Wat is evenwicht? Kan dat een bewegend kunstwerk zijn? Wat is een mobile?


1 TITEL: Kunst wip-wap voorbereidende les Leerjaar PO groep 5 / 6. Type les Een voorbereidende les in aansluiting op: Kunst wip-wap, workshop. Lesduur...
Author:  Anke Wouters

0 downloads 61 Views 37KB Size

Recommend Documents


No documents


TITEL: Leerjaar Type les Lesduur Omschrijving van de les

Kunst wip-wap voorbereidende les PO groep 5 / 6. Een voorbereidende les in aansluiting op: Kunst wip-wap, workshop. 45 minuten. Een les waarin de kinderen kennis maken met het werk van de kunstenaar Alexander Calder en op onderzoekende manier kennis leren maken met kinetische kunst en evenwicht en een mobile ontwerpen. Wat is evenwicht? Kan dat een bewegend kunstwerk zijn? Wat is een mobile? De kinderen bekijken een aantal afbeeldingen en een filmpje over kinetische krachten, evenwicht en de mobile van Alexander Calder. De kinderen experimenteren met verschillende objecten op een ouderwetse weegschaal om te ontdekken welk effect gewicht en plaatsing heeft op evenwicht en wat beweging teweeg kan brengen. De kinderen maken schetsen en tekeningen van het ontwerp van hun eigen mobile. De kinderen reflecteren op eigen werk en dat van hun groepsgenoten. De kinderen werken met stabiliteit en evenwicht (constructieprincipes). De kinderen werken met het principe van een hefboom (bewegings- en overbrengingsprincipes). De kinderen werken met stabiliteit en evenwicht (constructieprincipes). De kinderen werken met het principe van een hefboom (bewegings- en overbrengingsprincipes). De kinderen werken met het tekenen met kleurpotlood (tekenen). De kinderen werken met reflectie (reflectie).

Onderwerpen Vakgebied Leerinhoud Tule kerndoel 45

Tule kerndoel 54 Tule kerndoel 55

Evenwicht, beweging, kinetische kunst, ontwerp, mobile. Kunstzinnige oriëntatie in aansluiting op Oriëntatie op jezelf en de wereld (natuur en techniek). De kinderen maken kennis met evenwicht en beweging (bewegings- en overbrengingsprincipes). De kinderen werken met het principe van een hefboom (bewegings- en overbrengingsprincipes). De kinderen werken met kleurpotlood (tekenen). De kinderen kijken/luisteren naar elkaar en praten over hun eigen werk en dat van hun groepsgenoten (reflecteren).

Uitvoering Lesplanning

Voorbereiding

Totaal: 45 minuten. Inleiding en oriëntatie: 15 minuten. Onderzoek: 5 minuten. Opdracht: 15 minuten. Reflectie: 10 minuten. Bestudeer: Kunst wip-wap VL (presentatie). Bestudeer de achtergrondinformatie voor het geven van de workshop. Verzamel voor de les: • Ouderwetse weegschaal, met wipwap/hefboom mechanisme (of een rechte kledinghanger met aan beide uiteinden een touw gebonden. Hou die in het midden vast). • Objecten met verschillende gewichten om in de weegschaal te leggen. Zet de volgende technische materialen klaar: • Beamer en laptop of digibord. Zet de volgende materialen klaar: • Ouderwetse weegschaal. • Objecten met verschillende gewichten. • Vellen A4 (of groter) tekenpapier. • Kleurpotloden.

Inleiding en oriëntatie

Start: Kunst wip-wap VL (presentatie). Toon dia 1: Vragen: • Wie van jullie heeft wel eens op een wipwap gezeten? • Wat moet je doen op een wipwap? • Wat gebeurt er als zomaar iemand opstaat? Toon dia 2: Vragen: • Wat zien jullie? • Hangen de mandjes even hoog? • En weten jullie wat er gebeurt als je een extra blokje in het linker bakje legt? Vertel: Als de linkerkant zwaarder wordt dan de rechterkant, dan gaat het linker bakje naar beneden en als de linkerkant lichter wordt dan de rechterkant, dan gaat het linker bakje omhoog. Toon dia 3: Vertel: Weten jullie nog van de wipwap die we net gezien hebben? Als je daar ineens vanaf springt, dan gaat degene die blijft zitten naar beneden. En als je daar weer op gaat zitten, komt de wipwap weer in het midden. Dit

principe heet een hefboom. Vragen: • Welke dingen zien jullie hier (wipwap, deurklink, schaar, hefbrug/ophaalbrug)? • Wat kun je met die dingen doen (wipwap: spelen, schaar: knippen, deurklink: een deur open of dicht doen en de brug kan ook open en dicht)? Leg uit: Dit zijn allemaal hefbomen (de wipwap kan dingen optillen door de andere kant zwaarder te maken, met de schaar kun je knippen door met je vingers te bewegen; de deurklink moet je indrukken om de deur open te maken en bij de brug moet iets zwaars naar beneden om de brug open te laten gaan). Je maakt een kant zwaarder waardoor de andere kant makkelijker omhoog gaat. Toon dia 4: Vraag: Wat zien jullie hier? Vertel: De zeehond heeft een bal op zijn neus en beweegt op zo’n manier, dat deze er niet afvalt. De mevrouw op de paaltjes houdt haar armen naar buiten zodat ze in evenwicht op de paaltjes kan blijven staan en de olifant staat in het midden van de bal en verdeelt zijn gewicht waardoor hij er niet afrolt. Dit noemen ze balanceren. Dat betekent ‘in evenwicht blijven’. Bij de vogel gebeurt dit ook, maar dan precies andersom. Die hangt precies zo dat hij in evenwicht blijft en de voorkant of achterkant niet naar beneden gaat hangen. Toon dia 5: Vertel: Dit kunstwerk is gemaakt door Alexander Calder. Dit kunstwerk hangt ook in evenwicht. Vraag: Wat zou er gebeuren als je een tikje naar beneden zou geven tegen het groene vlakje? Antwoord: Het gele vlakje zou omhoog gaan en omdat alles aan elkaar vast zit gaat alles bewegen. Net zolang tot het weer in evenwicht hangt en dus niet meer beweegt. Kunst die kan bewegen noemen ze ‘kinetische kunst’. Toon dia 6: Vertel: Wat jullie hier zien is geen kinetische kunst. Vraag: Maar wat zijn dit wel (mobiles)? Vertel: Een mobile is iets dat hangt met onderdeeltjes die kunnen bewegen/draaien. Toon dia 7: Vertel: Alexander Calder is de uitvinder van de mobile. Dit is een voorbeeld van een kinetisch kunstwerk. Als je er langs loopt of even heel hard blaast dan gaat het bewegen en draaien. Vragen: • Welke kleuren zitten in deze mobile? • Kunnen jullie ook vormen herkennen?

• •

Aan hoeveel draadjes hangt deze mobile? Waar vinden jullie dit op lijken?

Toon dia 8: Vertel: Dit is een ander kinetisch kunstwerk van Alexander Calder. Vragen: • Kunnen jullie vertellen wat anders is aan deze mobile? • Welke kleuren zijn gebruikt? • Wat valt op aan de bovenste twee gouden stukjes? • Wat valt op aan de blauwe? Toon dia 9: Vraag: Welke vormen zien jullie? Vertel: Je ziet hier verschillende vormen die eenvoudiger zijn dan in het echt. Je ziet rondjes, streepjes, een vaas, een gitaar. Je ziet bij deze vormen alleen hoe de vorm eruit ziet en je ziet geen details van de vorm. Je kunt aan de omtrek van de vorm zien wat het is. Vraag: Welke kleuren zien jullie? De foto met de kleuren toont verschillende kleuren die in elkaar overlopen. Het lijkt bijna wel een regenboog, maar als je goed kijkt heeft elk stukje zijn eigen kleur (wijs hierbij ook de verschillende kleuren aan). Toon de film: ‘De kunstwipwap VL (video)’. Vertel: Dit is een filmpje van een mobile die Alexander Calder heeft gemaakt. Zo kun je zien hoe die beweegt. Onderzoek

Leg aan de hand van de weegschaal uit wat evenwicht is. Je kunt de objecten gebruiken om de twee kanten mee te verzwaren tot ze in evenwicht zijn. Betrek hier de groep actief in. Laat bijvoorbeeld een paar kinderen meehelpen.

Opdracht

Jullie mogen nu een ontwerp maken voor je eigen mobile. Hiervan maak je een schets op papier met kleurpotloden, die ik straks uit ga delen. Aan je mobile komen op zijn minst 6 vormen te hangen. Je mag zelf bedenken welke vormen dat zijn, welke kleuren ze hebben en hoe groot of hoe klein ze worden. Probeer in je tekening te laten zien welke vormen zwaar of licht zijn en hoe het evenwicht in je mobile ontstaat.

Reflectie

Vertel: Loop langs alle tafels en bekijk de ontwerpen voor mobiles die zijn gemaakt. Vraag: • Hoe is het gegaan? Hoe komt dat? • Welke kleuren hebben jullie gezien? • Welke vormen hebben jullie gezien? • Welke vormen waren herkenbaar? Welke niet? • Welke vorm vind je het mooist? Waarom? • Hoe zou je jouw mobile in het echt kunnen maken?

Vertel: Binnenkort komt er een docent van RCE om een workshop te geven die gaat over het maken van een mobile in het echt en die ook echt kan bewegen. Onze tekeningen bewaar ik, zodat wij ze op die dag erbij kunnen pakken.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.