ZIMNÍ ZPRAVODAJ. OÚ Kontakty. Starosta, místostarosta Matrika, evidence obyvatel, podatelna


1 ZIMNÍ ZPRAVODAJ OÚ Kontakty Starosta, místostarosta Matrika, evidence obyvatel, podatelna Kabelová televize, hlá&...
Author:  Vojtěch Novák

0 downloads 4 Views 2MB Size

Recommend Documents


PODZIMNÍ ZPRAVODAJ. OÚ Kontakty. Starosta, místostarosta Matrika, evidence obyvatel, podatelna
1 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OÚ Kontakty Starosta, místostarosta Matrika, evidence obyvatel, podatelna Kabelová televize, hl&aacut...

Evidence obyvatel. Fyzická osoba:
1 Správce osobních Správce osobních Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám Kralupy nad...

Záznam o činnostech zpracování Evidence obyvatel Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evidence obyvatel
1 Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních &u...

OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby
1 OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. CzechPOINT Správce / zpraco...

EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT
1 EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT duben, květen 2017 Mgr. Ivana Schimmerová Bc. Eva Houfová2 Program semináře k problemat...

Cosi přichází : První kontakty obyvatel hor Nové Guineje s kolonizátory
1 literatura: BENEŠ, J. (1994). Člověk. Praha: Mladá fronta. CITTERBART, K. et al. (2001). Gynekologie. Praha: Galén. DARWIN, Ch....

-"'- '8 ~ Město a občané. SKOLA OPET ZAcíNA! EVIDENCE OBYVATEL
1 2 Město a občané SKOLA OPET ZAcíNA!, Stojíme na prahu nového školního roku Q jeho z a č áte!< n&...

Elektronická podatelna
1 Elektronická podatelna Elektronická komunikace umožňuje provádění právních úkonů prostřednictv&iacu...

Obsah. Kontakty OBSAH, KONTAKTY
1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20142 OBSAH, KONTAKTY Obsah Úvodní slovo Sportovní klub Akce roku 2014 Přátelsk&eacu...

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.04) MANUÁL PRO OBCE
1 VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO &Uacut...ZIMNÍ ZPRAVODAJ

OÚ Kontakty Starosta, místostarosta

518 619 479 Matrika, evidence obyvatel, podatelna

518 619 541 Kabelová televize, hlášení

518 619 047 Poplatky, hřbitov, účetní, majetek obce

518 619 642 Správce hřbitova

724 798 012 Škola

518 619 490 Kultura

724 760 296 Lezecká stěna

724 798 015 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

www.milotice.cz

1

Slovo starosty obce Milí spoluobčané, bilanční proslovy, zvláště směřované ke konci roku a k Vánocům, bývají zpravidla hodně nostalgické, odrážející romantické období plné vzpomínek. Chci se tomu vyvarovat, ale už psaní úvodu mi dává pořádně zabrat: „Tak se nám rok s rokem sešel…“, „Už je tu zas, ten Vánoční čas….“, „Čas nezadrži-

telně běží…“. Tak nevím, asi nezbývá, než použít fakta: „Jsme na konci kalendářního roku.“ Je to sice poněkud strohé, ale nelze tomu nic vytknout. Ať je tomu tak, či tak, všechny údaje jsou koneckonců pravdivé. Takže nechám na vašem uvážení, která oslovení jsou vám blízká. Daleko podstatnější je samotný prožitek nadcházejících svátků, ti šťastnější z nás je prožijí ve zdraví a v  kruhu svých blízkých. Ostat-

ním přeji vyřešení svých nepříznivých zdravotních, či partnerských problémů, tak, aby příště byly ty nejkrásnější svátky roku prožity co nejlépe. Všem bez rozdílu přeji hodně pohody v rodinách, načerpání nových sil a převahu příjemných zážitků a okamžiků roku příštího. Prožijme jej ve zdraví, překypujme optimismem a dobrou náladou, věřte, že se nám to vyplatí. Nadcházející pohodové dny přeje Josef Levek, starosta obce

Jaký byl rok 2017? Otázka se může zdát osobní, každý z nás končící rok prožil jinak. Někdo měl to štěstí a vyhýbaly se mu nemoci, nepříznivé okamžiky, zlí lidé. Další z nás to štěstí neměli, čehož jsem býval na úřadu i se svými kolegy často svědkem. O tom psát nechci, rád bych zmínil letošní rok z pohledu toho, co se nám na obci podařilo, a co nikoli. V  letním a podzimním zpravodaji jsem zmiňoval výši dotací, které se obci podařily získat. Poslední období jsme se snažili získané dotace proměnit v hmotná díla. Jenom zopakuji, co jsem psal v průběhu celého roku. Ze staveb je to především téměř kilometr dlouhý chodník na ulici Dubňanská. Na o polovinu kratším úseku se podařilo rekonstruovat chodník na ulicích Díly a Fučíkova a projekčně a stavebně připravit realizaci chodníku na ulici Závistě, který zmíněné ulice chodníkem zokruhuje s ulicí Ratíškovická. Radost mám také z nově opravené hasičské zbrojnice, kde se sešly dotace hned dvě: na zateplení i opravu interiéru. Potěší i výsadba biokoridoru v Horkách, krytá z dotačních prostředků v plné výši. Z drobnějších staveb uvedu zhotovení odpočinkového místa před kulturním domem, tři nová dětská hřiště, vybavení knihovny a rekonstrukci provozní budovy u Šidlen, spočívající ve zhotovení sedlové střechy. Máme vysoutěženu rekonstrukci komunikace ulice Rafanda a výstavbu pěti bytů v části bývalé mateřské školy. Těsně po uzávěrce proběhne výběrové řízení na rekonstrukci chodníků na hřbitově a nesmím zapomenout na úpravu parteru před obecním úřadem, který dodá tomuto místu důstojnější vzhled. Netrpělivě

2

čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu podkroví základní školy, kde vzniknou nové učebny. Ani v  příštím roce nebudeme zahálet, v  současnosti probíhají jednání s vlastníky vinných sklepů, kde finišuje stavební příprava na výstavbu vodovodu u Šidlen. Když budeme mít hodně štěstí a trpělivost při jednání s  pozemkovým úřadem, máme příslib, že už v  příštím roce bude zrekonstruováno několik kilometrů polních cest. Jedna z  nich směřuje od vodojemu u  Vacenovic, kolem kopce Náklo až k hranicím katastru města Dubňan. Další vede od bývalé farmy zemědělského družstva přes celé Šidleny, je ukončena u sklepa pana Chytila, a pokračuje směrem k silnici spojující Milotice směrem na křižovatku Dubňany - Kyjov. Patří sem i rekonstrukce cesty tzv. Kůtnové aleje. U těchto rozsáhlých staveb nelze mluvit o termínu zahájení, neboť investorem díla je již zmíněný pozemkový úřad a záleží pouze na vedení instituce, kdy bude stavbu realizovat. Další plánované počiny budeme i s panem místostarostou (stavby uvádí podrobněji už v tomto čísle) popisovat i v nadcházejících číslech, tak, abyste byli o jednotlivých stavbách informování předem a mohli se k nim případně i vyjádřit. Tím vás chci vyzvat k diskusím o tom, co je pro obec vhodnější, co postavit dříve a co ještě počká. Nemusí však jít pouze o hmotné záležitosti. Můžeme plánovat kulturní, společenské, sportovní, či jiné klání tak, aby se nám v té naší obci v tom příštím roce žilo ještě lépe. Příležitostí na to bude dost, Vánoce a silvestrovský pochod nevyjímaje… Josef Levek, starosta obce

Zimní zpravodaj

Matrika Jubilanti říjen 80 let 81 let 83 let 84 let 86 let 88 let 93 let listopad 80 let 82 let 84 let 87 let

Anna Kopřivová Ladislava Provazníková Elvíra Rybová Hedvika Nestrašilová František Kundrata Věra Běhulová Antonia Fryštacká

Martin Neduchal Růžena Knotková Marie Šťastná Marie Knotková Anna Šťastná

prosinec 81 let Terezie Dobešová 84 let Michal Gregorovič Růžena Rajsiglová 86 let Božena Lungová 88 let Richard Šeďa 89 let Marie Pijáčková Anna Danačíková Jan Příkazský 90 let Jan Rančík

Narození září Jakub Hroudný Zdeněk Kundrata říjen Jakub Neduchal Prokop Kučera listopad Dorota Anežka Střelecká Lucie Šeďová Ludmila Šnajdrová

Úmrtí září Marie Kasanová říjen Milan Boor Rudolf Šaiboch listopad Metoděj Nedvědický Václav Chvátal

Platinovou – 55 let oslavili: Ludmila a Martin Neduchalovi (20. 10. 1962) Ke zveřejnění jmen výše uvedených osob byl dán souhlas.

www.milotice.cz

Plánované akce: Leden: 7. 1. Seniorské odpoledne 13. 1. II. Spolkový ples 14. 1. Dětský krojový ples 20. 1. Farní ples 27. 1. Hasičský ples Únor: 3. 2. Obecní + školní ples 10. 2. Fašaňková zábava 17. 2. Košt drkotin Březen: 3. 3. Sportovní ples 18. 3. Degustace vín Duben: 1. 4. Košt vín 7. 4. Zahájení sezony v konírně 8. 4. Autorské čtení 13. – 15. 4. Burza knih 15. 4. Karneval 28. 4. Pálení čarodějnic Květen: 6. 5. Odpoledne pro seniory 12. 5. Traktoriáda + žehnání traktorů 20. 5. Zpívání mužských sborů Červen: 1. 6. Vernisáž výstavy

17. 6. Hasičská soutěž 23. 6. Soutěž ve vaření guláše Červenec: 6. 7. Vernisáž výstavy Srpen: 3. 8. Vernisáž výstavy 3. - 5. 8. Národopisný festival 4. 8. Festivalové Šidleny 31. 8. Vernisáž výstavy Září: 15. 9. Oslavy 120. let založení Sboru dobrovolných hasičů 22. 9. Burčákové putování 23. 9. Trh místních produktů a řemesel 28. – 30. 9. Dětská burza Říjen: 13. 10. Burčákový pochod 27. 10. Předhodová zábava 28. 10. Drakiáda Listopad: 3. – 5. 11. Slovácké hody s věncem 17. 11. Martinské Šidleny Prosinec: 8. 12. Vánoční jarmark 16. 12. Zpívání u vánočního stromku 29. 12. Živý Betlém 31. 12. Silvestrovský pochod (Svatobořice-Mistřín)

Obec Z jednání zastupitelstva ZO ze dne 10. 10. 2017 Schvaluje: • Rozpočtové opatření č. 5/2017. • Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení parteru před obecním úřadem se společností Zábojník contractors, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem. • Uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Krist, Milotice, na zhotovení odpočinkového místa před kulturním domem. • Darovací smlouvu s JMK ve výši 75 000 Kč jako ocenění dosaženého výsledku v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017. • Nákup pozemku parc. č. 313/65 o výměře 501 m2 do majetku obce od Římskokatolické farnosti Milotice. Bere na vědomí: • Závěrečný účet MND za rok 2016 a roční závěrku MND za rok 2016. ZO ze dne 31. 10. 2017 Schvaluje: • Rozpočtové opatření č. 6/2017. • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., Hodonín.Nákup pozemku parc. č. 2280/40 o výměře 2197 m2 a pozemku parc. č. st. 864/4 o výměře 173 m2 do majetku obce Milotice • Nákup 2/3 pozemku parc. č. 2280/39 do majetku obce Milotice Pověřuje: • Starostu uzavřením směnné smlouvy na pozemek parc. č. 7084 ZO ze dne 14. 12. 2017 Schvaluje: • Rozpočtové opatření č. 7 • Rozpočet obce na rok 2018 • Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 • Příspěvky spolkům obce • Strategii obce • Inventarizaci majetku • Obecně závaznou vyhlášku • Smlouvy o dílo • Pravidla tvorby a použití sociálního fondu Pověřuje: • Starostu obce provedením rozpočtového opatření v platném znění k 31. 12. 2017.

3

Práce v obci Milí spoluobčané. Rád bych poděkoval za trpělivost při pracích v obci nejen prováděných, ale i při těch, které nás čekají. Většinou se jedná o drobná omezení v lokalitě, kde zrovna probíhá daná stavba. V současné době je omezen provoz na stanovišti před obecním úřadem, kde se po dlouhém jednání podařilo ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Hodonín zokruhovat kon-

Chodníky na ulici Dubňanská jsme realizovali po výběrovém řízení se společností Swietelsky a na celou akci se nám podařilo získat 85% dotací ze SFDI. Chybějící šikmé nájezdové obrubníky – ministerstvem dopravy určený typ – nejsou skladem v celé republice. Ihned po dodání budou umístěny.

Během měsíce listopadu Běh ě í li t d jjsme vyřešili ř šili dlouhodobý dl h d bý akustický k ti ký problém na přístavbě KD. Oslovena byla společnost AkuDesign, s. r. o., která po provedení akustické simulace vytvořila návrh a poté realizaci celého řešení.

cový úsek vodovodního řádu u obecního úřadu, a tím vyřešit kvalitu vody v přilehlých rodinných domech, která byla dlouhodobým problémem. S  danou stavbou byly spojeny zemní práce nemalého rozsahu, což nabízelo v dané situaci dvě možnosti. Buď celý prostor vrátit do původního stavu, nebo udělat kompletní úpravu parku před obecním úřadem. Rozhodli jsme se pro druhou variantu. Akci jsme rozdělili do dvou projektů – zahradní úpravy navrhoval Ing. Matějka a  Ing. Lattenberg a stavební úpravy provádí firma Ing. Zábojníka. Oprava je financována z  obecních prostředků za podpory Evropských fondů Operačního systému životního prostředí. Jedná se o dotační titul Zadržování dešťových vod, tzv. vsakování. Doufám, že po dokončení stavby nový prostor bude sloužit nejen svému účelu, ale bude i důstojnou součástí naší krásné obce. Všímaví občané jistě postřehli drobnou pracovní činnost také u kulturního domu, kde probíhají dokončovací práce na odpočinkovém místě pro cyklisty. Toto místo je součástí projektu opravy celého okolí kulturního domu – tzn. nové přilehlé parkoviště i vnitřní prostory kulturního domu. Jak jsem již zmínil v názvu odpočinkové místo pro cyklisty, spojení „pro cyklisty“ nám pomůže při jednání s  neoblomným ministerstvem dopravy SFDI pro pořízení nájezdu do obecní hospody či kulturního domu.

S  podzimem začala kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice. Objekt jsme rozfázovali na dvě etapy – vnitřní a venkovní. Na rekonstrukci vnitřních prostor jsme žádali z  dotací JMK. Venkovní projekt, zateplení pláště budovy a nová střecha byly čerpány z fondu OPŽP, zaměřeného na úsporu energií budovy. Touto opravou hasičské zbrojnice jsme se snažili vyhovět nejen našim hasičům, ale i o nutnou opravu obecní budovy, která již dlouhodobě vyžadovala investici nejen pro základní provoz, ale i k širšímu využití. Prostory před budovou – zpevněné plochy – plánujeme opravit dle možností s našimi zaměstnanci.

Rád bych se několika slovy vyjádřil k veřejnému osvětlení. Po prostudování situace stávajícího veřejného osvětlení jsme došli k závěru, že veřejné osvětlení svítí špatně a hlavně je v takovém technickém stavu, který obec stojí nemalé roční nákla-

4

Zimní zpravodaj

dy (statisíce), a to nejenom údržba, ale i samotný provoz. Realizaci předcházelo pořízení generelu, projektová dokumentace a řádné výběrové řízení. Následnou realizaci provedla společnost Teslux, s. r. o. Projekt byl financován z programu Efekt z ministerstva průmyslu. Tato akce byla realizována z  dotací ze státního rozpočtu v  rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017. Garantovaná úspora činí minimálně 40 %, záruka je pět let a životnost světla (tzn. svítivost klesne maximálně o 20 %) 70 000 hodin, což v přepočtu je cca 18 let. Během zkušební doby do 1. 2. 2018 bude

probíhat regulace svítivosti. Prosíme o trpělivost. Ačkoli si toho asi mnoho občanů nevšimlo, proběhlo úspěšné předání biokoridoru v lokalitě Horky. Biokoridor slouží pro zadržování dešťových přívalových srážek v krajině (v dané lokalitě), a tím zabraňuje splavování orné půdy. Celý nápad řešit problém této lokality vznikl již při komplexních pozemkových úpravách. Na podnět občanů (maminky) jsme zažádali u ministerstva pro místní rozvoj o dotaci na nové herní prvky pro děti v obci. Dětská hřiště vznikla v lokalitách Tihelně, Rafanda a naproti hasičské zbrojnice. Tato hřiště budou ještě doplněna lavičkami a v rámci generelu zeleně osázena keři. Práce v  přírodě na našem katastru jsme si užili i v  obecním lese Na Pískách, kde po vichřici na několika místech popadaly stromy na cestu. Vyklízení jsme řešili ve spolupráci našich zaměstnanců a místních hasičů, kterým bych chtěl tímto způsobem poděkovat za dosavadní spolupráci. Také bych rád poděkoval občanům, kteří nám poskytli cibule narcisů a tulipánů pro jarní výsadbu v naší obci. Upřímně se již těším na další spolupráci s mateřskou školou při výsadbě záhonů na jakémkoliv místě v Miloticích. Pavel Polášek

Odpadové hospodářství Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazné vyhlášky obce Milotice č. 1/2017 nebudou nádoby na komunální odpad (popelnice), neoznačené QR kódem, v den svozu obslouženy. Fyzické osoby mohou na sběrném dvoře odevzdat stavební odpad obsahující azbest v množství pouze do 200 kg za rok. Pro občany zapojené do Systému zodpovědného nakládání s odpady oznamujeme, že po zhodnocení uplynulého roku zůstává výše ekobodu stejná. Pavel Polášek

Kultura Hody byly, hody budů? Nadpis tohoto článku jsem si vypůjčila ze zpravodaje roku 2010. Jak jsem zjistila, už tehdy se autor článku zamýšlel nad tím, že Milotice „trpí“ nedostatkem mládeže, která by chtěla a byla ochotná obětovat víc svého času a úsilí a stát se na rok stárkem. Myslím si, že tehdy byla doba v  něčem přece jenom jiná. Stárky a stárci nebyli na všechno sami. I když se zvolili stárci v šibeničním termínu (nad čímž se už asi nikdo nepozastavuje), v pátek se scházela mládež na kulturním domě, kde se nově příchozí seznamovali s tancem a písničkami a pak společnými silami dělali růžičky, voničky

www.milotice.cz

a děvčata považovala za čest, když mohla přispět nějakým svým výtvorem do volenky. Tímto bych chtěla vyzvat všechny mladé, kteří se chystají příští rok do průvodu – nebojte se zapojit do příprav. Jak jinak chceme udržet v Miloticích tradici, za kterou by někde jinde byli rádi. Někteří z vás chodí do tanečních, ale tam se nenaučíte ty naše tance – skočnou, vrtěnou, verbuňk. Ta možnost je právě na předhodovém kroužku. Věřím, že ti zkušenější rádi nově příchozím pomohou. Možná bych využila příležitosti a vzpomněla ještě jednu věc. Slyšela jsem názor, že stárky mohou být jenom ti, kteří chodí

do kostela nebo do krůžku. Zřejmě to vyplývá z toho, že se stárci „loví“ snad odjakživa v  těchto vodách. Myslím si, že stačí mít rád kroj a ctít tradice. Pokud někdo ze čtenářů ví, že by rád byl stárkem či stárkou i někdo, kdo není stárky osloven (a může to být i proto, že prostě neví, že by rád tuto funkci vzal) může dát vědět třeba letošním stárkům nebo na obci. Zlobit se určitě nebudeme. Ale dost bylo agitace. Koneckonců, jestli byla úspěšná, se dozvíme za rok. Vrátím se k tomu, o čem tento článek měl původně být. A sice ohlédnutí za letošními hody. I když stárci a jedna stárka byli veřejnosti známi celkem brzo, sehnat dru-

5

hou stárku se ukázalo jako téměř nadlidský úkol. A tak místo toho, aby věnovali stárci Pavel Grufík, Zdeněk Harca a stárka Štěpánka Dřevěná čas přípravám, hledali čtvrtého do party. Nakonec zabrousili do Vacenovic a po doplnění Terezou Dulovcovou byli kompletní. Tedy skoro. Ještě zbývali hospodáři. Ale i to se nakonec podařilo. Jak jsem se dozvěděla, došli k tomu jak „slepý k hůslám“, jenom proto, že byli ve špatný čas na špatném místě. Nebo ve

správný čas na správném místě? To už je jedno, hlavní je, že Jirka a Eliška Staňkovi stárkům kývli. A tak přípravy na hody mohly začít. V  neděli matka příroda anebo Pán Bůh usoudili, že deště a zimy jsme si užili loni dost a letos jsme si odpoledne v  průvodě mohli užít vcelku příjemného počasí. A protože se krojovaní nemuseli halit do pláštěnek, mohli si nekrojovaní účastníci průvodu užít krásy našich krojů. Nemohli

Koncerty v Kafebaru U Bohuška Vážení hudební přátelé. Tento rok se, stejně jako minulý, podařilo do Milotic přilákat zajímavé hudebníky z různých koutů světa. V únoru to byla šansonem a jazzem protkaná kapela Šarivary, která spojuje umělce z Francie, Slovenska a z Ameriky. V dubnu jsme tajili dech při komponovaném večeru plném tajuplných příběhů z daleké Persie, íránského hudebníka So Heila a jeho kapely The Entropies. Teplý červnový podvečer jsme strávili společně s kapelami Sart a vycházející hvězdou české alternativní scény Acute Dose. Na začátku školního roku nás navštívili Novozélanďan Rhys Braddock z kapely Metronome Blues a olomoucký rodák Tomáš Krejčířík z Hope Astronaut. Nemuseli mít za sebou své kapely, aby si nás dokázali podmanit svou autorskou tvorbou. Konec roku byl již v podání ryze místních hudebních uskupení. Dlouholetou kapelu Anomii doplnil nový hudební projekt Rabbit Slow. A když už jsou ty Vánoce, celý výtěžek z koncertu poputuje organizaci Lékaři bez hranic.

by je však obdivovat, nebýt maminek, babiček a tetiček, které nad přípravami krojů strávily mnoho času. Tímto jim všem děkuji. Děkuji také krojovaným, stárkám, stárkům, hospodářům a všem, kteří s přípravami i hody samotnými nezištně pomáhali. Díky vám všem jsme tuto krásnou tradici o rok prodloužili. Snad se to podaří i příští rok. Lenka Knotková

Velmi si vážíme vaší přízně a těšíme se i nadále v příštím roce! Více na www.facebook.com/earsofvillage. Petr Foltýn

Mikroregion Nový Dvůr Cesta k pokladu vede přes hádanku otce Fura – vítejte v pevnosti Boyard ve Svatobořicích-Mistříně! Určitě jste někdy v  televizi napjatě sledovali odvážné, kteří uprostřed oceánu, v pevnosti Boyard, plnili až neuvěřitelné úkoly, aby získali klíče k pokladu. Děti ze škol Mikroregionu Nový Dvůr si to vyzkoušely na vlastní kůži! Další společné setkání totiž pořádala ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín a inspirovala se právě soutěží Pevnost Boyard. Jak to tedy v „naší“ pevnosti vypadalo? – všech pět soutěžních družstev z každé školy mikroregionu (Vlkoš a Skoronice společně) doplulo do místa klání po souši. Tím místem byla školní tělocvična, která se proměnila v  nebezpečnou pevnost Boyard. Každé družstvo uvítal sám otec Fura a nejen je, ale i starosty obcí, kteří přišli povzbudit a podpořit soutěžící. Pro případ „ztrát“ byly hned na začátku u vstupní brány pevnosti pořízeny fotografie každého družstva, kterého se pak ujal jeden Paklíč (holky a kluci z devátých tříd) a celé dopoledne je provázel. 6

Celkem devět stanovišť musely soutěžní týmy projít, aby získaly body, které je dovedly k otci Fura. Ale pořád ještě zdaleka nebylo vyhráno! Hádanky otce Fura nebyly vůbec snadné a teprve správná odpověď přinesla důležitý klíč. Tak schválně – uhodnete třeba tuto: „Když se břicho s krkem skloní, hlava slzy roní“? Všechna družstva splnila své úkoly a než otec Fura s  Paklíči a asistentkou všechno vyhodnotili, dali si všichni společně dobrý oběd. Netrpělivost a očekávání výsledků stoupaly, když jsme všichni (i starostové, kteří přijeli na finále) čekali na otce Fura. Konečně! Otec Fura byl velmi potěšen znalostmi, dovedností a odvahou soutěžících a každý si zasloužil malou odměnu. Nejvíc klíčů získalo domácí družstvo ze Svatobořic-Mistřína, následovalo družstvo z  Milotic, dále pak družstvo Vacenovic, za nimi družstvo Ratíškovic a společné družstvo Vlkoše a Skoronic.

Závěrečným úkolem všech bylo vytvořit jednu velkou skupinu pro společnou fotku. I to se povedlo a fotografové mohli tento významný moment zaznamenat. Všem blahopřejeme, děti byly skvělé! Velké poděkování patří pořadatelům – vedení školy, učitelkám, které pomohly připravit kulisy pevnosti a soutěže, a také deváťákům, kteří byli důležitými průvodci soutěžícím a zajišťovali všechna stanoviště. Také pracovnice mikroregionu pomohly s přípravou a průběhem akce. ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín byla po Ratíškovicích a Vlkoši už třetí hostitelskou a pořadatelskou školou. Příští rok se o tuto roli podělí Milotice a Vacenovice. Těšíme se na další společná setkání našich dětí – setkání, která vytvářejí nová a upevňují stará přátelství, vztah ke své škole, obci i mikroregionu. A to je to, oč tu běží… (Odpověď na hádanku: kropicí konev.) Vladimíra Motlová Zimní zpravodaj

Farnost

Tvoření adventních věnců. www.milotice.cz

7

Státní zámek V  minulém vydání Zpravodaje jsme předeslali, že letošní návštěvnická sezona dosáhne rekordních čísel. A opravdu dosáhla. Ovšem ještě větších, než se čekalo. Od 1. dubna do 29. října 2017 prošlo interiéry zámku a obléklo se do kostýmů celkem 44  474 návštěvníků, což je oproti minulému roku nárůst téměř o 7,5 tisíce osob. K takovémuto zvýšení z roku na rok za posledních 25 let ještě nedošlo (nejvíce to bylo o šest tisíc). O více než milion Kč narostly rovněž tržby (celkem 4,9 milionů Kč). Všechna čísla by byla pro rok 2017 určitě ještě vyšší, jelikož zájem o prohlídky a zapůjčení kostýmů byl i v měsících listopadu a prosinci. Každého takového zájemce jsme však byli nuceni odmítnout, aby se vůbec mohlo začít s  úklidem a přípravou interiérů na další sezonu. Na podzim se navíc udály ještě dvě poměrně náročné akce na přípravu. Tou první bylo setkání kastelánů kroměřížské a sychrovské památkové správy ve dnech 19.–20. října, které letos hostil právě milotický zámek. Sjelo se k nám více než 40 kastelánů

z  obou výše uvedených regionů. Druhou událostí byla 30. listopadu oficiální návštěva manželky prezidenta České republiky Ivany Zemanové a manželky hejtmana Jihomoravského kraje Jany Šimkové. Obě dámy si přijely prohlédnout milotický zámek a setkat se s  autorem Poslední aristokratky. První dáma ČR navštívila zámek v Miloticích už po několikáté. V  závěru sezony zmizelo z  prohlídkové trasy několik kusů mobiliáře, které byly dány na zrestaurování a  opravené budou na návštěvníky čekat v  příštím roce. O  jaké předměty přesně šlo, prozradíme až na jaře. Z  depozitáře jsme také zapůjčili dvojici vzácných vojenských přileb na

výstavu Východočeského muzea v Pardubicích Poklady zbrojnic, která bude trvat do 4. března 2018. Zaměstnanci zámku i zámeckého zahradnictví přejí všem klidné, požehnané a v  kruhu svých nejbližších strávené vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2018. Václav Lunga

SDH Milotice V lednu se uskutečnil ples, na kterém hrála DH Drietomanka. Ples se povedl a v únoru jsme pořádali druhý ročník Koštu drkotin a ochutnávku destilátů a likérů. Jednu sobotu jsme sbírali železo po obci. Celoročně sbíráme papír, který mohli občané dávat do bedny u hasičky. Tu jsme při rekonstrukci přesunuli na zahradu bývalé mateřské školy. Za železo a papír všem občanům děkujeme. Koncem dubna jsme pro děti a občany zorganizovali pálení čarodějnic. Pěkné počasí přilákalo dost návštěvníků. Za vydatné pomoci obecního úřadu jsme vybudovali dětské hasičské hřiště. Pracovníci obce zhotovili zpevněnou plochu. Na první soutěži na novém místě se nám naši starší žáci odměnili 2. místem a mladší se umístili na 6. místě. Na soutěži v Miezgovcích obsadili naše družstva dvě druhá místa. Gratulujeme! V  červnu náš sbor uspořádal 2. ročník gulášové soutěže, který

8

domácí tým vyhrál. Ve Vracově jsme gulášovou soutěž také vyhráli. V září začala dlouho očekávaná oprava budovy hasičské zbrojnice. Poděkování patří nynějšímu zastupitelstvu a vedení obce. Oprava trvala do konce října a nyní se snažíme vrátit věci na své místo. Jednotka letos vyjížděla k osmi výjezdům. Z toho pět výjezdů k požáru, dva technické výjezdy a jeden planý poplach. Když k zásahům připočítáme 40 hodin školení, hasiči se určitě nenudili. Práce s mladými hasiči je činnost celoroční. Přes zimu se připravujeme v tělocvičně na jarní část halových závodů. Pak se pokračuje venkovními závody. V září a říjnu jsme se zúčastnili již dvou závodů. Na výsledky a fotografie se můžete podívat na našich stránkách www.sdhmilotice.estránky.cz.

Zimní zpravodaj

A co plánujeme na příští rok? Uspořádáme ples, košt drkotin, sběr železa a papíru, pálení čarodějnic, soutěž mladých hasičů v  požárním sportu, gulášovou soutěž, oslavy 120. výročí založení sboru, předhodovou zábavu a jiné drobnější akce. Rádi vás na nich uvidíme.

Za celoroční snažení a práci děkuji všem hasičům, jak dospělým, tak i dětem. Přeji jim hodně zdraví a štěstí v životě a dětem i v soutěžích. Všem občanům přejí hasiči hodně zdraví a štěstí v příštím roce. Poděkování patří i sponzorům našeho sboru. Jan Řihák, starosta SDH Milotice

ČZS Milotice Vinobraní snáď letos dopadlo dobře, nekemu to eště dokvášá v bečkách a inší má půlku vín naflaškovanú už od hodů. Koštovat a špekulovat ale mosijú furt všecí, aby eště nedošlo k nejakéj úhoně a škodě, a navzájem si v tem obojím všecí svorně vypomáhajú. Enom já ze súsedem né – on sa do sklepa dostane až v noci a eště autem. No, snáď sa nad sebú zamyslí, půjde do sebja, nekdy dojede aj na kole a trošku ně s tyma vínama poradí. Teda aspoň na Štěpána by mohl. Ačkoliv, u Šidlen je při mrazoch také klúzališče, a dyž na tem ledě vidím všeckých strýčků rozčapených jak pavúci a nekdy aj na krovkách jak mandelinky, tož nevím, esli jet autem néni bezpečnější. Tajak každý aj tento podzim byl nabitý vinařskýma podnikama. Martinské Šidleny už majú velikú tradicu, zas bylo o sto víc návštěvníků (768) a další nově otevříté sklepy. Aj burčákový pochod sa pozitivně vyvíjá – eště pár roků zpátky sa záplavy turistů přehnaly do oběda a  bylo vymalované. Čím dál víc ich ale ide opačným směrem nebo zrovnú zostavá u Šidlen a hádajme sa, esli je to dobrým burčákem, gořalkú nebo lenosťú pochodníků. Každopádně je mezi sklepama příjemně živo až do večera, a to aj díky muzikantom, co tú atmošku vylepšujú. Hrávajú enom tak na kytaru či harmoniku, v ma-

léj dechovce, cimbálovce a najdél letos vydržala folková kapela Hazard. Odpoledňa sa dondú podívat aj Miločáci, keří indy zplašenému tempu na bur-chodu noc nehovili. Pěkné to bylo. Nejvíc sa ale tento podzim mluvilo, a hádám, aj příští rok mluvit bude, o vodovodě. Sme všecí rádi, že máme také uvědomělé a osvítěné zastupitelstvo a že sa konečně našly aj nejaké peníze a može sa započat s dlúho očekávanú stavbú. Akorát teda néni tych peněz až tolik (nejsú na to dotace a za dědinú nemáme v zemi ropu, ale sklepy s vínem), takže (zatím?) sa bude stavjat bez kanalizace. Další milé aj nemilé informace sme sa zdozvěděli na schůzi na KD. Nekeří byli překvapení, že jich to připójení aj bude

neco stát, tož sa ozvali nahlas, ale nakonec sme uznali, že je to jakási investic do pohodlí aj hodnoty sklepa, takže na bitku a liskání sa po ušách nekonec nedošlo. Tož snáď to nakonec dobře dopadne. A co nás tak eště čeká? Na Štěpána a v malých šidlenských odrůdových degustacách vína překoštujeme a na svátky patrónů vinařů sa rači eště pomodlíme za přímluvu svatých Jana Evangelisty a  méň známého Vincenca ze Zaragozy (22. ledna, o něm třeba nekdy příště).  28. ledna bude výroční schůza ZO zahrádkářů a „na apríla“ velikonoční košt. Za zahrádkářů vinšujeme požehnané svátky a úspěšný celý příští rok. Jara Grufík

FK Milotice Současné období je pro fotbal v Miloticích jedno z nejúspěšnějších v jeho historii. „Áčko“ si vybojovalo postup do vyšší soutěže a rezerva se drží v popředí své soutěže. Samozřejmě, že nám tento stav dělá radost, ale zároveň přemýšlíme, jaká bude budoucnost tohoto sportu v naší obci. Bohužel se nám nepodařilo udržet dorostenecké mužstvo a ti, kteří mají zájem hrát, jsou momentálně hráči těch oddílů, za které hrají. U nás zůstali pouze dva hráči a oba, i přes svůj nízký věk, hrají za dospělé. Ještě rok nebo dva bychom potřebovali udržet současný kádr mužů, ale při pohledu na sestavu vidíme, že se jedná o úspěšnou generaci třicátníků (např. Kundrata, Hofr, Hroudný, Zajíc, Habáň, Dobeš, Knotek, Z. Nedvědický, Šifel), z nichž někteří založili rodiny, mají svá zaměstnání, a přestože mají fotbal stále rádi, není to už pri-

www.milotice.cz

orita jako dřív. Také každý zápas víc bolí a regenerace trvá delší čas než „za mlada“. Během roku zkoušíme zařadit i hráče z béčka, ale letos jsme se potýkali se zraněními, která jim nedovolila ukázat, co umějí. Také si musíme přiznat, že 1. A třída je zase o stupeň dál od 3. třídy okresního přeboru, a tím pádem je jinde i kvalita soupeřových hráčů a je těžké se prosadit. Proto spoléháme na dorostence, kteří by měli být páteří „nového“ mužstva, ať už budeme hrát jakoukoliv soutěž. Vedle zkušených matadorů mají rok nebo dva na to, aby převzali jejich role a byli to oni, na které se budou chodit dívat fanoušci. V brance by měl dál rozvíjet svůj nesporný talent Grufík, v zimní přípravě chceme začít zařazovat Nedůchala, na více šancí určitě čeká Nedvědický. V Kyjově hraje Plachý a v Ratíškovicích Antoš, který

9

v  současné době ze zdravotních důvodů nehraje. Tři dorostence máme ještě ve Vacenovicích. Pokud k těmto mladým hráčům přidáte současnou „střední“ generaci (Gergel, Budík, Holub, Antoš, Toman), nemuseli bychom se o budoucnost bát. A to ještě chybí z pracovních důvodů Mikéska a Kasan, kteří v nedávné minulosti pravidelně hráli. Doufám, že naši zkušení hráči sezónu nebo dvě vydrží a že také udržíme 1. A třídu, která je pro nás z hlediska soupeřů velmi zajímavá.

Dále máme žáky a je otázka, jestli z nich dokážeme udělat opět po pauze dorostenecké mužstvo nebo půjdou zase do jiných oddílů. Dorosteneckých týmů na okrese ubývá, mluví se o formátu 7+1, o slučování okresů, takže uvidíme, co za rok za dva bude. Z výše uvedeného vidíte, že situace není jednoduchá, ale věříme, že fotbal v Miloticích zůstane. Budou ho hrát převážně kluci se vztahem k naší obci a budeme se rádi chodit dívat na jejich výkony.  Přejeme všem klidné Vánoce a v příštím roce hodně splněných přání. Richard Dobeš

Klub batolat Svátek svatého Martina děti vnímají jako první reálnou možnost sněhové nadílky, vinaři jako příležitost pochlubit se novými víny. My jsme se rozhodli ho využít k uspořádání turnaje ve společenské hře PEXESO. Osmnáct soutěžících rozličného věku si zahrálo tři kola, z nich se po-

dle počtu získaných bodů vybrali tři, kteří postoupili do finále. První místo vyhrála Bětuška Pospíšilová, na druhém se umístila Terezka Kořínková a třetí místo obsadil Robin Vaněk. Gratulujeme a všem děkujeme za účast! Chvíle volna mezi jednotlivými koly děti

využily k občerstvení, odpočinku a hře. Jsme velmi rádi, že jsme jim k tomu mohli nabídnout nové hrací prvky pořízené z finanční dotace Jihomoravského kraje. Balanční kameny, houpací prkno a žebřinky se skluzavkou se dětem moc líbily. Kateřina Pospíšilová

Klub maminek Maminky spolu s dětmi v klubu tvoří a vyrábějí různé výrobky a dárky, kterými potěší své rodiče nebo kamarády. Učí se stříhat, lepit i malovat pastelkami nebo barvami, některé si jen hrají s hračkami mezi sebou. Jako každý rok, tak i letos přišel za dětmi do klubu Mikuláš, který za pěknou básničku rozdával sladkou odměnu. Na ukončení letošního roku bylo v  klubu naplánováno malé vánoční posezení s jarmarkem, kde si děti prodávaly své výrobky. Přijďte se na nás podívat, scházíme se každý patek v 17 hodin na Rafandě.   Milotické maminky

Orel Jednota Milotice V neděli 3. prosince byla pro naše milotické děti uspořádána tradiční Mikulášská besídka, a tak se sál kulturního domu odpoledne zaplnil „k prasknutí“. Na pódiu byli k vidění malí sněhuláci, sněhové vločky, malí čertíci i andílci

10

v podání dětí z mateřské školky všech tříd. Je super, že paní učitelky ve všech třídách jsou velmi kreativní a s dětmi nacvičují stále něco nového. Proto je každé jejich vystoupení rok od roku originální a občas i velice úsměvné.

Také děvčata z orelského aerobiku se rozhodně nenechala zahanbit a pod vedením děvčat Terezy Václavíkové, Kristýny Měsíčkové a Doroty Kotáskové předvedly svoje cvičení tři skupinky dívek se svou choreografií.

Zimní zpravodaj

Jako pořadatelé jsme se shodli na tom, že letošní besídka byla oproti všem předcházejícím klidná, že při vystoupení bylo hlediště ukázněné a troufáme si tvrdit, že si to snad každý „užil“. Možná

to bylo také díky tomu, že se začínalo později a v sále byla tma do doby, než přišel Mikuláš se svou družinou. Všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh besídky, upřímně děkujeme (také

sponzorům obci Milotice a místním zahrádkářům)! Orel jednota Milotice přeje všem nádherné prožití svátků vánočních! za orelský tým P. Náplavová

Jak se máme ve školce Ve školním roce 2017/2018 je k předškolnímu vzdělávání zapsáno 55 dětí. Všechny třídy jsou homogenní a školní vzdělávací program „Jsme rádi na světě“ je přizpůsoben všem dětem. Ve třídě nejmladších dětí „Motýlků“ je adaptace na prvním místě. Tito nejmenší si zatím teprve zvykají a učí se samostatnosti a spolupráci s vrstevníky. Ve třídě „Koťátek“ jsou děti ve věku 4/5 let v počtu 16 dětí. Paní učitelky organizují vzdělávání tak, aby cíle byly naplněny a děti získaly kompetence pro další vzdělávání. Ve třídě „Sluníček“ jsou děti ve věku 5/6-7 let s celkovým počtem 26. Změna legislativy, která vstoupila v platnost od září 2017, je předškolní vzdělávání povinné a to pro děti, které před počátkem školního roku 2017/2018, dosáhly pátého roku věku. Pro děti jsou organizovány tyto kroužky: skřivánek, angličtina

a tvořeníčko. V průběhu vzdělávání probíhají logopedické chvilky pro děti, jejichž řeč v menší míře neodpovídá fyziologickému vývoji. Ve spolupráci s logopedem a se souhlasem zákonných zástupců byly děti vyšetřeny a následně doporučeny pro další péči. Akce, které probíhají v  rámci vzdělávání, se snažíme organizovat tak, aby byly pro děti příjemným prožitkem a smyslem pro další činnost. Např.: Vítání nových občánků do života, Mikulášská besídka nebo blížící se vánoční rozjímání s rodiči. Nyní si již užíváme předvánoční atmosféru ve všech třídách mateřské školy. Děti a paní učitelky z mateřské školy Vám přejí radostné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018. Kateřina Gergelová

Výuka na školní zahradě Září a říjen vyčarovaly několik krásných dnů, a tak učitelé zpestřili svým žákům výuku tím, že se společně vydali na školní zahradu a vyučování proběhlo přímo tam. Děti 1. stupně si zde zazpívaly a zahrály na Orffovy nástroje, procvičovaly slova nadřazená, podřazená a souřadná, popiso-

www.milotice.cz

valy školní zahradu, sledovaly, jak podzim kouzlí s barvami a mění přírodu, využívaly své smysly k poznávání nerostů a hornin. Pozadu nezůstali ani žáci 2. stupně, kteří zde například měřili záhony, obvod kmenů, chodníky a poté počítali rozmanité úlohy s naměřenými hodnotami,

hledali rostliny a stromy podle  rodových a druhových názvů a poté určovali druhy a vzory podstatných a přídavných jmen, v česko-německém slovníku hledali německé názvy různých druhů ovoce, zeleniny a dalších objektů nacházejících se na školní zahradě, nebo

11

pracovali s  mapou, kompasem a procvičovali si orientaci v terénu, malovali vinnou révu či si v angličtině vyzkoušeli

roli nevidomých a průvodců. Tyto hodiny si žáci užili, pochvalovali si změnu prostředí a již se těší na další.

Na ty si však budou muset počkat až do jara. Mgr. Radka Pavelková

Zátopkova pětka První sportovní akcí 1. stupně naší školy je běh Zátopkova pětka. Běží se na hřišti ZŠ a MŠ J. Úprky v Hroznové Lhotě, kde na travnatém oválu o délce 200 metrů uběhne pětadvacetičlenná štafeta celkem pět kilometrů.

12

Letošní 20. ročník proběhl v pátek 6. října a naši žáci a žákyně soutěžili se štafetami dalších jedenácti škol. Běh se nám vydařil a vybojovali jsme mezi vesnickými školami krásné 5. místo. Mgr. Zbyněk Mlýnek

Zimní zpravodaj

Den spadaného listí Ve středu 28. října se na školní zahradě konalo zábavné podzimní odpoledne plné her a soutěží, luštění křížovek. Učitelé pro žáky připravili nejedno překvapení.

Za splnění úkolů děti dostávaly razítka a vylisované listy ze stromů, ze kterých si vyráběly panáčka Podzimníčka – jako symbol tohoto odpoledne. Při tom jim pomáhali rodiče, prarodiče, sourozenci

a kamarádi – žáci 9. třídy. Počasí nám přálo, zažili jsme všichni spoustu zábavy a domů zúčastnění odcházeli s úsměvem. Mgr. Jana Trtíková

Návštěva z Ameriky V úterý 31. října 2017 navštívil naši školu rodilý mluvčí z daleké Kalifornie (USA). Na hodinách anglického jazyka se Američan jménem Tony představil žákům z 5.– 7. třídy. V hodinách zaměřených na Halloween – svátek

www.milotice.cz

31. října, nás seznámil se zvyky v anglicky mluvících zemích. Angličtina s rodilým mluvčím se dětem líbila, mohly tak slyšet správnou výslovnost a obohatit si slovní zásobu. Mgr. Alena Borúfková

13

Pevnost Boyard Ve středu 15. listopadu 2017 se žáci 5. třídy zúčastnili soutěže Hry Mikroregionu 2017, kterou pořádala ZŠ a MŠ Svatobořice -Mistřín ve spolupráci s Mikroregionem Nový Dvůr. Téma bylo „Pevnost Boyard“. Ve sběru klíčů z pevnosti Boyard se utkala družstva tvořená šesti žáky (tři chlapci a  tři dívky). Naši páťáci si bravurně poradili se všemi obtížnými úkoly a ze šesti obcí tak Milotice získaly 2. místo, a to velmi těsně za domácím vítězným týmem. Skvělá atmosféra, napětí do poslední chvíle i pohostinnost pořádající školy nám přinesly velmi příjemně strávené dopoledne plné zážitků. Jako odměnu každý dostal nejen teplý oběd, ale i drobné dárky. Jana Trtíková

Lampiónový průvod Ve středu 15. listopadu se v Miloticích uskutečnil na počest státního svátku 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, lampiónový průvod. Slavnostní akci zahájila památeční píseň od Marty Kubišové, poté následoval projev starosty Milotic. Děti přišly plné očekávání pochlubit se rozličnými lampiony, v některých z nich dokonce zářila místo žárovky svíčka. V doprovodu rodičů, prarodičů a učitelů se vydaly od Obecního úřadu směrem ke škole. Ta přivítala děti blikotající se září svíček, které lemovaly příchozí cestu ke školnímu hřišti. Tam se děti shromáždily kolem

svých třídních učitelů, aby se pokusily vypustit svá přání prostřednictvím lampionů štěstí. Mnohé paní učitelky byly stejně netrpělivé jako děti. I rodiče přispěli svou pomocí. Za hlasitého jásotu se postupně vznášely na potemnělou oblohu rozzářené obří objekty a za nedlouho připomínaly vzdalující se hvězdy. Ani přes chladný listopadový večer se nikomu nechtělo odcházet. Radost v očích dětí potvrdila slova jedné třeťačky: „Takovou krásu jsem, paní učitelko, ještě neviděla!“ Mgr. Doris Bažíková

Vícejazyčnost je bohatství Již podruhé se naše škola zúčastnila literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v cizím jazyce, kterou pořádá spolek Zaedno v Domě národnostních menšin v Praze. Hlavním tématem letošního ročníku bylo naše hlavní město Praha. V hodinách angličtiny jsme si přečetli knihu od Julesa Verna “Journey to the Centre of the Earth“, která byla jakousi paralelou k tématu Praha – cesta do středu České republiky, a poté děti ze sedmých tříd malovaly Karlův most, Pražský hrad, Orloj, Staroměstské náměstí a další klenoty našeho hlavního města. Do soutěže bylo zasláno 550 prací a naše škola byla mezi oceněnými. Pro ceny jsme si zajeli 16. listopadu do Prahy, kde bylo slavnostní předávání cen. Byla by škoda nevyužít cestu i k  její prohlídce, proto jsme jeli už brzy ráno a část dne obdivovali krásy našeho hlavního města.  Alena Borúfková a Irena Šnajdrová  14

Zimní zpravodaj

Panna Maria Milotická Na konci prázdnin 27. srpna 2017 se do milotického kostela slavnostně navrátil zvláštní obraz Panny Marie. Chtěli bychom proto čtenáře seznámit s tím, oč se vlastně jedná. V roce 1839 při příležitosti opravy hlavního oltáře milotického kostela nechal hrabě Gabriel Choiseul d’Aillecourt (1780–1840) osadit svatostánek zvláštní kopií jednoho z nejuctívanějších obrazů rakouské monarchie – Panny Marie s nakloněnou hlavou. U počátku úcty k tomuto milostnému obrazu stál generál řádu bosých karmelitánů a obnovitel katolického náboženského života v habsburském soustátí, ct. Dominik á Jesu Maria (1559–1630). Podle legendy nalezl tento mnich v  roce 1609 v sutinách jednoho římského domu obraz Panny Marie. Těžce poškozenou malbu Dominik vlastnoručně opravil a umístil do své cely. Když při modlitbě jednoho dne utřel svým vlněným kapesníkem z obrazu prach, malba jako by ožila. Matka Boží se na Dominika líbezně usmála a na znamení díků uklonila svou hlavu. Mnicha se otázala, jakou odměnu by za tento skutek žádal. Vyděšený karmelitán myslel, že má vidiny. Maria ho ubezpečila, že se nemusí bát a že pro hlubokou lásku jakou projevuje Ježíši a jí samotné vyslyší jeho prosby, ať už má Dominik na srdci cokoliv. Mnich s pokorou svěřil Marii, Matce milosrdenství, sebe samého i své prosby, mezi nimiž byla také žádost o vysvobození duše jednoho zemřelého z očistce. Zjevení skončilo, avšak hlava Panny Marie zůstala na obraze nakloněná. V nejbližší době obětoval Dominik za onoho zemřelého několik modliteb a mší svatých. Brzy na to měl skrze obraz další zjevení, v němž mu Matka Boží oznámila vysvobození zmíněné duše z očistcových muk. Když se s ním loučila, ještě řekla: „Všem těm, kteří mě budou skrze tento obraz vroucně ctít a hledat u mě útočiště, daruji mnoho milostí a vyslyším jejich prosby; obzvláště ale vyslyším jejich modlitby za občerstvení a vysvobození duší z očistce.“ Dominik si proto obraz nenechal pro sebe. Malbu Panny Marie s nakloněnou hlavou, jak byla od této chvíle nazývána, dal umístit k veřejné úctě do římského kostela Santa Maria della Scala. Kolem roku 1620 přesídlil tento charismatický karmelitán na území Svaté říše římské, zemřel 16. února 1630 v císařském paláci v Hofburgu v pověsti svatosti. Po Dominikově smrti si obraz Panny Marie s  nakloněnou hlavou z Říma vyžádal bavorský kurfiřt Maxmilián I. (1573–1651), záhy byl však od něj převezen do Vídně k císaři Ferdinandovi II. (1578–1637). Ten jej nechal umístit ve své soukromé kapli v Hofburgu, kde byl ctěn také celým dvorem. Přímluva Panny Marie s  nakloněnou hlavou údajně císařskému páru nejednou poskytla zvláštní ochranu. Po Ferdinandově smrti roku 1637 jej císařovna Eleonora (1598–1655) věnovala zpět řádu bosých karmelitánů. Od roku 1655 se obraz nacházel v  klášterním kostele na Leopoldstadtu na předměstí Vídně. V roce 1901 byla milostná malba umístěna do nového karmelitánského kostela Svaté Rodiny ve Vídni-Döblingu, kde je dodnes. Během I. světové války přicházelo k obrazu mnoho věřících prosit za mír, byl nošen v procesích a při jedné kající pobožnosti si jej nechal do Schönbrunnu přinést také císař František Josef I. (1830–1916). V roce 1931 byl obraz na příkaz papeže Pia XI. (1857–1939) slavnostně korunován. Tak jako u jiných milostných soch a obrazů, i v případě malby Panny Marie s nakloněnou hlavou vznikaly devoční kopie. Ty se už během 17. století rozšířily do všech klášterů karmelitánského řádu v dnešním Rakousku a samozřejmě i mimo něj. Vyobrazení Panny Marie s nakloněnou hlavou je dodnes ctěno především v zemích Rakouska a Bavorska. Pro četná zázračná vyslyšení proseb skrze tento typ vyobrazení Matky Boží proudily k originálu i k jeho kopiím desetitisíce

www.milotice.cz

poutníků. Obraz se stal palladiem karmelitánů a  rovněž Habsburského rodu. Hrabě Choiseul nechal pro milotický kostel namalovat opravdu svébytnou kopii, která se v  mnohém od vídeňského originálu či jeho tradičních kopií odlišuje. V podstatě je převzat pouze námět (poprsí Panny Marie s mírně nakloněnou hlavou), doplněný zřejmě o požadované prvky objednavatele. Právem tedy můžeme milotický obraz považovat za unikát. Autorem této osobité kopie milostného obrazu je vídeňský redemptorista, malíř a architekt Tomáš Mařík (1810–1855), což víme z dedikačního nápisu na zadní straně obrazu: Haec imago est donum Domini comitis a Choiseul picta a fratre Thoma ex CSSR Viennae 1839 (tzn. Tento obraz je darem pana hraběte ze Choiseul, namalovaný bratrem Tomášem z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele ve Vídni 1839). Jedná se o olejomalbu na dřevěné, patrně dubové desce, oproti originálu v  horní části zaoblené. Třebaže milotický obraz nedosahuje uměleckých kvalit své předlohy, přesto je z malby patrné, že byla provedena dobře školenou rukou. Oděv Matky Boží nese tři typické mariánské barvy: červenou, modrou a bílou. V případě ikonografie Panny Marie červená tradičně symbolizuje královský majestát a moc. Modrá je symbolem nebe. Obě barvy tedy připomínají úlohu Panny Marie jako Královny nebe. Bílá barva značí Mariino panenství. Zlatá barva na pozadí, kterou se milotický obraz od původního díla odlišuje, pak představuje věčnost. Zlacený podklad je patrně inspirován východokřesťanskými ikonami, s nimiž hrabě Choiseul jakožto velitel řádu maltézských rytířů pro tuto oblast přicházel do styku. Povrch zlatého pozadí je navíc tvořen vroubky, čímž postava Panny Marie získává jakoby třetí rozměr, vystupuje do prostoru. Milotická Panna Maria nemá ve srovnání s originálem na svém pravém rameni hvězdu. Místo ní zdobí dekolt Bohorodičky množství šperků, které mají imitovat klenoty skutečné, na obraz jakoby z úcty dodatečně přidané. Podoba zlatého náhrdelníku a devatera kvítků z perel jsou nejspíše odkazem na invokace loretánských litanií – Maria jako stánek Ducha svatého, růže tajemná, dům zlatý, hvězda jitřní atd. Kříž z drahokamů na jejím krku je pak poukazem na Ježíšovo utrpení, které prožívala spolu s ním. Sedm hvězd patrně představuje sedm Mariiných bolestí. Popisy Panny Marie s nakloněnou hlavou si všímají její líbezné tváře a vlídných, sklopených očí. Při bližším porovnání originálu a milotické verze můžeme konstatovat, že v případě našeho obrazu je Mariin pohled díky drobným nuancím přívětivější a klidnější. Paradoxně však působí neurčitěji. Není totiž úplně jisté, podobně jako u slavné Mony Lisy, zda se milotická Matka Boží usmívá, či je vážná. Hodnocení záleží na momentálním vnitřním rozpoložení diváka. Obraz Panny Marie Milotické se do kostela vrátil po 68 letech, poté, co byl v roce 1949 jako nehodící se k původnímu baroknímu vybavení odstraněn. Dnes však není umístěn na svatostánku, nýbrž v predelle bočního oltáře Panny Marie Bolestné. Užijeme-li klasifikace religionisty či historika umění, je malba Panny Marie Milotické, na rozdíl od ostatních obrazů milotického kostela, které mají didakticko-dekorativně-liturgickou funkci, obrazem devočním, sloužícím k  uctívání zobrazované osoby, v  tomto případě Bohorodičky. Pomalu si získává také označení obraz zázračný (imago miraculosa), poněvadž skrze něho došlo k již několika významným vyslyšením proseb. Milotice také mohou být označeny za jediné známé místo na Moravě, kde je uctívána Panna Maria s nakloněnou hlavou, byť ve své zvláštní, milotické podobě. Václav Lunga

15

Ohlédnutí za změnami v obci

Hasičská zbrojnice...

...září novotou.

Chodníky na ulici Dubňanská…

… jsou bezpečnější.

Volný prostor v Tihelňách…

… slouží jako odpočinkové místo pro nejmenší.

Prostranství před kulturním domem…

... jako odpočinkové místo pro cyklisty.

Milotice - zpravodaj - čtvrtletník, XIX. ročník, 4. číslo. Vychází 19. 12. 2017. Vydává obec Milotice v nákladu 650 výtisků. Reg. OkÚ Hodonín pod reg. číslem MK ČR E 12381. Redakční rada: L. Knotková, V. Lunga, J. Levek (-jl-), I. O. Straka (-ios). Uzávěrka příštího čísla: 1. 3. 2018. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat. Názor redakce se nemusí shodovat s názory přispěvovatele. Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda Hodonín.

16

Zimní zpravodaj

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.