Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám


1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...

0 downloads 1 Views 463KB Size

Recommend Documents


Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...

VY_32_INOVACE_361. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
1 VY_32_INOVACE_361 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registračn&i...

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...

VY_32_INOVACE_362. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
1 VY_32_INOVACE_362 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registračn&i...

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...

VY_32_INOVACE_398. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
1 VY_32_INOVACE_398 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registračn&i...

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo...Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665

Šablona:

III/2

Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

č. materiálu:

VY_32_INOVACE_155

Ing. Kateřina Lisníková VIII. 7. 4. 2013

Vzdělávací oblast: Tematická

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Deriváty uhlovodíků.

oblast: Předmět: Výstižný popis

Chemie 8. ročník Žáci si upevní znalosti získané v dané

způsobu využití,

kapitole. Rozliší halogenderiváty a dusíkaté

případně

deriváty, k názvům vytvoří vzorce a naopak.

metodické pokyny: Klíčová slova:

Chlormethan, aminoderiváty, anilin, nitrobenzen, semtex.

Druh učebního

Pracovní list

materiálu: Soulad se ŠVP: Rozvíjené klíčové

Je plně v souladu se ŠVP - Strom Kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence pracovní

kompetence: Odkaz:

www.hfdata.cz/joom/index.php/chemie8/141160/561

OPAKOVÁNÍ – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY A DUSÍKATÉ DERIVÁTY

1. Doplň pojmy do textu: a) Halogenderiváty uhlovodíku jsou …………., kapalné i …………… látky charakteristického ……….. . Odvozují se z ……………… náhradou jednoho nebo více atomů …………… halogeny – fluorem, ………… , bromem či ………… . b) Mezi plynné halogenderiváty uhlovodíku, které ve svých ……………… obsahují atomy fluoru a chloru, patří i …………. Tyto látky jsou velmi nebezpečné, protože v atmosféře rozkládají molekuly ………… . c) Mezi dusíkaté deriváty uhlovodíku patří …………………… obsahující skupinu -…… a nitroderiváty obsahující skupinu - …… . d) Nejznámějším aminoderivátem je …………, který se používá k výrobě ………… . e) ……………… je nejznámější výbušninou, která patří mezi nitroderiváty. Je to ………… krystalická látka, jenž snadno ……………… . f) Nitroderiváty se většinou uplatňují při výrobě ……………, jako je například semtex.. g) Nitrobenzen patří mezi vysoce toxické látky. Má charakteristickou vůni po ………………… ……………….

2. Popiš obrázky související s deriváty uhlovodíků:

…………………… ……………………

………………… …………………

………………… …………………

3. Najdi a vyznač v následujících větách výrazy pojící se k derivátům uhlovodíků: a) Dej sem textil co přijde odnést do prádelny. b) Tonda ani Linda neměli domácí úkol. c) Manželé si na dovolenou označili kufry písmeny A - E, kufry A – D ona, kufr E on. d) Chemický prvek chlor; o formě jeho výskytu se často píše v odborné literatuře. e) Hlášení v genetickém ústavu: haló, halo, geny chytrosti ať je okamžitě vrátí ten komu nepatří, konec hlášení. 4. K názvům derivátům uhlovodíků dopiš jejich vzorec: chlormethan jodoform methan nitromethan chloroform

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

5. Ke vzorcům derivátům uhlovodíků dopiš názvy: CH3NH2 CH3Cl CH4 CH3NO2 CHI3

…………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………

ŘEŠENÍ:

OPAKOVÁNÍ – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY A DUSÍKATÉ DERIVÁTY 1. Doplň pojmy do textu: a) Halogenderiváty uhlovodíku jsou plynné, kapalné i pevné látky charakteristického zápachu. Odvozují se z uhlovodíku náhradou jednoho nebo více atomů vodíku halogeny – fluorem, chlorem, bromem či jodem. b) Mezi plynné halogenderiváty uhlovodíku, které ve svých molekulách obsahují atomy fluoru a chloru, patří i freony Tyto látky jsou velmi nebezpečné, protože v atmosféře rozkládají molekuly ozonu. c) Mezi dusíkaté deriváty uhlovodíku patří aminoderiváty obsahující skupinu NH2 a nitroderiváty obsahující skupinu – NO2 . d) Nejznámějším aminoderivátem je anilin, který se používá k výrobě barviv. e) Trinitrotoluen je nejznámější výbušninou, která patří mezi nitroderiváty. Je to žlutá krystalická látka, jenž snadno vybuchuje. f) Nitroderiváty se většinou uplatňují při výrobě výbušnin jako je například semtex. g) Nitrobenzen patří mezi vysoce toxické látky. Má charakteristickou vůni po hořkých mandlích.

2. Popiš obrázky související s deriváty uhlovodíků:

Anilinové barvy

narcothan hubení hmyzu

trinitrotoluen semtex

3. Najdi a vyznač v následujících větách výrazy pojící se k derivátům uhlovodíků: a) Dej sem textil co přijde odnést do prádelny. b) Tonda ani Linda neměli domácí úkol.

semtex anilin

c) Manželé si na dovolenou označili kufry písmeny A - E, kufry A – D ona, kufr E on. freon d) Chemický prvek chlor; o formě jeho výskytu se často píše v odborné literatuře. chloroform e) Hlášení v genetickém ústavu: haló, halo, geny chytrosti ať okamžitě vrátí ten, komu nepatří, konec hlášení. halogeny

4. K názvům derivátům uhlovodíků dopiš jejich vzorec: chlormethan jodoform methan nitromethan chloroform

CH3Cl CHI3 CH4 CH3NO2 CHCl3

5. Ke vzorcům derivátům uhlovodíků dopiš názvy: CH3NH2 CH3Cl CH4 CH3NO2 CHI3

aminomethan chlormethan methan nitromethan jodoform

ZDROJE: ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN 80-7238-442-2. Obrázky: Barvy anilinové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Poster_colors.jpg Spre\

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Canned-air.jpg

Výbuch

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2010/12/16/14/52/bomb-3617_640.jpg?i

Sklo chemie

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/18/30/icon-37505_640.png?i

Zkumavka

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/18/31/green-37506_640.png?

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.