Závěrečná zpráva rozvojového projektu roku 2003


1 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné Závěrečná zpráva rozvojového...
Author:  Natálie Němcová

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


Detailní výsledky celostátního hodnotícího projektu Zdravotní pojišťovna roku 2017
1 Detailní výsledky celostátního hodnotícího projektu Zdravotní pojišťovna roku Stránka...

Doporučení pro ošetření řepky ozimé na jaře roku 2003
1 Doporučení pro ošetření řepky ozimé na jaře roku 2003 Recomendation for Rapeseed treatment in the spring 2003 Jan VA&Sca...

DIPLOMOVÁ PRÁCE MAROCKÁ NÁBOŽENSKÁ POLITIKA OD ROKU 2003
1 UNIVERZITA KARLOVA, FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BLÍZKÉHO VÝCHODU A AFRIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. LENKA H...

ŽADATEL PROJEKTU A PARTNER PROJEKTU
1 "158 - Elektronizace jednotlivých agend ve službách zaměstnanosti a sociální oblasti a vytvoření jednotn&eac...

DHCP snooping na přepínači Cisco Catalyst C rozšíření a přepracování projektu z minulého roku
1 DHCP snooping na přepínači Cisco Catalyst C rozšíření a přepracování projektu z minulého roku. Jiř&...

Predstavenie projektu
1 Predstavenie projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technol&oa...

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:
1 ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovan&...

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:
1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Pr...

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:
1 ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovan&...

Identifikace zadavatele projektu: Identifikace zpracovatele projektu:
1 Identifikace zadavatele projektu: Název: obec Lično Sídlo: Lično 17, , Lično Zastoupen: Bc. Tomášem Vilímkem, sta...



Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné

Závěrečná zpráva rozvojového projektu roku 2003 Program: 6) Program podpory pro zkvalitnění informační a technické infrastruktury veřejné vysoké školy pro vzdělávací činnost a řízení VVŠ Podprogram: a) zavádění nebo rozšiřování informačních a komunikačních technologií a metod do vzdělávací činnosti a do řízení veřejné vysoké školy Projekt:

42)

Zkvalitnění technického vybavení v oblasti IT technologií Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Řešitel: Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeněk Franěk Ing. Václav Krol Ing. Lukáš Macura

Karviná — leden 2004

1) Úvod Původní projekt navrhoval řešení potřeb technického vybavení Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s návazností na univerzitní systém řízení. Navrhoval řešení ve třech oblastech informačních technologií: ƒ ƒ ƒ

pořádání videokonferencí dovybavení místností serverů inovaci morálně zastaralých počítačů v počítačových učebnách

Po krácení prostředků na projekt byla realizována jen třetí část, tj. inovace morálně zastaralých počítačů v počítačových učebnách. 2) Postup řešení: Projekt vyřešil vybavení učeben v místnostech A412 a A423. Na těchto učebnách probíhá základní výuka informatiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Původní vybavení učeben: A412 A423

12 PC 12 PC

Pentium 266 32 MB paměti Pentium 266 32 MB paměti

Windows 95 Windows 95

Nejdříve byl na základě přidělených prostředků upraven rozpočet projektu s optimálním využitím: Investice Název Cena s DPH PC do učeben A412 a A413 600 000,- Kč – 1 soubor zařízení Dataprojektory 2ks 300 000,-Kč CELKEM 900 000,-Kč Neinvestinvestiční prostředky – z prostředků fakulty Název Cena s DPH Projektová dokumentace 10 000,-Kč Servrovna (do vybavení 70 000,-Kč učeben) software Učebny (do vybavení 50 000,-Kč učeben výp.tech.) DDHM Učebny (slaboproudé 30 000,-Kč rozvody) služby Učebny (slaboproudé 40 000,-Kč rozvody) materiál CELKEM 200 000,_Kč PROJEKT ŽÁDAL DOTACI NA INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY, NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY BYLY PLNĚ HRAZENY FAKULTOU – dotace projektu fakultou.

2

Po vypracování upraveného rozpočtu bylo zpracováno zadání a k realizaci projektu byla vybrána firma Autocont CZ, a.s. Učebny A423 a A412 byly vybaveny celkem 26 PC, tedy na každou učebnu připadlo 13ks PC. 12 ks PC slouží posluchačům a 1ks PC je k dispozici pedagogovi. Na pracovní stanici pedagoga je připojen dataprojektor, který je umístěn pod stropem. Technické vybavení: A412 13 PC Pentium 1,4 A423 13 PC Pentium 1,4

256 MB RAM HDD 30MB Windows XP 256 MB RAM HDD 30MB Windows XP

Monitor 17“ Monitor 17“

2ks Dataprojektory, HP Projektor MP4800, 2000 lumenů, 2,6kg, DLP tech. Byla provedena revize slaboproudých rozvodů a u učebny A412 byly provedeny kompletně nové slaboproudé rozvody, u učebny A423 bylo stávající rozvody rozšířeny o připojení pracoviště pedagoga. Jako dotace do projektu fakultou byl pro provoz učeben pořízen software. Jde zejména o software PC Counter, který řeší tisk studentů na síťové tiskárně, SW-PCinfo-licence pro administraci pracovních stanic, VMware Workstation pro výuku a SPSS base pro pracoviště pedagoga pro výuku. Základní software (Windows XP a MS Office XP) je legalizován v rámci Campus licencí firmy Microsoft , kterou si každoročně platí fakulta pro všechny PC. Učebny jsou využívány denně studenty kromě výuky i pro samostatné práce. Provoz učeben je ve všední den od 8,00 hod. – 22,00 hod. a o víkendech od 10,00hod. – 18,00 hod. Původní počítače byly přemístěny do počítačové studovny budovy Na Vyhlídce, kde slouží studentů pro samostatnou práci a přístup do internetu.

Čerpání prostředků: Prostředky byly vynaloženy v souladu s rozpočtem projektu – viz bod 2) Postup řešení a přílohy – účetní doklady.

3

Dispoziční řešení učeben dokládáme formou fotografií:

Obrázek 1. Učebna A412

4

Obrázek 2. Učebna A423

5

Obrázek 3. Učebna A412 – detail umístění dataprojektoru (dtto učebna A423)

6

Obrázek 4. Učebna A412 – detail PC (dtto učebna A423)

7

Obrázek 5. Učebna A412 – pracoviště lektora (dtto učebna A423)

Přílohy: 1) Faktury k investičním nákladům 2) Výsledovka po účtech s pohyby k neinvestičním nákladům z účetního programu

8

Příloha 1 Faktura 1 – 26ks PC

9

10

Faktura 2 – 2ks dataprojektor

11

Příloha 2

12

13

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.