spahena parva 3. Zaměstnanci   

 

Vedoucí ústavu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Zástupce: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Zaměstnanci (dle výše úvazku a délky působení): MUDr. Martin Salaj, Ph.D; MUDr. Radovan Hudák; RNDr. MUDr. Eva Hergetová, CSc.; doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.; MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D; Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. (od 1.4.2018); MUDr. Azzat AlRedouan (od 1.9.2018) Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.; MUDr. Veronika Němcová, CSc. Lektoři: MUDr. Jan Pastor, MUDr. Martina Andrášová, MUDr. Václava van der Meijs, MUDr. Karel Brabec, Bruno Jurášek, Eliška Bečková, Teodor Takáč, Václav Novák, Kamila Bartošková, Judita Králiková, Antonín Haluza, Vojtěch Kunc, Tereza Racková, Petra Zusková, Anežka Bartošová, René Novysedlák, Eva Šafránková, Michaela Hronová, Štěpán Jirásko, Gunilla Schachten, Aleksandra Li, MUDr. Tomáš Koutný, Ľuboš Repka, Michal Kuchár, Zuzana Konvičková, Karolína Motýlová, Peter Valášek, MUDr. Ivana Košičanová, Veronika Tomková, Miroslav Belbl, Mgr. Jaroslav Fábik, MUDr. Kristýna

Hechtová, Lukáš Vaněk, Max Reichel, Moritz Teichler, Elisabeth Hernes, Sarah Salih, Ehsan Abbaspour, Ayman Hassan 4. Ocenění  Cena za republikové prvenství: Artroskopicky asistovaná osteosyntéza hlavičky radia, artroskopicky asistovaná osteosyntéza talu ze zadního přístupu – Vědecká konference Masarykovy nemocnice, 23.5.2018 (autor: KOPP, Lubomír) 2. místo za přednášku autora do 35 let: Meta-analysis of the anatomic variation of the coeliac trunk investigated by multi-detector computed tomography – 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu (20.-21.9.2018), Plzeň (autoři: WHITLEY, Adam; Oliverius, M.; Havlůj, L.; Kachlík, D.; Gürlich, R et al.) Cena Učitel roku za akademický rok 2016/2017 (David Kachlík)

5. Největší úspěch 

XXVIth International Symposium of Morphological Sciences (https://www.isms2018.org) – první mezinárodní morfologického sympózium v České republice se konalo 5.-7.7.2018 ve Fakultní nemocnici Motol (prezident. Prof. David Kachlík) a zúčastnilo se 205 registrovaných odborníků z 33 zemí (z toho 22 z České republiky a 8 ze Slovenska) a předneslo celkem 271 příspěvků, z toho 105 ústních a 166 posterů (z toho 24 České republiky a 9 ze Slovenska). Zároveň proběhly i čtyři zasedání výkonných výborů: International Federation of Association of Anatomists (IFAA), European Federation for Experimental Morphology (EFEM), International Committee of Symposium of Morphological Sciences (ICSMS) a International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA).Memorix Histology – 1. vydání V červnu 2018 se po vzoru Memorixu anatomie dočkala anglické mutace i učebnice Memorix histologie. Kniha je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů a klinických lékařů a představuje souhrnný a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Studenti i učitelé ocení schémata a rozhodovací algoritmy, jež jim pomohou při určování preparátů, ale také stovky klinických poznámek, které zdůrazní význam histologie. Memorix je ukončen poutavě napsanou kapitolou o mikroskopovacích technikách, a jelikož celkově obsahuje více než 300 velkých a detailně popsaných mikrofotografií, můžeme ho považovat za komplexní učebnici i kvalitní histologický atlas v jednom.Otevření Laboratoře experimentální epileptologie 2. LF UK V dubnu 2018 začalo budování Laboratoře experimentální epileptologie, která je určena pro pokročilý výzkum patofyziologie epilepsie pomocí in vivo optických metod. Pod vedením Mgr. Ondřej Nováka, Ph.D. byla v roce 2018 laboratoř vybavena operační místností pro mikrochirurgii hlodavců a v místnosti pro mikroskopii byl ve spolupráci s Janelia Research Campus postaven speciální rychlý fluorescenční in vivo mikroskop. Laboratoř byla slavnostně otevřena 10. 12. 2018. Financování výzkumu laboratoře bude od roku 2019 z velké části zajištěno grantem Primus (řešitel Ondřej Novák).Tvorba mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ v českém a anglickém jazyce na platformě iOS (Hudák, Novysedlák, Alredouan, Kachlík). Jedná se o první vzdělávací mobilní aplikaci zaměřenou na učení a opakování anatomie pro studenty medicíny a dalších nelékařských oborů v ČR. Obsahuje více než 16 000 detailních otázek zaměřených na obecnou, speciální a topografickou anatomii. Otázky lze studovat dle a podkapitol, nebo si je lze různě kombinovat. Možnost Procvičování umožňuje procházet otázky ve formě kartiček, multiple-choice otázek nebo obrázků. Nechybějí ani otázky zaměřené na popis snímků ze zobrazovacích metod (rentgen, CT, MRI). Aplikace je jedinečná i ve světovém měřítku, o čemž svědčí statistiky stažení aplikace. Za období 2-12/2018 si na platformě iOS stáhlo aplikací více než 4000 studentů a na platformě Android si za období 5/2017-12/2018 aplikaci stáhlo více než 20 000 studentů z celého světa.

6. Ostatní  Vybavení ústavu o Virtuální pitevní stůl Anatomage pro doplnění praktické výuky o Ultrazvukový přípoj Siemens Aplio i800 pro doplnění praktické výuky a výzkumné účely o Ultrarychlý fluorescenční in vivo mikroskop se strukturovanou iluminací. o Kompletně vybavená operační místnost pro mikrochirurgii a virové transdukce hlodavců; místnost schválená pro GMO2 7. Výhled  Příprava nového ústavu o Stavební příprava a vybavení nového ústavu v rámci 2. etapy stavby teoretických ústavů v areálu na Plzeňské ulici.  Otevření nového volitelného předmětu se zaměřením na anatomii v zobrazovacích technikách  Zahájení oficiálních studentských vědeckých činností

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.