Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování sportovního centra dětí Západočeské oblasti OB pro rok 2018


1 Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování sportovního centra dět&iac...
Author:  Vladislav Moravec

0 downloads 110 Views 716KB Size

Recommend Documents


No documents


Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování sportovního centra dětí Západočeské oblasti OB pro rok 2018

Tachov, listopad 2018

1

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

Obsah 1.

Název projektu ............................................................................................................................ 3

2.

Příjemce projektu ........................................................................................................................ 3

3.

Garant projektu ............................................................................................................................ 3

4.

Seznam talentů zařazených do sportovního centra dětí ............................................................... 3

5.

Hlavní cíle projektu ..................................................................................................................... 5

6.

Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu ................................................................ 5

7.

Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí .................................................................. 5

8.

Seznam akcí sportovního centra dětí ........................................................................................... 6

9.

Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra dětí .......................................... 6

10.

Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu................................................................................. 8

11.

Hodnocení projektu dle daných kritérií ....................................................................................... 8

12.

Ekonomické vyhodnocení činnosti SCD a použití příspěvku Nadace orientačního běhu ........... 9

13.

Informace o činnosti v médiích, na webu apod. ........................................................................ 10

14.

Předpokládaný další vývoj ........................................................................................................ 10

Příloha Přehled výsledků SCD Západočeské oblasti za rok 2018 ......................................................... 11

2

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

1. Název projektu Provozování sportovního centra dětí Západočeského oblasti OB pro rok 2018.

2. Příjemce projektu Název instituce: Sídlo sdružení: IČO: Č. účtu: Statutární orgán:

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB) z.s. Školní 1382, 347 01 Tachov 266 79 566 1982245369/0800, Česká spořitelna a.s., Ing. Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov - vedoucí SCM

3. Garant projektu Ing. Jan Michalec (vedoucí SCM), člen oddílu Radioelektronika Cheb Adresa: Školní 1382, 347 01 Tachov, tel. 374 722 656, 721 629 674, e-mail: [email protected]

4. Seznam talentů zařazených do sportovního centra dětí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Jméno Kohoutková Klára Gelnerová Anna Kožíšková Kateřina Zmarzláková Olga Bartošová Marie Postránská Adéla Ziebová Veronika Kulová Laura Holíková Simona Dítková Markéta Richtrová Kamila Šauli Kateřina Svoboda Antonín Šustr Ondřej Stehlík Šimon Černý Jonáš Janoch Samuel Pivec Jan Donda Jiří Štěrba Marek Kurz Ondřej Šobíšková Lucie Čadková Marcela

Kategorie D12 D12 D12 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 H12 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 D12 D12

Registrace BSO0650 KRL0653 LPM0652 KRL0552 MLA0451 MLA0551 NEK0450 ONO0552 ONO0553 SKV0451 VPM0451 VPM0456 VPM0601 KSH0501 LPM0501 MLA0501 MLA0502 MLA0503 ONO0403 SKV0401 VPM0503 BSO0651 KRL0654

3

Licence 2018 B B B B B B B B B B A B B B B B B B B A A C C

Licence 2019 B B B B B B B B B C A B C C B C C B A A A C C

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Bodurková Denisa Hajšmanová Anna Dvořáková Kateřina Skalová Zuzana Urbánková Eva Vlašímská Bára Řeháková Mirka Vlachová Adéla Křížková Marie Nejedlá Klára Dvořáková Štěpánka Pecko Sára Ševčíková Anežka Staňková Radka Mikešová Julie Beránková Šárka Veseleňák Karel Biersak Petr Škrle Michael Bejvančický Josef Šlechta Viktor Stehlík Jakub Brabec Matěj Janoch Mikuláš Beneš Josef Pávek Štěpán Ječmen Matyáš Donda Jakub Bohuslav Josef Šoupa Martin Szabó Vojtěch Pelikán Aleš Hasman Jakub Sobota Ondřej

D12 D12 D12 D12 D12 D12 D12 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 D14 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H12 H14 H14 H14 H14 H14 H14

KRL0752 LPM0651 LPM0750 MLA0650 ONO0650 SKV0651 SKV0652 KRL0551 MAS0450 ONO0450 ONO0451 ONO0452 ONO0550 VPM0452 VPM0455 VPM0551 BSO0601 KRL0701 KRL0702 KRL0703 LPM0600 LPM0700 MAS0701 MLA0700 MLA0702 NEK0700 ONO0600 ONO0700 LPM0401 LPM0500 LPM0503 NEK0501 VPM0501 VPM0502

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

B C C C B B B C C B C B C C C C C B B C C B B B C C B B C C C C C B

Jako podporovaní členové SCD pro rok 2018 byli v souladu s projektem na základě sledování v průběhu roku 2018 zařazeni Petra Holíková ONO0653, Adéla Fišarová KRL0651, Karolína Roučková KRL0656, Julie Frühaufová SKV0754, Aneta Bauerová SKV0752, Lucie Králová KRL0658, Viktor Havlíček BSO0602, Vojtěch Myslík ONO0602, Ondřej Petruš MLA0701, František Spiřík BSO0603 a David Němec LPM0504. Jednotlivých akcí SCD se jako nepodporovaní účastnili i další žáci oblasti. Z důvodu nezájmu byli v průběhu roku 2017 vyřazeni Anna Hajšmanová LPM0651, Kateřina Dvořáková LPM0750, Zuzana Skalová MLA0650, Štěpánka Dvořáková ONO0451, Radka Staňková VPM0452, Julie Mikešová VPM0455, Viktor Šlechta LPM0600 a Josef Beneš MLA0702.

4

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

5. Hlavní cíle projektu Hlavní cíl projektu: V návaznosti na činnost sportovního centra v předchozích letech vyhledávat další talentované děti a zachovat vysokou kvalitu jejich přípravy. U mladších žáků pokračovat v doplňování členské základny a zvyšování motivace k přípravě a závodům, se zaměřením na získání a upevňování základních návyků orientačního běžce. U starších žáků rozvíjet nabyté dovednosti, vyhledávat talenty a připravovat je na přechod do kategorie dorostu. Dílčí cíle projektu : - zajistit průběžné sledování a motivaci závodníků oblasti v žákovských kategoriích, - zajistit běžecké testy žáků pro možnost porovnávání v jednotlivých letech, - zajistit společnou mapovou přípravu žactva Západočeské oblasti OB uspořádáním soustředění v orientačně zajímavých terénech, - vybraným talentovaným žákům umožnit absolvování části přípravy společně s dorostem SCM, - zajistit účast oblastního výběru žactva na celostátních závodech štafet a družstev (Vyzývací pohár, MČR oblastních výběrů žactva), - potvrdit zvýšení výkonnosti závodníků z let 2014 až 2017, zejména ziskem licencí „A“.

6. Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu Průběžná celoroční činnost: - účast členů SCD na trénincích mateřských oddílů, účast na závodech oblastních a republikových soutěží v OB. - sledování a hodnocení výkonů závodníků na jednotlivých závodech oblastních žebříčků a žebříčku B se zaměřením na odstraňování chyb. Časový harmonogram plnění plánovaných akcí je rozveden v bodech 8 a 9.

7. Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí Činnost SCD organizačně zajišťoval Aleš Richtr (VPM6601) ve spolupráci s trenéry žactva sledovaných klubů Západočeské oblasti: Jméno

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rambousek Karel Hanáková Marta Mayer Tomáš Šilhavá Lucie Bartoš Luděk Mareš Alexandr

Trenérská licence T2 T3

T3

5

Oddílová registrace BSO7907 KRL7151 KSH6900 LPM9451 MLA6701 NEJ7300

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

7. Lisá Monika 8. Dítková Jitka 9. Hasman Jan

ONO6750 SKV7752 VPM6901

T3

Na zajištění jednotlivých akcí SCD se podíleli i další trenéři a závodníci oblasti.

8. Seznam akcí sportovního centra dětí Termín

Místo

Akce

Náplň

mapové soustředění – Doksy skupina A jarní mapové soustředění Písek

mapová příprava (společně s SCM) mapová příprava

18.-20.5.2018

soustředění – příprava na Plasy Vyzývací pohár

4.

26.-27.5.2018

5.

15.-17.6.2018

6.

31.8.-2.9.2018

7.

14.-16.9.2018

8.

13.-14.10.2018

štafety + sprint – Vyzývací pohár mapové soustředění middle – skupina A mapové soustředění klasika – skupina A soustředění – příprava na MČR obl. výběrů MČR oblastních výběrů žactva

mapové tréninky, běžecké testy, taktická příprava účast na závodech štafet a sprintu mapová příprava (společně s SCM) mapová příprava (společně s SCM) mapové tréninky, taktická příprava účast na závodech štafet

1.

16.-18.3.2018

2.

13.-15.4.2018

3.

Třemošná / Plzeň Písek Trutnov Nejdek Krajníčko

Počet 8 žáků 41 žáků + 9 trenérů 45 žáků + 10 trenérů 48 žáků + 4 trenéři 5 žáků 4 žáci 32 žáků + 8 trenérů 24 žáků + 3 trenéři

Kvůli vývoji počasí se oproti původnímu plánu změnilo místo jarního soustředění SCM/TSM, kterého se zúčastnila též skupina A talentů SCD (tj. závodníci kategorií D14 a H14 bojující o licenci A). Z důvodu návaznosti na místo konání srovnávacích testů mládeže (testy do TSM) se změnilo i místo dalšího soustředění SCM/TSM na přelomu srpna a září. Běžecké testy původně plánované během pracovního týdne společně s SCM byly pro zajištění větší účasti přesunuty na květnové soustředění. Z důvodu velké vzdálenosti a malého zájmu nebyla organizována výprava žáků na přípravné závody štafet v září ve Zlíně. Jiné změny oproti plánu akcí nenastaly.

9. Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra dětí A) Mapové soustředění – skupina A, 16. – 18. 3. 2018, Doksy Společné soustředění výběru SCD (vybraní D14 a H14) s SCM/TSM. Cíl: Mapová příprava před začátkem sezóny. Náplň: 6 mapových tréninků, včetně 1 nočního a 1 sprintu. Ubytování a stravování: Doksy – rekreační středisko Termit. Počet závodníků: 8 Akci zajistilo SCM/TSM Vedoucí akce: Jan Michalec

6

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

B) Jarní mapové soustředění, 13. – 15. 4. 2018, Písek Oblastní mapové soustředění žactva. Cíl: Mapová příprava (zopakování mapových návyků na začátku sezóny). Náplň: 4 mapové tréninky (Písecké hory), teoretická příprava. Ubytování a stravování: Domov mládeže a Školní jídelna Písek. Počet závodníků: 41 Počet trenérů: 9 Vedoucí akce: Aleš Richtr Soustředění proběhlo ve spolupráci s Jihočeskou oblastí (mimo uvedené počty se účastnily i děti s trenéry z oddílů OPI a VCB). C) Mapové soustředění před Vyzývacím pohárem, 18. – 20. 5. 2018, Plasy Přípravné soustředění pro účastníky Vyzývacího poháru. Cíl: Mapová příprava se zaměřením na sprint a štafety, testy na dráze. Náplň: 4 mapové tréninky (z toho 1 sprint v Kralovicích a 3 lesní v Plasech a Dobříči), běžecké testy na dráze v Kralovicích, taktická příprava na Vyzývací pohár. Ubytování a stravování: Škola Plasy. Počet závodníků: 45 Počet trenérů: ¨10 Vedoucí akce: Monika Lisá D) Vyzývací pohár, 26. – 27. 5. 2018, Třemošná, Plzeň Účast na soutěži oblastních výběrů žactva. Cíl: Reprezentace oblasti Náplň: 2 závody štafet, 1 závod sprintu jednotlivců. Ubytování a stravování: ZŠ Plzeň Počet závodníků: 48 Počet trenérů: 4 Vedoucí akce: Monika Lisá E) Mapové soustředění middle – skupina A, 15. – 17. 6. 2018, Písek Soustředění SCM/TSM s možností účasti pro vybrané žáky. Cíl: Příprava na MČR na krátké trati, pokročilé mapové techniky. Náplň: 4 mapové tréninky (Písecké hory), GPS rozbory, teoretická příprava. Ubytování a stravování: Chata Živec Počet závodníků: 5 Akci zajistilo SCM/TSM Vedoucí akce: Jakub Šilhavý F) Mapové soustředění klasika – skupina A, 31.8. – 2. 9. 2018, Trutnov Soustředění SCM/TSM s možností účasti pro vybrané žáky. Cíl: Příprava na MČR na klasické trati. Náplň: účast na 1. etapě Ceny východních Čech (Radvanice), 3 mapové tréninky (2x Jestřebí hory, 1x Horní Nová Ves) Ubytování a stravování: Penzion Atrium Trutnov Počet závodníků: 4 Akci zajistilo SCM/TSM Vedoucí akce: Jan Michalec G) Podzimní mapové soustředění, 14. – 16. 9. 2018, Nejdek Oblastní mapové soustředění žactva. Cíl: Příprava na MČR oblastních výběrů žactva, zapojení dalších dětí z oblasti do společné přípravy. Náplň: 4 mapové tréninky (Nejdek). Ubytování a stravování: ZŠ Nejdek Počet závodníků: 32 Počet trenérů: 8 Vedoucí akce: Josef Nádeníček

7

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

H) Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva, 13. – 14. 10. 2018, Krajníčko Účast na závodech štafet a Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva. Cíl: Reprezentace oblasti. Náplň: 1 závod štafet, 1 závod oblastních družstev. Ubytování a stravování: Benešovský mlýn Počet závodníků SCD: 24 Počet trenérů: 3 Vedoucí akce: Iva Šauli

10.Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu Stav žákovské základny Západočeské oblasti v roce 2018 byl podobný předchozímu roku z hlediska kvantity i kvality. Celkový počet závodníků hodnocených v oblastním žebříčku ve 4 sledovaných kategoriích (D12, D14, H12 a H14) poklesl oproti roku 2017 z 81 na 80. Výsledky z týmových celostátních závodů (Vyzývací pohár a MČR oblastních výběrů) se po mimořádných úspěších v předchozích letech mírně zhoršily, ale stále jsou lepší, než by odpovídalo porovnání velikosti členské základny proti ostatním oblastem. Pokles počtu získaných licencí odpovídá změně klasifikačního řádu. Společná příprava v rámci SCD byla zajištěna v obdobném rozsahu i kvalitě jako v předchozím roce. Příznivým jevem je vysoká účast na společných akcích SCD. Tyto akce byly dostatečně personálně zabezpečeny, takže bylo možné zajistit diferencovaný přístup k přípravě pro výkonnostně odlišné skupiny účastníků. Vybraná skupina starších žáků s licencí A a B se částečně zapojila i do přípravy s dorostem, s cílem usnadnit jejich plynulý přechod do SCM / TSM. Ze žáků odcházejících do dorostu celkem 3 (2xH, 1xD) získali licenci A a splnili podmínky pro přijetí do TSM. Hlavní cíle projektu byly splněny.

11.Hodnocení projektu dle daných kritérií -

zajistit průběžné sledování a motivaci závodníků oblasti v žákovských kategoriích Pro ověření fyzické výkonnosti proběhly na úrovni SCD testy na dráze během soustředění před Vyzývacím pohárem. Pro sledování orientačních dovedností byly použity jednak rozbory postupů na soustředěních. Naopak se téměř neuplatnilo sledování zákresů postupů ze závodů v systému www.obpostupy.cz, zejména kvůli prodlevě mezi konáním závodu a jeho následnou publikací v systému. Základ činnosti v této oblasti i nadále zůstal na úrovni klubů. Zjištění ze sledování na úrovni klubů byly předávány při schůzkách trenérů a využity jak pro plánování náplně soustředění, tak pro nominaci do oblastních výběrů. Problém ale přetrvává v menších klubech, kde nevznikly tréninkové skupiny umožňující vzájemné porovnání kritérium splněno částečně

-

zajistit běžecké testy žáků pro možnost porovnávání v jednotlivých letech Společné běžecké testy na atletické dráze byly uspořádány v Kralovicích v rámci soustředění před Vyzývacím pohárem. Testování se zúčastnilo celkem 49 závodníků žákovských kategorií (včetně nepodporovaných), což je srovnatelné s předchozími roky. kritérium splněno

8

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

-

zajistit společnou mapovou přípravu žactva Západočeské oblasti OB uspořádáním soustředění v orientačně zajímavých terénech Stejně jako v předchozích letech byla podle plánu zajištěna 3 mapová soustředění žactva, všechna na kvalitních mapách, v orientačně zajímavých terénech. Pokud to místo soustředění dovolilo (Plasy), byl do programu zahrnut i trénink na sprintové mapě. kritérium splněno

-

vybraným talentovaným žákům umožnit absolvování části přípravy společně s dorostem SCM Podle plánu se vybraná skupina 8 žáků (kategorie H14 a D14 s předpokladem bojovat o licenci A) zúčastnila jarního soustředění SCM/TSM, které bylo přesunuto do Doks. Díky tomu měli účastníci možnost trénovat v terénech, se kterými se běžně nesetkávají. Přes vyšší technickou náročnost tréninků všichni zúčastnění žáci zvládli absolvovat celý program soustředění. Soustředění SCM/TSM zaměřených na přípravu před MČR na krátké a klasické trati se zúčastnilo 5, resp. 4 vybraní žáci. kritérium splněno

-

zajistit účast oblastního výběru žactva na celostátních závodech štafet a družstev (Vyzývací pohár, MČR oblastních výběrů žactva) Podle plánu byla zajištěna společná účast žákovského družstva na závodech Vyzývacího poháru a na Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva. Na Vyzývací pohár byla provedena širší nominace (celkem 16 štafet), která umožňovala účast všech členů SCD, kteří projevili zájem. Na MČR byla nominace po dohodě trenérů omezena na 3 osmičlenné výběry, takže pro členy SCD byla motivací již i samotná možnost nominace do oblastního výběru. kritérium splněno

-

potvrdit zvýšení výkonnosti závodníků z let 2014 až 2017, zejména ziskem licencí A Licenci A získali v roce 2018 celkem 4 závodníci (Richtrová, Štěrba, Donda a Kurz), což je nejméně za roky 2014 až 2018 (v letech 2012 a 2013 – 0 licencí A, 2014 – 5, 2015 – 7, 2016 – 6, 2017 – 8). Částečně to ale bylo ovlivněno snížením počtu udělovaných licencí A v žebříčkových kategoriích D14B a H14B z 40 % na 30 %. Bez této změny by licenci A získalo 6 závodníků (navíc Stehlík a Šauli), tedy stejně jako v roce 2016. Oblastní výběr žactva Západočeské oblasti na Mistrovství ČR oblastních výběrů obsadil ve vyrovnaném závodě 7. místo, což je mírné zhoršení proti předchozím úspěšným rokům (2011 – 16., 2012 – 12., 2013 – 7., 2014 – 6., 2015 – 5., 2016 - 5., 2017 - 3.). K obdobnému zhoršení došlo i při Vyzývacím poháru žákovských družstev, kde Západočeská oblast obsadila 6. místo (v roce 2014 – 5. místo, 2015 – 3., 2016 – 2., 2017 – 2.). kritérium splněno částečně

12. Ekonomické vyhodnocení činnosti SCD a použití příspěvku Nadace

orientačního běhu Mimo grant Nadace OB získalo SCM příspěvky od krajských svazů OB Karlovarského a Plzeňského kraje a od jednotlivých oddílů oblasti. Další příjmy tvořily příspěvky závodníků.

9

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

Termín 1.

16.-18.3.2018

2. 3.

13.-15.4.2018 18.-20.5.2018

4.

26.-27.5.2018

5.

15.-17.6.2018

6.

31.8.-2.9.2018

7.

14.-16.9.2018

8.

13.-14.10.2018

Místo

Akce mapové soustředění – skupina A jarní mapové soustředění soustředění – příprava na Vyzývací pohár štafety + sprint – Vyzývací pohár mapové soustředění middle – skupina A mapové soustředění klasika – skupina A soustředění – příprava na MČR obl. výběrů MČR oblastních výběrů žactva

Celkové náklady

Z toho Nadace OB

Doksy

11.800,-

4.000,-

Písek Plasy

72.700,9.400,-

12.000,0

Třemošná / Plzeň

13.800,-

3.500,-

Písek

4.800,-

2.000,-

Trutnov

5.800,-

2.000,-

Nejdek

28.800,-

0

Krajníčko

24.000,-

10.500,-

171.100,-

34.000,-

Celkem

13. Informace o činnosti v médiích, na webu apod. Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB) má vlastní internetové stránky s adresou http://zco.orientacnibeh.cz/mladez. Zde jsou zveřejněny základní údaje o projektu SCD a průběžně byly doplňovány aktuální informace o jednotlivých akcích (nominační kritéria, výsledky z dráhy, vyhodnocení soustředění).

14.Předpokládaný další vývoj Činnost SCD je stabilizovaná na relativně vysoké úrovni. Počet zařazených žáků se v předchozích letech dostal na hranici aktuálně zvládnutelného maxima, jak z hlediska trenérského zabezpečení samotných akcí SCD, tak z hlediska zabezpečení průběžné systematické práce v jednotlivých oddílech. Hlavním cílem pro další období proto bude především udržení nastavené kvality práce s talenty. Kluby mají jednoznačný zájem na pokračování činnosti SCD jako společného projektu na úrovni oblasti. Změny budou prováděny cíleně, na základě vyhodnocení dosavadní činnosti. Jedním z konkrétních námětů, který se aktuálně připravuje, proto bude společná porada trenérů dětí a dorostu Západočeské oblasti.

V Tachově dne 29. listopadu 2018 Ing. Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov tel. 721 629 674 e-mail : [email protected]

10

podpis řešitele

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

Příloha Přehled výsledků SCD Západočeské oblasti za rok 2018 D12 Bodurková Denisa Frühaufová Julie Bauerová Aneta Kožíšková Kateřina Urbánková Eva Gelnerová Anna Kohoutková Klára Vlašímská Bára Řeháková Mirka Holíková Petra Fišarová Adéla Čadková Marcela Roučková Karolína Králová Lucie Šobíšková Lucie D14 Holíková Simona Kulová Laura Zmarzláková Olga Ševčíková Anežka Vlachová Adéla Beránková Šárka Postránská Adéla Richtrová Kamila Šauli Kateřina Bartošová Marie Ziebová Veronika Pecko Sára Křížková Marie Dítková Markéta Nejedlá Klára

Oblastní přebor Oblastní Sprintový sprint Krátká klasika žebříček žebříček 12/1 3. 6. 10. 8. 6. 12/1 17. 14. 12/1 7. 18. 12. 12/2 1. 1. D14 4. D14 7. D14 1. 12/2 2. 1. 2. 12/2 4. 3. 2. 3. 5. 12/2 13. 7. 4. 4. 4. 12/2 5. 5. 5. 5. 11. 12/2 2. 10. 3. 6. 3. 12/2 12. 9. 7. 9. 12/2 11. 6. 9. 8. 12/2 7. 11. 10. 12/2 11. 13. 20. 12/2 14. 12. 11. 21. 13. 12/2 Disk. 9. 24. 21. 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/2 14/2 14/2 14/2 14/2 14/2 14/2 14/2

4. 2. 11. 6. 1.

3. Disk. 8. 12.

4. 3. 5. Disk.

10. 11. 12. 8. 3.

7.

2.

1. 2. 7.

6.

9.

5.

5.

11

2. 1. 6. 11. 12. 14. 15. 16. 13. 3. 5. 4. 8. 9. 10.

1. 3. 7. 11. 8. 13. 15. 12. 14. 2. 5. 4. 10. 9. 6.

Zisk licence B

ŽB

B B B B B B

24. 33. 52.

B B B

4. 18. 29. 51.

B A B B B B

B

Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)

H12 Stehlík Jakub Donda Jakub Janoch Mikuláš Škrle Michael Biersak Petr Brabec Matěj Pávek Štěpán Bejvančický Josef Petruš Ondřej Svoboda Antonín Ječmen Matyáš Havlíček Viktor Myslík Vojtěch Spiřík František Veseleňák Karel H14 Kurz Ondřej Stehlík Šimon Pivec Jan Sobota Ondřej Janoch Samuel Šustr Ondřej Němec David Šoupa Martin Černý Jonáš Szabó Vojtěch Pelikán Aleš Hasman Jakub Štěrba Marek Donda Jiří Bohuslav Josef

12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/1 12/2 12/2 12/2 12/2 12/2 12/2 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/2 14/2 14/2

Oblastní přebor Oblastní Sprintový Zisk ŽB licence sprint Krátká klasika žebříček žebříček 6. 1. 2. 1. 1. B 1. Disk. 1. 2. 2. B 2. 3. 3. B 5. 2. 3. 4. 5. B 7. 9. 7. 6. 6. B 7. 6. 7. 11. B 11. 6. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 15. 4. 13. 4. B 11. 10. 35. H14 10. 3. 5. 7. B 11. 9. 13. 10. 5. 12. 9. 5. 4. 14. 12. 13. 15. 17. 3. 2. 6. 7. 5. 9.

4. 3. 7. 6.

2.

4. Disk.

8. 5.

Disk.

1.

1. 5. 6.

1. 2.

12

11. 2. 3. 6. 5. 8. 9. 10. 12. 15. 17. 4. 1. 16.

8. 2. 4. 5. 10. 9. 6. 7. 13. 17. 14. 3. 1.

8. 12. 30. 38.

A B B B

B

3. 6.

A A

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.