ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ. Leden My tři králové jdeme opět k Vám


1 ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ Leden 2014 My tři králové jdeme opět k Vám... Foto: Jan Zduba2 3 SLOVO Z RADNI...
Author:  Jozef Havel

0 downloads 3 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Leden 2014 My tři králové jdeme opět k Vám...

Foto: Jan Zduba

SLOVO Z RADNICE Vážení spoluobčané, vstupujeme společně do nového roku 2014. Ten letošní bude pro vedení radnice opět rokem, který by měl Vám i městu přinést další pozitivní změny, které dozajista ovlivní budoucí tvář a chod města, zejména pak v oblasti silničních staveb. Dokončení rekonstrukce Masarykova náměstí v letních měsících, a to nejen již zahájené severní části – přestupního terminálu, ale i části jižní, završí naši snahu o celkovou revitalizaci centra města. Na tuto investici bude bezprostředně navazovat dopravní řešení křižovatky ulic Růžová a Na Valech, kde by dle projektu v roce 2015 měla vzniknout ve spolupráci s Krajem Vysočina kruhová křižovatka. V předstihu, ještě v letošním roce, ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic připravujeme realizaci opravy povrchu komunikace Na Valech v úseku mezi touto křižovatkou a přechodem před základní školou. Současně s touto opravou bude v uvedené ulici sneseno vzdušné elektrické vedení a budou nově provedeny kabelové rozvody EON, dále pak nové chodníky a parkovací stání a rovněž dlouhodobě chybějící veřejné osvětlení. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic dále pokračují přípravy na letošní 1. etapě rekonstrukce komunikace I/37 v úseku Jihlavská – úsek Za Loukama a na dvou následujících etapách této akce: kpt. Jaroše (předpoklad realizace 2015) a Lánice (předpoklad realizace 2016). Cílem této rozsáhlé rekonstrukce je zlepšení organizace dopravy na této tranzitní silnici uvnitř města a přehlednější a bezpečnější pohyb chodců v bezprostřední blízkosti této komunikace. Poslední strategickou záležitostí v oblasti dopravy pro letošní rok je pak pokračování kroků k zahájení a následnému vydání příslušných územních rozhodnutí na severní a jižní části velkého městského obchvatu. Mezi důležité stavby ve městě v letošním roce však jistě rovněž bude patřit půdní vestavba tříd pro středisko praktického vyučování v objektu SOŠ Jana Tiraye na ulici Tyršova, pokračování rekonstrukce objektu Lánice 300 pro jeho celkové využití mateřskou školou nejpozději od 1. 9. 2015 nebo také projektová příprava komplexního řešení opravy vnitřních prostor objektu Základní umělecké školy v Hrnčířské ulici. Stranou našeho zájmu však nezůstane ani dlouhodobě zanedbaný bytový fond města, jehož intenzivní obnovu jsme zahájili v minulých dvou letech. I letos budeme pokračovat jak v systematické výměně oken a dveří v městských bytových domech, ale například i v zahájení oprav střech bytových domů na Návrší nebo obnovy výtahů v bytových domech U Stadionu. Zásadní význam pro rozvoj města by měla mít i příprava výstavby technické infrastruktury pro cca 60 rodinných domů v obytné lokalitě Babinec. V případě potvrzení reálných předpokladů zastavění tohoto území rodinnými domy, bude město intenzivně připravovat jednotlivé etapy zasíťování celé lokality, aby tak bylo www.velkabites.cz | www.bitessko.com

3

možno v nejbližších letech uspokojit současnou velkou poptávku po stavebních parcelách ve městě. I v tom následujícím roce hodláme Vás - občany - informovat v předstihu a našich záměrech a krocích, vedených k jejich uskutečnění. Jen tak totiž lze budovat dlouhodobý korektní vztah mezi městem a jeho občany. Chtěl bych Vám všem osobně poděkovat za důvěru a pochopení, projevené v loňském roce, které jsou pro mě zavazující i pro následující rok. Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám všem popřál vše nejlepší do nového roku 2014, úspěchy v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví Vám a Vašim blízkým. Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS Od 8. ledna 2014 každou středu v měsíci od 9 do 11 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK V prostorách solné jeskyně Středa dne 1. ledna 2014 v 17.00 hodin NOVOROČNÍ OSLAVY Masarykovo náměstí, Velká Bíteš Novoroční přání starosty města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským. Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma. Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Pátek dne 3. ledna 2014 v 19.00 hodin BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – PETR BLÍŽKOVSKÝ Na Základní umělecké škole, Velká Bíteš Organizuje: Kolpingova rodina s KDU-ČSL Neděle dne 5. ledna 2014 v 16.00 hodin TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - MISSA PASTORALIS V kostele sv. Jana Křtitele Tišnovský komorní orchestr Organizují: Jana a Milan Vlčkovi Úterý dne 7. ledna 2014 v 19.00 hodin KONCERT BHP – S KLARINETEM DO NOVÉHO ROKU Vystoupí: Anna Paulová, korepetitor: klavírista Lukáš Klánský Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš Organizuje: Bítešský hudební půlkruh 4

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Středa dne 8. ledna a čtvrtek dne 9. ledna 2014 od 10.00 do 17.00 hodin ZAČNĚTE NOVÝ ROK ZDRAVĚJI! DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S WELLNESS BY ORIFLAME Ochutnávky produktů včetně info po celý den. Organizuje: Studio Oriflame, Masarykovo náměstí 88,Velká Bíteš Neděle dne 12. ledna 2014 v 16.00 hodin BESEDA - JAKÁ BUDE BUDOUCNOST MĚSTA Na Základní umělecké škole, Velká Bíteš Organizuje: Radní a zastupitelé za KDU-ČSL Velká Bíteš Středa dne 15. ledna 2014 ve 14.00 hodin PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU Naším hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček. V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482 Organizuje: Seniorklub Čtvrtek dne 16. ledna 2014 ve 14.30 hodin ALTERNATIVNÍ LÉČBA DIABETU A VÝROČNÍ SCHŮZE SD Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš Úterý dne 21. ledna 2014 od 15.00 do 17.00 hodin BABY CLUB v MŠ na Masarykově náměstí Organizuje: Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš Čtvrtek dne 23. ledna 2014 od 15.30 hodin KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – Téma Zima V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši Organizuje: MC Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši Úterý dne 28. ledna 2014 od 15.00 do 17.00 hodin BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE Červená třída Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

PLESOVÁ SEZÓNA 2014

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš Sobota dne 10. ledna 2014 – Ples města Velké Meziříčí www.velkabites.cz | www.bitessko.com

5

Sobota dne 18. ledna 2014 – Ples města Velká Bíteš Hudba: Big Band Lanškroun a sólisté BROLN, host večera: Laďa Kerndl, bohatá tombola zajištěna Sobota dne 25. ledna 2014 – Rybářský ples – Hudba: skupina Pikardi Sobota dne 8. února 2014 ve 20 hodin – 14. Reprezentační ples PBS Velká Bíteš Hudba: Vysočinka, Cimbálová muzika FOS Jánošík Brno, Taneční vystoupení: Klub společenského tance Lucerna Praha pod vedením Heleny Karasové, Host večera: Dalibor Janda a Jiřina Jandová Sobota dne 15. února 2014 ve 20.00 hodin – Farní ples Hraje F-box. Předtančení, velmi bohatá tombola a soutěže. Sobota dne 22. února 2014 – Sportovní ples s vyhlášením ankety „Sportovec města“ Moderují: M. Doubková a M. Hrdinka. Hudba: Pražský orchestr Jindřicha Váchy, host večera: Josef Vojtek, cimbálová muzika Jožky Šmukaře, mexická hudba Espuelas. Po půlnoci Oldies diskotéka s M. Hrdinkou. Předprodej vstupenek na recepci U Raušů. Sobota dne 1. března 2014 – Ples Gymnázia - Velké Meziříčí Sobota dne 8. března 2014 – Maškarní bál Hraje skupina Živel, bohatá tombola zajištěna Neděle dne 9. března 2014 – Dětský karneval Vystoupí skupina Kamarádi Pátek dne 21. března 2014 – Charitativní ples Dětského střediska Březejc Hraje: skupina PKT – Písně Které Těší, moderátor: Honza Hlaváček, host večera: Pavel Helan, vystoupení tanečnic ZUŠ Velká Bíteš Pátek dne 28. března 2014 – Maturitní ples Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Světlá – Velké Meziříčí

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ÚNORU: Sobota dne 8. února 2013 od 09.00 do 17.00 hodin „JARMARK HANDMADE VÝROBKŮ“ Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš Organizuje: Kateřina Božková 6

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

ZPRÁVY Z RADNICE PŘECHOD PRO CHODCE V ULICI LÁNICE VE VELKÉ BÍTEŠI V ulici Lánice u mateřské školy byl dne 4. 11. 2013 uveden do provozu nový přechod pro chodce, jehož součástí je i dynamický chodecký zpomalovací semafor. Tento semafor je spolufinancován Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, grantového programu „Bezpečná silnice 2013.“ Celkové náklady na provedení zpomalovacího semaforu, přechodu pro chodce a úpravu a doplnění chodníků navazujících na přechod činí 1.064.809 Kč. Náklady na zřízení samotného semaforu činí 781.529 Kč, z čehož výše dotace činí 247.197 Kč a představuje 31,63% nákladů na semafor. Tuto akci realizovala firma COLAS CZ, a.s. Více informací lze nalézt na: http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/verejne-zakazky/ ukoncene-verejne-zakazky. Dynamický zpomalovací semafor je zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují povolený rychlostní limit. Jedná se o semafor, na kterém stabilně svítí červená. Pokud vozidlo přijíždí k semaforu povolenou rychlostí, t.j. 50 km/h, rozsvítí se zelená ještě dříve, než musí vozidlo zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě. V případě, že vozidlo přijíždí vyšší než povolenou rychlostí, je identifikováno radarem a na semaforu zůstává svítit červená až do doby, než zpomalí na povolenou rychlost. Stav, kdy vozidlo není detekováno radarem, je řešen videodetekčním zařízením, které eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem. Součástí systému je i statistický modul, který zajišťuje sběr a přenos informací o projíždějících vozidlech. Vedení města požádalo Policii ČR o kontrolu jízdy na červenou na zpomalovacích semaforech u školky v Lánicích a na Vlkovské ulici. Instalovaný semafor je zároveň poptávkový chodecký. To znamená, že po příchodu chodce k přechodu a po zmáčknutí chodeckého tlačítka semafor ve stanoveném časovém úseku zastaví dopravu v obou směrech a umožní chodci bezpečné přejití silnice. Přechod pro chodce zároveň splňuje požadavky na bezbariérové řešení. Jsme přesvědčeni, že zpomalovací semafor přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí, které se pohybují v okolí mateřské školy. Bude mít významný vliv na zklidnění dopravy v obou jízdních směrech a omezí hluk z dopravy. Příznivý vliv bude mít i na řidiče, které semafor donutí respektovat pravidla silničního provozu na vytížené silnici I/37. Petr Ondráček, referent odboru majetkového Městského úřadu Velká Bíteš

NÁJEMNÉ MĚSTSKÝCH BYTŮ SE ZVYŠOVAT NEBUDE V současné době jsou s nájemníky městských bytů uzavírány dodatky k nájemním smlouvám. Minimálně pro rok 2014 se tak zmrazuje úroveň nájemného. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

7

Nájemné zůstane v roce 2014 stejné jako v roce 2013, tj. 60 Kč/m2/měsíc. I přes narovnání ceny nájemného v minulých letech se na nás obracejí občané s informací, že někteří nájemníci byt v rozporu s nájemní smlouvou dále pronajímají za podstatně vyšší cenu. Nechceme byty v rukou spekulantů To jasně ukazuje, že cena nájemného v městských bytech je výrazně výhodnější proti cenám nájemného v soukromých bytech. Proto se rada města zabývá možností, že u takových bytů vypoví nájemní smlouvy a současní obyvatelé se budou muset vystěhovat. Další možností je, že budou zvýhodněni ti obyvatelé přepronajímaných bytů, kteří se sami přihlásí. S nimi pak město podepíše řádnou nájemní smlouvu, aby na městských bytech nevydělávaly třetí osoby. To je otázka prvního čtvrtletí roku 2014. Vybrané nájemné investujeme zpět do bytů A jak budou použity peníze vybrané na nájemném? Z větší části je opět investujeme do městských bytů. V roce 2014 to bude především na výměnu čtyř výtahů, jejich opláštění a kompletní výmalbu schodišť v celkové částce 3 013 000 Kč. Podrobnější informace najdete na webu města v sekci Veřejné zakázky. Další výrazná částka přesahující milion korun půjde do generální opravy první ze střech na bytovkách na Návrší. Mimo tyto nejvýraznější investice budeme dále pokračovat v drobných opravách bytového fondu města tak, aby se stav městských bytů postupně zlepšoval. Tomáš Kučera, místostarosta

PŘESUN SBĚRNÉHO DVORA Vážení spoluobčané, nadešel čas, kdy fakticky dochází k avizovanému přesunu sběrného dvora ve Velké Bíteši. Termín plánovaného přesunu byl, oproti předešlým úvahám, posunut až na konec tohoto roku, a to především z důvodu výstavby nové mostové váhy, která byla dokončena v polovině listopadu. Právě tato a další změny, jako je větší manipulační a skladovací prostor a více kontejnerů k odkládání odpadů, určitě přispějí k rychlejšímu a pohodlnějšímu odbavení v nových prostorách sběrného dvora v areálu dílen Karlov 77. Možnost odložit odpady do stávajícího sběrného dvora budou mít všichni občané do konce roku 2013. Od 1. 1. 2014 bude sběrný dvůr plně fungovat na nové adrese, a to v areálu dílen Karlov 77 (areál vzdálený od města cca 400 m směrem na Přibyslavice). Od tohoto data, tj. od 1. 1. 2014, bude sběrný dvůr na ul. Kozí uzavřen a odpady zde nebude možné nadále ukládat. Kontejnery na plast, papír a sklo, které se nacházejí v oplocené části stávajícího sběrného dvora, budou přemístěny před vstupní bránu a nově i na parkoviště pod Masarykovým náměstím (pod restaurací U Raušů). Další sběrné místo na odkládání papíru, plastu nebo skla se nachází za budovou TS na Masarykově náměstí. 8

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Provozní doba sběrného dvora zůstává v původním rozsahu. Veškeré tyto a další informace můžete vyhledat i na stránkách www.tsvb.cz. S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2014 Pavel Gaizura, jednatel společnosti Technické služby

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V sobotu 30. listopadu 2013 oslavila občanka Velké Bíteše Marie Antlová 102 let svého života. Členky Sboru pro občanské záležitosti ji předaly dárkový balíček. Blahopřejeme Marii Antlové všechno nejlepší, hodně zdraví, svěžesti a dosavadní vitality. Informační centrum a Klub kultury

Vážený pane starosto Města Velké Bíteše,

gratulujeme Vám k Vašemu životnímu jubileu a přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, životní pohody a do dalších let jen to nejlepší. Informační centrum a Klub kultury ODEŠLA NEJSTARŠÍ BÍTEŠSKÁ OBČANKA V úterý 10. prosince 2013 v poledních hodinách zemřela v klidném spánku paní Marie Cahová, ve věku 107 let. V bítešském domově důchodců se s ní u úmrtního lůžka rozloučili její nejbližší, synové Miloš, Oldřich a snacha Helena. V domově důchodců strávila paní Cahová téměř deset let. Od svých stých narozenin každoročně přijímala blahopřání v obřadní síni na bítešské radnici, v poslední době již přímo v domově. Vždy pečlivě ustrojená, s účesem od holiče a obklopená rodinou, si s úsměvem připíjela se starosty města, dalšími hosty a členkami Sboru pro občanské záležitosti, které pro ni každoročně oslavu připravovaly. Pro Bítešáky byla paní Cahová pojmem, chloubou, že v jejich městě žije nejstarší občanka kraje Vysočina. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

9

Už méně je mnohým známo, jaký byl její život. Při posledním náletu v druhé světové válce ztratila manžela. Po dlouhý zbytek života se věnovala výchově synů a jejich zabezpečení. Nestala se zatrpklou vdovou, ale provozovala dál taxislužbu a benzínovou pumpu, která tenkrát stála u jejího domu. Stala se vzorem moderní ženy - ráda jezdila autem a na motorce, jako členka hasičského sboru řídila i hasičské auto. Měla ráda zábavu. S přítelkyní si každoročně šila zajímavé a složité karnevalové masky pro karneval, který býval po válce vrcholem plesové sezóny. Paní Cahová byla přes všechny peripetie života za každých okolností dámou v tom nejlepším slova smyslu. Nepřestala jí být ani v seniorském Marie Cahová. Foto: Archiv rodiny věku. Vždy dobře oblečená a učesaná si získávala úctu svým chováním k ostatním obyvatelům domova i k sestřičkám, které si ji velmi oblíbily. Přes svůj zhoršující se zdravotní stav si nikdy nenaříkala a nestěžovala. Po návratu z nemocnice již nevstávala z lůžka, přesto se na rodinu i sestřičky vždycky dokázala usmát. Uzavřel se příběh života jedné z bítešských občanek. Zůstanou na ni vzpomínky těch, kteří ji znali. Ať má člověk na krku i hodně křížků, maminčina smrt vždycky hodně zabolí. Za sbor pro občanské záležitosti Zora Krupičková

ŠKOLY „KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM“ To je novinka, kterou si pro Vás v novém roce připravilo Mateřské centrum Bítešáček ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši. Všude se mluví o tom, že děti nečtou, že mají omezenou slovní zásobu či malou fantazii, rozhodli jsme se to napravit a začít už u našich nejmenších, u předškoláků. Jestliže nevíte co dětem číst večer před spaním, tak i pro Vás je určeno naše předčítání, kde Vás seznámíme s novými či méně známými knížkami pro děti. Budeme se scházet pravidelně jednou za měsíc. Odpoledne bude vždy tématicky zaměřeno, například 23. ledna si budeme číst o zimě. Na závěr se inspirujeme přečtenou pohádkou a vyrobíme si něco pěkného na výstavku. Naše sezení je určeno převážně pro děti ve věku od 3 do 7 let. 10

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

První schůzka bude mít částečně informativní charakter. Děti se zde seznámí s knihovnou jako takovou. Abyste mohli navštěvovat naše odpoledne, nemusíte být registrovaným čtenářem. Přijďte s Vašimi dětmi objevit kouzlo čteného slova. Za Mateřské centrum Bítešáček Petra Pařilová

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE Adventní čas si děti v naší mateřské škole opravdu užily. Vánoční atmosféru navodilo již tradiční společné zpívání při rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Všichni se na tuto akci moc těšili a připravovali. Radost dětem udělal i pořad Roztančené peklíčko organizované TJ Velká Bíteš. A co teprve samotná nadílka od Mikuláše, Mikuláš ve školce. Foto: Archiv MŠ andílka a čertů. A když přišli žáčci z druhé třídy ZŠ i s paní učitelkou zahrát dětem do školky představení O pejskovi a kočičce, děti seděly a ani nedutaly, jak se jim divadlo líbilo. Další pohádkové dopoledne si děti užívaly v kině. OS KOVO I.PBS Velká Bíteš sponzorovalo filmové představení pohádky O dvanácti měsíčkách. Děti ale radost také rozdávaly. Děti z MŠ Lánice společně s Mikulášem, andílkem a čertem navštívily babičky a dědečky v Domově důchodců a v Domově s pečovatelskou službou. Tam jim zazpívaly, zarecitovaly básničky a říkadla. Největší radost však dětem udělalo rozbalování dárků pod vlastnoručně nazdobeným stromečkem. A že těch dárků letos bylo díky sponzorským darům opravdu hodně. Zvláště od AG FOODS Group a.s. a jejich zaměstnanců, za což velmi děkujeme. Nyní začíná rok nový, do kterého děti a zaměstnanci přejí všem občanům hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě. Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

příjemně strávené dopoledne V pondělí 2. prosince se celá naše školka vypravila do kulturního domu na představení „ROZTANČENÉ PEKLÍČKO ANEB HRÁTKY S ČERTÍKY“, které připravil Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

11

Děti přivítal Mikuláš a připomněl, že už se blíží čas mikulášské nadílky a čertovského rejdění. Potom pozval na podium malé i velké čertíky z oddílu moderní gymnastiky, kteří nás svým vystoupením žertovně naladili a předvedli, jak to chodí v pekle. Nechyběli také andílci v roztomilých úborech a veselé kousky líného čerta. Pohybové umění účinkujících doplňoval dětský pěvecký soubor Slunko z Třebíče. To, že se děti celou hodinu dobře bavily, dokazoval veselý smích a velký potlesk. Už se těšíme na další představení. Kolektiv učitelek MŠ Masarykovo náměstí

PODĚKOVÁNÍ V měsíci listopadu nám Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu umožnila shlédnout dvě představení organizované jejich školou. První z nich „Tetiny v lese“ probíhalo v prostorách MŠ. Pásmo plné písní a vyprávění nás humornou formou poučilo, jak se chovat v lese. Druhá společná akce byla návštěva Hvězdárny a planetária v Brně. Kouzelný útes Foto: Archiv ZŠ „Kaluoká hine“ byl název příběhu, který nás Návštěva Hvězdárny. zavedl do světa moří a oceánů a seznámil nás s obyvateli tohoto kouzelného místa. Součástí tohoto představení byla prohlídka hvězdné oblohy - několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Jménem dětí a pedagogů Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, bych ráda poděkovala ředitelce Janíkové a všem pedagogům za jejich vstřícnost a ochotu. Mgr. Kateřina Rosecká ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116, přísp.org., se koná 28. ledna od 8.00 - 15.00 hodin Zápis se týká oboru vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. Do přípravného stupně základní školy speciální jsou děti přijímány od 28. ledna do konce dubna. 12

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

ZPRÁVY ZE ZŠ SADOVÁ Vážení čtenáři, v tomto měsíci čeká žáky pololetní vysvědčení. (Je zajímavé, že jeden dokument berou jako své ohodnocení nejen děti, ale také rodiče či učitelé…) Kromě toho přivítáme u zápisu děti z mateřských škol. Sami jsme zvědavi, kolik jich touží po vyšším stupni vzdělání. Aktivit, jak můžete sami posoudit, neubývá. Podrobnější informace o akcích najdete na webových stránkách školy. Zdeněk Strašák Žákovská konference

Děti na konferenci v Praze.

Foto: Archiv ZŠ

Ve čtvrtek 21. listopadu se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili Žákovské konference v Praze. Prezentovali soubor v programu Jazyky bez bariér. Letošní téma bylo „Co je doma, to se počítá.“. Konference se konala v krásném Zrcadlovém sále na ministerstvu školství a setkali se na ní kromě žáků, učitelů a rodičů i zástupci ministerstva školství a další zajímaví hosté. Program Jazyky bez bariér využíváme při výuce anglického jazyka. Milada Sklenářová, Olga Čermáková

„Kdy už přijde Mikuláš?“ „Kolik přijde čertů?“ „Přijde i anděl?“..... a další jiné otázky kladli prvňáčci svým třídním učitelkám hned od rána. A když Mikuláš se svou družinou vstoupil do třídy, čerti se našich prvňáčků ptali: „Blll…., byli jste hodní?“ Hodné děti Mikuláš pochválil. Ty, co občas zlobí, čerti „kapánek“ vystrašili. Mikuláš si také naše malé školáky vyzkoušel zábavnými úkoly, andělé všechny děti Foto: Archiv ZŠ odměnili malou sladkostí. Prvňáčci jim za to Mikuláš u prvňáčků. přednesli básničky, zazpívali písničky,… Někteří za to, že už krásně píší tužkou, dostali od Mikuláše „povolenku“ začít psát perem. To bylo radosti! Během netradičního vyučování děti plnily pekelné a nebeské úkoly z matematiky i českého jazyka. Na závěr si vyrobili roztomilé andílky a těšili se na mikulášský večer ve svých domovech. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

13

Mikuláš, andělé i čertíci byli naši deváťáci, dobře se na nás připravili a móóc jim to slušelo. Děkujeme! Za první ročníky Ilona Lišková Letošní florbalová sezóna pro žáky ZŠ Velká Bíteš začala 6. listopadu okrskovým kolem a skončila 22. listopadu okresním kolem ve Velkém Meziříčí. Mladším žákům se podařilo vyhrát okrskové kolo ve Velkém Meziříčí a postoupit do okresního kola, kde skončili na krásném třetím místě. Starší žáci skončili v konkurenci devíti škol z okrsku na celkovém nepostupovém 4. místě. Lukáš Dočkal V rámci environmentální výchovy žáci 6. ročníku absolvovali výukový program na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí. Programem této dopolední výuky bylo nakládání s odpady, třídění, recyklace, šetrné a odpovědné nakupování a hospodaření s energií a vodou. Třídy byly rozděleny na 3 skupiny. V první odpovědně nakupovali a zároveň se seznamovali se značkami na obalech, které symbolizovaly nejen způsob třídění, ale taky označení kvality a původu. Ve druhé navštívili rodinu Šetřílkovu a Rozmařilovu, kde si povídali si o možnostech šetření energie. Pokoušeli se na toto téma vytvořit reklamu. A v poslední se pokoušeli třídit odpady a zhlédli film na téma recyklace odpadu. Jaroslava Cendelínová 21. listopadu navštívili žáci II. stupně divadelní vystoupení v rámci projektu Zdravá pětka podpořeného nadačním fondem Albert. Představení neslo název Albert A. a jeho cesty časem. Jednalo se o dramaticko-komický příběh zasazený do pěti historických období. V rámci představení byla žákům vysvětlena podstata zdravého životního stylu pomocí vtipné, pochopitelné a populární formy. Žáci se během představení seznámili s tématy: Voda a Pitný režim, Potravinová pyramida, Pohybová aktivita, Obezita, Poruchy příjmu potravy, Nákazy z jídla. Pavel Holánek Tonda Obal v I.C - co je to za jméno? Jasně, že je vymyšlené. Vymysleli ho lidé, kterým není lhostejné, kam přijdou všechny obaly. K němu přidali webovou stránku se spoustou informací, her a soutěží. Také jsme se jedné účastnili – malovali jsme, jak všichni (včetně zvířátek) třídí odpady. Tak občas mrkněte na stránku www.tonda-obal.cz (je tam i část pro rodiče)! Táňa Horká Na základě pozvánky do druhého ročníku tvořivých dílen jsme se s prvňáčky vypravili do domova pro mentálně či zdravotně postižené v ulici Na Výsluní, do Domova bez zámku. Návštěvě předcházelo povídání o tom, kdo „v domku přebývá“ a proč, jak se stane, že je člověk odkázaný na pomoc druhých. Děti byly zprvu tiché a zakřiknuté, setkání s novou rea14

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

litou života nás trošku zaskočilo. Srdečné přijetí a rozhovor s „tetami“, které se o klienty starají, začal překonávat odstup, který jsme zpočátku cítili... Děti se svezly na elektrickém vozíku, prohlédly si, jak se pracuje v keramické dílně, a jako bonus si každý nesl v ruce keramickou rybičku. Na internetu jsem si přečetla o programu „transformace“, který má klienty domovů zařadit (podle možností) mezi Foto: Archiv ZŠ nás. Mnozí z nás zdravých mají obavu, Návštěva v Domově bez zámku. zvláštní pocit... Projekt transformace musí začít i u nás a já jsem viděla, že prvňáčkové tuto realitu přijmout dokážou. Táňa Horká Zpátky do školky? To je jako zpátky na stromy. To prostě nejde! Pravý prvňák je na své postavení značně hrdý, a i když už ví, že škola znamená spoustu práce, do školky se vrátit nechce. Leda na návštěvu! Přijali jsme pozvání obou mateřských školek, té „dolní“ i „horní“, jak jim v Bíteši říkáme. Třída I.C přijala pozvání „dolní“ školky už v polovině září. Čekatelé předškoláci si mohli vyzkoušet, jestli je nepřeklopí školní taška, a za to nám půjčili všechny hračky! Prvňáci hrdě ukazovali, co umí a hlavně co mají v tašce, ale hráli si moc rádi. Předškoláci i ti mladší si s nimi společně zazpívali i započítali. Přestože byli ve škole krátce, byli hrdí na to, že jsou školáci! Na „horní“ školku jsme zaútočili až v úterý 20. listopadu 2013. Všichni prvňáci se školními taškami na zádech se vypravili do MŠ U Stadionu Velká Bíteš. Někteří z nich Veselou školku absolvovali, a tak si tu zavzpomínali na hezké chvíle, na oblíbené hračky, pozdravili své kamarády nebo sourozence. Zhlédli malé představení plné písniček a tanečků, které si školkáčci připravili, mohli si pohrát s hračkami. Hlavním cílem této návštěvy bylo pochlubit se učitelkám a dětem z MŠ, jací jsme školáci. A to jsme se předvedli! Ve škole jsme od deváťáků dostali nové Slabikáře, chlubili jsme se, co všechno už dovedeme přečíst. Ukázali jsme jim celou naši školní brašnu! Předškoláci si také vyzkoušeli naše aktovky (málem přepadali pod jejich tíhou). S nadšením jsme vytahovali z aktovek Foto: Archiv ZŠ pouzdra, sešity, učebnice a ukazovali svoje Návštěva v mateřské škole. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

15

první úspěchy - získané hvězdičky, razítka, jedničky. Paní učitelky nešetřily úsměvy, chválou i obdivem: „Jak ty děti vyrostly a jaké jsou šikulky!“ Do školy jsme se vrátili pyšní na to, že jsme PRVŇÁCI! Dana Filipová, Táňa Horká, Ilona Lišková, učitelky prvních tříd

KULTURA POZVÁNKA NA PLES Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na první velkou společenskou událost našeho města v nastávajícím roce „Ples Města Velká Bíteš“. Tento se bude konat v sobotu 18. ledna 2014 ve 20 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. K poslechu i tanci Vám v hlavním sále zahraje Big Band Lanškroun a v horním foyer známý brněnský orchestr BROLN pod vedením Františka Černého. Jako host vystoupí „český Frank Sinatra“ Laďa Kerndl. Celým večerem Vás provede známý zpěvák a moderátor Českého rozhlasu Karel Hegner. V programu můžete mimo jiné shlédnout vystoupení tanečnic z tanečního oboru ZUŠ Velká Bíteš, ukázku tanců taneční školy Starlet a profesionální barmanskou show. Pevně věřím, že této se společně setkáme a zároveň svojí přítomností, v nemalé míře, tuto příjemnou společenskou akci podpoříte. Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury Velká Bíteš

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Letošní první adventní neděli 1. prosince se o páté hodině odpoledne na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši rozsvítil vánoční strom. Tohoto, pro naše město již tradičního rozsvícení stromečku se zúčastnilo velké množství diváků nejen z Velké Bíteše, ale i okolí. V programu vystoupily děti z mateřské školy a Základní školy Velká Bíteš. Vystoupení dětí z MŠ. Foto: Jana Mézesová Po vánočně naladěné zdravici starosty města Ing. Milana Vlčka a požehnání ctihodným otcem Bohumilem Poláčkem z bítešské farnosti zahrála k poslechu Houslová muzika Bítešan. 16

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na této akci podíleli, a zároveň také společnosti E.ON, která našemu městu věnovala světelný řetěz a hvězdu na náš vánoční strom. Informační centrum a Klub kultury

Šťastné a úsporné... Společnost E.ON věnovala obcím a městům na svém zásobovacím území 100 LED světelných řetězů a hvězd na vánoční stromy. Tyto obce a města díky tomuto daru ušetří každý rok celkem více než 130 MWh elektrické energie, což představuje 150 tun oxidu uhličitého.

Úspora 130 MWh

gie ener rické elekt

Uše třen o

www.eon.cz www.ekobonus.cz

150 tun o xidu uhličitého

NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU – JIŽ PODVANÁCTÉ Je to neuvěřitelné. Mnozí účinkující na tom prvním Jarmarku jsou již dospělí a letos možná s dojetím a pýchou hleděli na svoje ratolesti, které - jako oni kdysizpívaly a tančily na jevišti bítešského kulturního domu. „Máme vyprodáno“, slyšela jsem u pokladny od Silvy Kotačkové, správce KD pan Ruda rozmisťoval další židle na galerii. Co letos způsobilo takovou návFoto: Ivo Kříž štěvnost? Samozřejmě počet účinkují- Vystoupení Poškoláků. cích, především těch menších. Překvapilo to i hosta pořadu pana Kyselku, vnuka sběratelky folkloru Františky Kyselkové. Za ta léta, co program Bítešanu navštěvuji, se Bítešský jarmark stává dostaveníčkem příbuzných, a to nejen rodičů, ale i prarodičů, tet a strýců, kteří se přišli podívat „na toho našeho nebo naši“, ale současně si při malém občerstvení u stolu popovídat. A to, že neodcházejí hned po vystoupení jejich ratolesti, svědčí o tom, že je program zaujal. Letos některá vystoupení doprovázel dokonce skandovaný potlesk. Program tradičně zahájila píseň Ta betešská brána, která doprovází průvod všech účinkujících stylizovanou kulisou bítešské brány. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

17

Následovala vzpomínka na Edu Rovenského, který před deseti lety odešel mezi „nebeské muzikanty“. Tento muzikant tělem i duší zanechal své stopy i při zrodu první instrumentální hudební skupiny Bítešanu. Trvalou památkou, která dodnes tvoří základní repertoár muziky Bítešanu, jsou stovky jím upravených lidových písní. Jednu z nich, „Krajino, krajino“, zazpíval ženský sbor Bítešanu na jeho památku. Potom již rozveselil publikum folklorní kroužek Bítešánek MŠ U Stadionu. Pod vedením Nadi Burianové a za hudebního doprovodu Dany Neklapilové předvedly děti hravé pásmo „Ptáčku, jak zpíváš?“ Zpívala Natálie Lacinová. „Sluníčko“, taneční kroužek MŠ Masarykovo náměstí, předvedl hodové stavění máje, plné tance a písniček. Možná se některé děti objeví po létech pod skutečnou májí v hodové chase. Autorkami pásma byly Lenka Klimešová a Jana Krejčová. Vánoce, které ohlašuje první sníh a radovánky dětí s ním spojené, přiblížily v pásmu „Přijel k nám bílý kůň“ mladší děti souboru Bítešan pod vedením Elišky Hradilové a Jitky Chmelíčkové. Zajímavé byly dramatizace některých písní. Zpívali Iveta Chmelíčková, Karolína Balejová, Anička Dvořáčková, Lucie Neklapilová, Judita Velebová, Jiří Vrzal. „Poškolákům“ ze ZŠ letos nestačilo ani jeviště. V pásmu „Mikuláš je hodné pán“ řádili nejen Poškoláci, ale i čerti, ve které se proměnilo několik hodných a ochotných maminek, aby pomohly zvládnout nával účinkujících. „Proč jich máš tolik?!“ ptala jsem se dcery, která po jednom nácviku seděla u mě nad kávou a vypadala jak hodně dlouho nezalitá mrkev. „Původně to byli mí loňští druháci, s těmi jsem už pracovala a vystupovala, ale mí současní prvňáčci se chtěli taky zúčastnit. Nedokázala jsem je odmítnout. Díky ochotným maminkám jsme daly s tím „pytlem blech“ program dohromady, i když jsem ho musela kvůli přibývajícím účinkujícím několikrát pozměňovat. No neudělej to pro ně “. Na to jsem už neměla žádný argument. Dále předvedla skupina starších dívek Bítešanu „Kola z Březníka“. Krátké tance původně předváděly ženy a dívky o taneční zábavě, když měli muzikanti přestávku. Jak se proslýchá, z nějakého důvodu dívky tyto tance nemají příliš v lásce. Možná by jim pomohla „stáž“ na březnické tancovačce. U publika mají vždy ale velký úspěch. Následující dvě vystoupení patřila skupině dospělé mládeže Bítešanu. První s názvem „Mlynáři“ nadchlo diváky svou rytmičností a svižností natolik, že vyvolalo skandovaný potlesk. Druhé taneční pásmo bylo podle jednoho z tanců nazváno „Bítešské panenky“. Při jejich dokonalém provedení jsem si uvědomila, jak dlouhá cesta čeká nejmladší Bítešánky, než se k jejich spontánní radosti z pohybu přidá ladnost, ukázněnost, vytrvalost – ale ta jiskra radosti by v nich měla zůstat. Obě pásma nacvičila Jana Vlčková. Následovalo vystoupení Bítešských zpěváčků. Ti už si udělali mezi ctiteli folkloru své jméno. Jejich hlasy úspěšně zněly i na několika soutěžích a potěšily i bítešské publikum. Zpívali: Terezka Smutná, Jiří Vrzal, Anička Jirglová, Barbora Smutná a Katka Vrzalová. Finále programu patřilo Bítešanu 15 a hostům s vystoupením „Dožínky“. Autorky Silva Smutná a Hana Sedláková propojily zpěv a tanec dramatizací průběhu žní na jed18

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

nom hospodářství. Divák tak vidí hospodáři do světnice, na sekáče s kosami a dívky se snopy obilí, je svědkem předání dožínkového věnce. V pásmu zazněly písně z Bítešska v podání pěveckého sboru žen a dětských sólistů Anny Jirglové, Barbory Smutné, Jiřího a Kateřiny Vrzalových, na akordeon doprovázel Jaroslav Coufal. „V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem“ si zazpívali potom společně všichni účinkující na jevišti i diváci, kteří měli text písně spolu s programem na stolech. Ani se nám, publiku, nějak nechtělo odcházet. Bylo to příjemné posezení a především krásný zážitek. Letošní Bítešský jarmark se opravdu povedl. Děkujeme všem, účinkujícím, vedoucím i pracovníkům v technickém zázemí. Zora Krupičková

ČERTÍCI ROZTANČILI KULTURNÍ DŮM Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak zorganizovalo pro mateřské školy i základní školy nejen z Velké Bíteše, ale i také pro školy okolní, představení s názvem „Roztančené peklíčko, aneb Hrátky s čertíky“. Pondělní dopoledne 2. prosince 2013 se kulturní dům proměnil v čertovské peklíčko. Pro velký zájem dětí proběhla představení dvě. Děti z oddílu moderní gymnastiky Foto: Tomáš Škoda z TJ Spartak pod vedením Jiřiny Lan- Z představení. gové spolu s gymnastickým kolektivem Baver z Třebíče pod vedením Míši Křenkové pozvaly přítomné děti do pohádkového světa. Mohli jsme se setkat nejen s čertíky a čerticemi, ale také s víly, Mrazíkem apod. Hodinku radosti z pohybu doprovodil dětský pěvecký sbor Slunko z Třebíče pod vedením Heleny Noskové. Celé představení odmoderoval Mikuláš, anděl i čert v podání Markéty Zušťákové, Martiny Dvořáčkové a Míši Křenkové. Mikuláš si nakonec také přizval některé děti k sobě na pódium. Po malé soutěži, např. skákání v pytli nebo hod míčkem do koše dostaly malou odměnu. Poděkování patří firmě AG FOODS z Košíkova, která věnovala nápoje pro účinkující děti, a Jeřábkově pekárně za pečivo. Informační centrum a Klub kultury

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Ve čtvrtek 5. prosince chodil už od rána po Velké Bíteši Mikuláš, anděl a čert. Dopoledne navštívili Mateřskou školku na Masarykově náměstí, Mateřskou školku v Lánicích www.velkabites.cz | www.bitessko.com

19

Mikuláš ve Velké Bíteši.

Foto: Silvie Kotačková

a Mateřskou školku U Stadionu. Děti byly statečné, zazpívaly Mikulášovi písničky, řekly básničku. Zlobivé děti slíbily, že se polepší. Nakonec dostaly všechny děti malou sladkou odměnu. Odpoledne navštívila pekelná sestava Domov důchodců a Dům pečovatelské služby. Spolu s ní přišly zazpívat seniorům i děti z Mateřské školky z Masarykova náměstí. Nakonec i děti rozdaly seniorům malé dárečky, které samy vytvořily. Mikulášskou nadílku také dostaly děti z družiny základní školy. No a večer se stavil Mikuláš, anděl i čert i u Vás, děti, a nadělil Vám určitě sladké dobroty. Informační centrum a Klub kultury

ZNÁMÁ SPOLEČNOST NEZNÁMÝCH Adventní zpěvy 17. století ve starobylém bítešském kostele svatého Jana Křtitele – tak si představuji dokonalou jednotu obsahu a formy, které nechybí nic. No, snad jen pár stupňů na teploměru. Poslední koncert Bítešského hudebního půlkruhu v roce 2013 v úterý 3. prosince se odehrával při 8 °C, a zpěváci za svůj výkon v tomto klimatu zaslouží obdiv. A že jsem vás ještě neseznámil s těmi, co zpívali? Prosím: SociSocietas incognitorum. Foto: Otto Hasoň etas incognitorum, tedy Společnost neznámých - Yvetta Fendrichová – soprán, Kateřina Šujanová – soprán, Ondřej Múčka – kontratenor, Eduard Tomaštík – tenor/umělecký vedoucí/spinet, Martin Šujan – bas. Pan Tomaštík nás s erudicí vysokoškolského pedagoga provedl po českých zemích 17. století, ve kterém žili a psali krásnou hudbu Hans Leo Hassler, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Giovanni Battista Alouisi, Vincenzo Scapitta, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Adam Václav Michna z Otradovic. Některé z nich znovuobjevila pro naše století právě Societas incognitorum. Slyšeli jsme skladby pro plné obsazení souboru – tedy pětihlasé, ale i čtyřhlasé či pěvecká dueta s doprovodem spinetu. Krásná, příjemná a pochopitelná hudba. Vnucuje se otázka, jak bude působit hudba našich současníků na lidi v 25. století? Požádal jsem Táňu Horkou o její vzpomínku na koncert a velmi rád jsem jí nahradil původní závěr článku: 20

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

„Mohla bych být zvyklá“ členstvím v BHP na dobré výkony, ale tady je ještě něco navíc. Okouzlující něha sopránů, andělské hlasy pod klenbou kostela, podepřené mužskými protějšky. Harmonie v kontrastech, hebké plynutí melodických linek. K závěru pocit, který mívají kantoři s končícími prázdninami – ještě chvíli… Na rozdíl od prázdnin jsme ještě chvíli dostali a jak zvláštní. Baroko v hebrejštině. Vybírám si CD, kde převažují skladby Adama Michny z Otradovic. Nepouštím si často hudbu – nejlíp si ji užiju naživo. Doma ale dělám výjimku. Poslouchám, abych si ještě podržela chvíli, která uplynula, aby s sebou přivedla čas Vánoc. Už mi začaly.“ Otto Hasoň

PETR BENDE A JEHO VÁNOČNÍ KONCERT VE VELKÉ BÍTEŠI Kulturním domem ve Velké Bíteši se v pátek 13. prosince rozezněl Vánoční koncert Petra Bende & Band v rámci Vánočního turné 2013. „Kulturák praskal ve švech“, koncert byl vyprodaný už dlouho před jeho konáním a přes pět set návštěvníků mluvilo za vše. Petr Bende prostě nezklamal. Příjemná atmosféra a úžasný koncert od začátku až do konce. Na své turné si zpěvák pozval i skvělé hosty. Tím byl klávesista, hudebník a skladatel Roman Dragoun a finalista Česko Slovensko má talent, kamarád, zpěvák Pavel Helan, se kterým si zazpíval duet „I Bůh“. Jako doprovod svých písní zvolil cimbálovou muziku Grajcar z Dolních Bojanovic a pěvecký sbor Andante ze Základní umělecké školy Velké Meziříčí. Celým večerem vládla skvělá nálada, publikum Foto: Otto Hasoň zpívalo, tleskalo. Zazněly známé Petrovy písničky, Z koncertu. ale také vánoční koledy jím upravené jako např. Tichá noc, Půjdem spolu do Betléma, Rolničky. Při koledě „Pásly ovce valaši“, publikum zpívalo a dle slov Petra právě vznikl nový „velkobítešský pěvecký sbor“. Závěrem Petr Bende popřál všem přítomným šťastné a veselé Vánoce a i my je ze srdce přejeme jemu. Nedílnou součástí koncertu byla i autogramiáda a kdo chtěl, mohl získat Petrův podpis na plakát, kalendář, do památníku nebo si něco koupit z originální produkce pod značkou „pb“. Ten kdo to nestihl nebo na koncertě nebyl, bude mít snad možnost příští rok, protože se budeme rozhodně snažit, aby Velká Bíteš měla svoje trvalé místo ve Vánočních turné Petr Bende & Band. Informační centrum a Klub kultury www.velkabites.cz | www.bitessko.com

21

S KLARINETEM DO NOVÉHO ROKU Dávno pryč jsou doby první sezóny BHP, kdy Tomáš Mašek pronesl památnou větu: „Začneme Brass bandem – dechovku znají lidi z pohřbů, té se neleknou.“ Za 16 a půl sezóny už jsme slyšeli celou plejádu mistrných dechařů, klarinetisty nevyjímaje. Vzpomínám na Jiřího Dohnala, Emila Drápelu, dechové kvinteto Phoenix, Irvina Venyše, Clarinet Factory i Clarus quartet – už dávno víme, že na klarinet se dá zahrát mnohem víc, než občasné trylky v dechovce. Anička Paulová nám padla do oka na listině mladých umělců Českého hudebního fondu. Víme už léta, že výběr z této listiny je sázka na jistotu. Jistotu perfektní techniky, muzikálnosti, navíc však mladého dravého nadšení. Anna Paulová (*1993) začala hrát na klarinet Anna Paulová. v jedenácti letech a v patnácti už vystoupila jako sólistka s Pražskou komorní filharmonií pod vedením Leoše Svárovského. Studuje na Pražské konzervatoři a dochází ke konzultacím k prof. Jiřímu Hlaváčovi na AMU v Praze. Zúčastnila se Klarinetového festivalu v Žirovnici, Klarinetových kurzů Ludmily Peterkové, mezinárodní akademie Praha-VídeňBudapešť ISA-Rakousko (Sharon Kam, prof. Jiří Hlaváč), Clarimania 2011-Wroclaw, kurzů na Conservatoire à rayonnement régional de Paris u prof. Francka Ameta a Pražských klarinetových dnů. Je držitelkou řady cen z národních a mezinárodních soutěží, jako sólistka vystupuje s Pražskou komorní filharmonií, Talichovou komorní filharmonií a Hodonínským symfonickým orchestrem. Velmi příjemným překvapením byla pro nás i její volba korepetitora: Klavírista Lukáš Klánský (*1989) v osmi letech zvítězil v soutěži Prague Junior Note. Je laureátem mnoha národních i mezinárodních soutěží. V patnácti letech debutoval v pražském Rudolfinu Mozartovým Klavírním koncertem F dur s Pražským Komorním orchestrem. Studoval na Pražské konzervatoři, v současnosti studuje na Pražské HAMU ve třídě svého otce, prof. Ivana Klánského (vzpomínáte si, jak pan profesor křtil náš Petrof Mondial?). Vystupuje s předními českými orchestry v ČR, na Slovensku, v Německu, Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Chorvatsku, Slovinsku, Polsku a Turecku. Pro svůj výjimečný talent, hudební inteligenci a ukázkovou zvukovou kultivovanost je nejen ceněným sólistou, ale také vyhledávaným komorním hráčem. Lukáš Klánský vystupuje na festivalech, jako je Pražské Jaro, Svátky hudby Václava Hudečka, Talichův Beroun nebo v komorním cyklu České filharmonie. Přes své mládí si získává uznání profesionálů i širšího publika v České republice i v zahraničí. 22

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Myslím, že není potřeba nic dodávat. Těšme se na setkání s těmito mimořádnými mladými lidmi v úterý 7. ledna 2014 v 19 hodin v sále Kulturního domu ve Velké Bíteši. Otto Hasoň

JARMARK HANDMADE VÝROBKŮ JE ZPĚT

Jarmark v loňském roce.

Foto: Silvie Kotačková

„Jarmark Handmade výrobků“ se k Vám po roce vrací, nyní s přízviskem „vol.2“! Stejně tak, jako tomu bylo v loňském roce, promění se výstavní sál města Velká Bíteš v místo, kde se fantaziím meze nekladou. Budete zde mít možnost stát se módním návrhářem a vytvořit si šperk. Můžete se stát i designérem a svou vizi přesunout do dekoračního předmětu či jiné upomín-

kové záležitosti. JE TO POUZE NA VÁS! Svět hand made se vám otevře v sobotu 8. února 2014. Mimo tvůrčí techniky, které znáte z předchozího ročníku, vás tento ročník seznámí i s dalšími kreativně laděnými metodami ručních prací. Proto Vás tímto oslovuji s myšlenkou, abyste se mi svěřili se svými nápady na nové tvůrčí techniky, které chcete vyzkoušet. Vaše náměty či dotazy posílejte na emailovou adresu: [email protected] Akci můžete sledovat také na Facebooku, a to pod názvem „Jarmark Handmade výrobků vol.2“. Tak tedy v únoru na viděnou! Kateřina Božková

HISTORIE HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní PEROUTKOVA ULICE, ZANIKLÝ DŮM: Ve vidlici ulic Hrnčířské a Peroutkovy, na kterém se dnes nachází zatravněné místo trojúhelníkového tvaru, stával kdysi vedle čp. 105 a naproti čp. 99 dům. V roce 1414 jej držel asi učitel Štěpán. Později v roce 1594 jej vlastnil tkadlec Matěj Kořínek, po kterém jej přewww.velkabites.cz | www.bitessko.com

23

vzala před rokem 1612 jeho pozůstalá manželka. Roku 1617 zdědil dům „se vším hospodářstvím a nábytky, což v domě jest“, syn Prokop Kořínek. Po něm tu žil truhlář Kryštof, než dům před rokem 1633 zpustl. Snaha o obnovu domu nastala v roce 1764, kdy rodák z královského města Kolína v Čechách Antonín Kamínek mladší „v příslušnej zdvořilosti žádal, by jemu ten v Hrnčířský prv, od nyníčka Zaniklá domovní parcela zakreslená do výřezu katastrální mapy ale jmenovanej bejt mající Panenskej z roku 1825, která je součástí archivu městského muzea. hulici, od roku 1714 Kryštof Truhlářovský řečený, vedle Andresa Škarydky [čp. 105] v rohu ležící pustej grunt k vystavění povolného domku prodán byl. Ku kterejžto žádosti počestnej magistrát náchylný souc, ten teď dotčený grunt témuž Antonínovi Kamínkovi (by on na tom místě, jak jemu od pánův konšelův a pánův starších vykázáno a odměřeno jest, sobě a pro své dědice k svému obydlí a budoucí dispozici vystavěti dáti mohl) za čtyry rejnský zlatý a 12 krejcarů jest prodal.“ Kamínek však dům na tomto místě neobnovil, nýbrž o dva roky později koupil sousední dům čp. 105, který teprve znovu vystavěl. Zakoupeného stavebního místa se zbavil až roku 1797, kdy žádal městský úřad, „by se jemu v tej případnosti prostředek učinil, poněvadž tehdy na tom zpředu obmezený pustý místo, poněvadž tady sousedský průjezd ze svých domů zastavěti se nedalo a Anton Kamínek skrze tak dlouhý léta v tom místě nestavěl, nýbrž po dvouch letech se jemu též pustý místo, kdež on nyní domek vystavěný má, vykázalo. Pročež ten zákup těch 4 zlaté 12 krejcarů, který on na to prvnější pustý místo dal, zasejc nazpátek z obecní kasy dnešního dne navracují“. Tento rok tak lze považovat za rok definitivního zániku zmíněné domovní parcely. Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 11, kn. č. 11789, fol. 146. Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – KOŠÍKOV Poloha: 24

Košíkov je nejbližší místní část města Velké Bíteše, od kterého je vzdálen 2,5 km (od náměstí ke kostelíku v K.) směrem skoro jižním, přesněji JJV. Leží téměř na rovině, na okraji rozsáhlého Košíkovského lesa, při významné a frekventované silnici č. 395, vedoucí z V. Bíteše do Rosic. Půdorys obce tvoří dvě hlavní a dvě vedlejší ulice. Katastrem obce prochází také nejdůležitější dopravní tepna ČR – dálnice D1. Nejbližším sousedem Košíkova je na jihovýchodě jeho historický Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014souputník – 2 km vzdálený Ludvíkov, dalšími sousedy, vzdálenými cca 2,5 km, jsou (mimo V. Bíteše): na západě Jindřichov, na severovýchodě Přibyslavice a na jihu Krokočín.

Letecký snímek Košíkova.

Nadmořská výška:

Foto: Archiv Regionální učebnice Bítešsko

528 m n. m.

Počet obyvatel: 177 (k 1. 1. 2013) – počtem obyvatel je Košíkov největší místní částí města Velké Bíteše. Původ názvu Původní středověký název Košíkov – psaný kolem roku 1420 jako Kossykow a v 17. století jako Koschikow – se v roce 1850 změnil na Koškov (Koschkow), tvar dodnes používaný v hovorovém jazyce. Snad to přesněji odpovídalo pravděpodobnému gramatickému odvození od osobního jména Košek. Avšak od roku 1924 je opět používán lépe znějící tvar – Košíkov. První písemná zpráva Najdeme ji v latinské listině oslavanského kláštera z roku 1318, ve které je psáno, že toho roku Mikuláš ze Zbraslavě daroval tomuto klášteru mezi jiným také desátek z vesnice „Goschicaw“. Památky • Románský kostelík sv. Bartoloměje obklopený hřbitovem, dominanta Košíkova (dnes částečně „zastíněná“ průmyslovou halou).Kostel měl 3 zvony, které byly během války zrekvírowww.velkabites.cz | www.bitessko.com

25

vány pro potřeby armády. Nyní má zvon jeden, s elektrickým pohonem, darovaný místním rodákem, farářem P. Burianem. Jedenkrát měsíčně jsou v kostele slouženy bohoslužby. • Smírčí kříže u hřbitovní zdi. • Kříže. Přírodní zajímavosti • Přípotoční olšiny s „prvosenkou vyšší“ a „sasankou hajní“. • V katastru obce pramení potok Chvojnice. Historické zajímavosti • Od „starodávna“ bylo v Košíkově filiální mýto bítešské. • Během třicetileté války byla ves v roce 1635 vypleněna císařskými vojsky. • Na samotě u lesa stojí myslivna. • Směrem k lesu se nachází také bývalý panský dvůr.

Střed Košíkova s hasičskou zbrojnicí a kostelíkem.

Foto: Alois Koukola

Za zmínku stojí • Přímo v obci má sídlo úspěšná firma AG Foods vyrábějící čajové a nápojové směsi. • Průmyslová zóna Košíkov dnes zahrnuje 11 firem. • Obecní dům s hasičskou zbrojnicí. Stručná historie Roku 1318 daroval Mikuláš ze Zbraslavi desátek z Košíkova oslavanskému klášteru (viz první písemná zpráva). • Ve 14. století patřil Košíkov pánům z Lomnice na Meziříčí: Roku 1356 dostala ves 26

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

věnem manželka Jana Staršího z Meziříčí – Anna ze Šternberka a roku 1365 bylo toto „obvěnění“ ještě značně zvýšeno. V roce 1387 připsal tentýž Jan Starší na ves Košíkov vdovský podíl manželky Stacha ze Studnice. • V 15. století přešel Košíkov do vlastnictví vladyk janovických: Roku 1420 prodal ves Ctibor svému bratru Janovi. • Období rychlých změn majitelů: Roku 1480 „pustil“ vesnici Vaněk z Pánova Janovi z Račiny a ten ihned Jiřímu z Mukoděl. V roce 1493 již patřil Košíkov Tomáši z Rojetína a v roce 1496 Janovi z Vranova. Ctibor z Vranova, který ves zdědil, ji v roce 1510 prodal Zdeňkovi z Kralic, od něhož za nedlouho přešla na Jana z Perštejna. • U panství náměšťského: V roce 1526 prodal Jan z Perštejna Košíkov Václavovi z Lomnice, tehdejšímu majiteli náměšťského panství. Osudy náměšťského panství, později spojené s rodem Haugwitzů, sdílel Košíkov až do roku 1850. Po správních reformách v 19. století byl zařazen do soudního okresu v Náměšti nad Oslavou, kam patřil až do roku 1842. Od tohoto roku byl přeřazen do soudního okresu ve Velké Bíteši, kde setrval až do roku 1949. Vývoj státní správy 1850 – 1855 politický okres Moravský Krumlov 1855 – 1868 politický okres Náměšť nad Oslavou 1868 – 1892 politický okres Třebíč 1892 – 1949 politický okres Velké Meziříčí 1949 – 1960 politický okres Velká Bíteš od r. 1960 je součástí okresu Žďár nad Sázavou V roce 1960 se Košíkov sloučil s Velkou Bíteší a stal se její osadou, dnes nazývanou „místní částí“. Po celou dobu (až do roku 1960) patřil ke Košíkovu také Ludvíkov, jako jeho osada. Od roku 1960 je i Ludvíkov samostatnou osadou (místní částí) Velké Bíteše. Vývoj počtu obyvatel Poč. 17. století 17 domů Po r. 1648 7 domů 1790 31 domů 1840 36 domů 1890 39 domů 1920 38 domů 1960 1970 57 domů 1980 1990 2000 2013

osedlých a 10 pustých (konec třicetileté války) 207 obyvatel 253 obyvatel 250 obyvatel 203 obyvatel 212 obyvatel 203 obyvatel 189 obyvatel 165 obyvatel 166 obyvatel 177 obyvatel

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

27

Archiválie Z Košíkova se dochovalo 13 knih z let 1820 - 1952, jeden podací protokol z let 1932 – 1942 a jeden fascikl aktového materiálu z roku 1929. Tyto archiválie byly převzaty (SOA) v roce 1958. Ze zrušeného berního úřadu ve Velké Bíteši byl k nim přiřazen opis josefínského katastru. Pozornost si zaslouží zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva od roku 1892. Alois Koukola pokračování příště

SPORT TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ O PUTOVNÍ POHÁR TJ SPARTAK Po úspěšném volejbalovém turnaji smíšených družstev sportovní hala TJ přivítala další sportovce – tentokráte fotbalisty. V sobotu 30. listopadu se uskutečnil v pořadí již XI. ročník Turnaje v sálové kopané o putovní pohár TJ. Z původních přihlášených družstev se zúčastnily pouze 3 týmy – FLAMENGO, BEZZUBÁCI a VOKURKY. Po úvodním nástupu, kdy hráči byli seznámeni Vítězná družstva. Foto: Otto Hasoň s danými pravidly turnaje, provedlo se rozlosování a turnaj mohl začít. Turnaj po organizační stránce řídil Radek Hemala, který zastoupil nemocného Ing. Zdeňka Šilhana. Úkolu se zhostil na výbornou, za což mu patří dík. Turnaj probíhal v příjemné atmosféře, bez emocí a korektně, avšak bojovnost s touhou po vítězství nechyběla. Po všech odehraných zápasech (hrálo se „každý s každým“) první místo obhájilo z loňského desátého ročníku tým FLAMENGO, na druhém místě skončil tým BEZZUBÁCI a třetí místo obsadil tým VOKURKY. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Michal Klusák z týmu FLAMENGO (opět obhájil loňské vítězství Nejlepšího střelce). Turnaj byl zakončen slavnostním předáním pohárů a věcných cen. Nás – pořadatele mrzelo, že turnaj nebyl obsazen s větším počtem týmů, což by nás potěšilo. Poděkování patří sponzorům tohoto turnaje – Potraviny Janda, Restaurace „U Raušů“, Sportbar Klíma a jako každý turnaj – Jeřábkově pekárně. Dovolte mi, abych poděkovala i dalším sponzorům, kteří nám pomáhali zajišťovat turnaje po celý rok 2013. Jsou to: Labara, s.r.o., PBS a.s., MUDr. Jaroslav Štefek, Petr Budzinski, NCorp s.r.o., TurboCar s.r.o, Rytectví 28

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Mihal, Lékárna u Tří sloupů, Potraviny Kučera, Drogerie Ráčková, Studio Oriflame. I oni přispívají k dobré atmosféře turnaje a v neposlední řadě i propagaci sportu ve Velké Bíteši. Závěrem mi dovolte poděkovat za výkonný výbor TJ Spartak všem trenérům, cvičitelům a všem těm, kteří pomáhají při jednotlivých akcích pořádaných Tělovýchovnou jednotou Spartak. Do nového roku 2014 všem sportovním příznivcům přeji hodně zdraví a pohody, aktivním sportovcům co nejlepší výkony. Hana Holíková

VÁNOČNÍ AKADEMIE Sportovní hala TJ Spartak ve Velké Bíteši se v pátek 13. prosince opět zaplnila sportovci. Konala se zde již tradiční Vánoční akademie. Nástupem všech účinkujících byla akademie zahájena Hanou Holíkovou, která přivítala všechny přítomné. Akci moderovala Milena Janštová. Jako první vystoupily mažoretky z Lažánek. Děti z mateřské školy U Stadionu s paní učitelkou Neklapilovou předvedly vystoupení Foto: Otto Valeš s názvem Ouky – Kouky. Nejmladší Mažoretky z Lažánek. gymnastky z oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak pod vedením Jiřiny Langové a Míši Křenkové předvedly skladbu „Čertíci se švihadlem“. Začínající gymnastky, které se už připravují na závodní činnost, předvedly sestavu s kužely. Pokročilé gymnastky předvedly skladbu s obručemi. Svoji sestavu ukázaly také nejmladší gymnastky z DDM Náměšť, které cvičí od září, jsou hravé jako koťata, a proto nacvičily stejnojmennou skladbu. Starší děvčata předvedly skladbu s názvem „Rainbow“ (duha) a zazářily stejně jako duha po dešti. Přítomní mohli shlédnout ukázku z tréninku stolního tenisu z oddílu TJ Spartak pod vedením Lucie Zezulové a Ladislava Vaculíka, ukázku z tréninku oddílu Volejbal pod vedením Petry Urbánkové a Hany Vaverkové. Oddíl Judo pod vedením Filipa Blahy a Kateřiny Karáskové ukázal svoji ukázku ze svého tréninku. Přítomní mohli vidět florbal pod vedením Jiřího Rozmahela. Na Vánoční akademii také vystoupila skupina Mighty Shake ze Zastávky se skladbou „Radioaktivita“ a skladbu s vánoční tématikou. Svoji sportovní skladbu všichni účinkující výborně zvládli. Za odměnu dostali malý dárkový balíček. Akademie se opět zúčastnilo velké množství diváků. Návštěvnost této akce se stále zvyšuje, za což jsou pořadatelé rádi. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

29

Na závěr poděkovala Hana Holíková všem přítomným za účast, trenérům i cvičitelům za jejich aktivní činnost v TJ. Poděkování také patří Otu Valešovi za fotogalerii, Františku Kratochvílovi za ozvučení a Radimu Blažkovi, který věnoval sladkosti pro děti. S přáním příjemně strávených vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak i v soukromém životě se přítomní odebrali do svých domovů. Přijměte také pozvání na Okresní akademii, která se bude konat v měsíci dubnu 2014, kde se předvedou současné, ale i nové sportovní oddíly se svými ukázkami. Informační centrum a Klub kultury

RYCHLOBRUSLENÍ ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI I prosincový víkend si ve svém kalendáři rezervovali bítešští dvanáctibojaři. Na programu bylo rychlobruslení. Dali jsme si dostaveníčko v brzkém sobotním ránu na zimním stadionu. Vzorově připravená ledová plocha přímo vybízela ke kvalitním výkonům. Hned na začátku jsme si odsouhlasili, že nebudeme absolvovat dráhu ve tvaru oválu, jak se jezdí klasické rychlobruslení, ale že ověříme zdatnost soutěžících i v přešlapování na pravou stranu. Kdo z vás využívá veřejná bruslení ví, že se na našem ledě jezdí pouze proti směru hodinových ručiček. Jedinou možností bylo tedy vytyčit „osmičku“. Po prvním absolvovaném kole z každého účastníka evidentně spadla mírná nervozita. Pak jen stačilo si rozvrhnout síly na celou vzdálenost, která činila v mužské kategorii 5 kol, resp. 3 kola u žen. Na závěr zbyl čas na opravné jízdy, které zamíchaly konečným pořadím. Dráhu v nejrychlejším čase zajel Pavel Blažek, který přišel, nazul brusle, dráhou doslova prolétl a zase odešel :-). V ženské kategorii dominovala Hanka Macholová. Pro oba účastníky to byla jejich první disciplína. Po právu si ale připsali 100 bodů do průběžného hodnocení. To si pojistili Marek Navrátil a Michaela Macounová. Své první místo budou obhajovat při třetí disciplíně, jíž je bowling. Termín bude v dostatečném čase zveřejněn. Výsledky jsou již k dispozici pod příslušným odkazem v levém menu. Nezapomeňte, že se stále můžete přihlásit! Každý účastník je vítaný. Stačí, když navštívíte internetové stránky www.bitessky12boj.webnode.cz, facebook www.facebook. com/bitessky12boj, telefonicky se spojíte s jedním z organizátorů 775263932, 603469029 anebo zkrátka v určený den přijdete na místo, kde se daná disciplína koná. Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat panu Gaizurovi a Kroutilovi z Technických služeb Velká Bíteš za bezplatné poskytnutí ledové plochy. Ondra Machola, organizátor bítešského dvanáctiboje 30

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

OSTATNÍ KDU–ČSL: JAKÁ BUDE BUDOUCNOST MĚSTA? PŘIJĎTE DISKUTOVAT! Poslední rok znamenal pro město velký předěl. Děti začaly chodit do nové mateřské školky, město rozhodlo o velkém nákupu pozemků na Babinci, kde vznikne prostor pro šedesát nových domů. Velká Bíteš se tím výrazně rozšíří. Započali jsme s generální opravou náměstí. Slíbená studie ovšem také ukázala, že krytý bazén se městu nevyplatí a prakticky není šance jej postavit. Jako radní a zastupitelé za KDU-ČSL chceme znát názor veřejnosti na to, co se ve městě děje. Mnohé palčivé problémy města nemají vůbec snadné řešení a teprve ve vzájemné diskusi se může zrodit dobrý nápad. Pokud máte zájem o následující témata, přijďte na besedu se zástupci KDU-ČSL, která se uskuteční v neděli 12. ledna 2014 v 16.00 na ZUŠ. Budeme řešit mj. následující témata • • • • • •

Co nového se událo v oblasti výstavby supermarketu u PBS? V jakém stadiu je příprava obchvatu? Kolik a proč investujeme do bezpečnosti na silnicích? Jak bude probíhat oprava náměstí? Kdy budou nové parcely? Jaké jsou další plány na rok 2014?

Ptejte se nás a my se budeme ptát na oplátku Vás. Zajímá nás Váš názor. Přijďte na besedu! Tomáš Kučera, Ladislav Koubek a zastupitelé za KDU-ČSL

ROK 2013 V SENIORKLUBU Scházíme se pravidelně každou třetí středu v měsíci v přísálí kulturního domu. Schůzek se může zúčastnit každý senior, není třeba se přihlašovat ani platit příspěvky. Schůzky máme s programem nebo si jen povídáme. Loni jsme se dověděli mnoho nového o Vietnamu od Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka. Jedno odpoledne jsme cestovali do Pekingu s Ing. Danielem Průdkem. V březnu nás Bc. David Dvořáček, zdravotnický záchranář, seznámil s prací výjezdových skupin a operačního střediska. Předvedl nám zásady první pomoci, jak se chovat při úrazu a jak správně přivolat záchrannou službu. www.velkabites.cz | www.bitessko.com

31

Učili jsme se zdobit dorty nebo plést různé předměty z papírového „proutí“. Prověřili jsme své znalosti v kvízu, který nám již tradičně připravil Ing. Karel Smolík. Pobavili jsme na kloboukové párty, s myslivci při opékání buřtů. Na našich zájezdech jsme si prohlédli s průvodcem Litomyšl, Kutnou Horu - Sedlec, byli jsme na exkurzi v elektrárně Dlouhé stráně a v prosinci v předvánočním Brně. Pro zlepšení kondice jsme byli několikrát v Kuřimi plavat, jezdíme na kolech s Ing. Smolíkem a Jiřím Balášem, každé pondělí chodíme na vycházky po okolí. Na naší lednové schůzce tradičně bývá starosta města. Tak to bude i letos, na naší první schůzce přivítáme Ing. Milana Vlčka. Děkujeme všem, kteří nám věnovali svůj čas a také Městskému úřadu Velká Bíteš, BDS Velká Bíteš a Klubu Kultury za jejich pomoc a podporu. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v nastávajícím roce. Za Seniorklub Jana Požárová, Marie Kalinová

PODĚKOVÁNÍ OD SENIORKLUBU V prosinci nezávisle na sobě jsme dostali pozvání do bítešských škol. V pondělí 2. prosince jsme navštívili Základní školu na Sadové ulici. Zde nás uvítal ředitel školy Mgr. Zdeněk Strašák, který nás také školou provázel. Ukázal nám učebny fyziky, chemie a biologie s bohatou sbírkou minerálů. Navštívili jsme i kuchyňku, kde se děti učí vařit, třídu na výuku ručních prací, nakoukli jsme na venkovní hřiště a prohlídku jsme ukončili v prostorné tělocvičně. Děkujeme Mgr. Zdeňku Strašákovi za pozvání a jeho čas, který nám to odpoledne věnoval. Další pondělí 9. 12. jsme přijali pozvání Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy na Tišnovské. Naše prohlídka začala na školní zahradě, kde děti pěstují bylinky, zeleninu, květiny ve skalce, také jsme obdivovali záhon uzpůsobený pro vozíčkáře. Pak jsme prošli školou od sklepa až po půdu a ve třídách nám paní ředitelka ukázala pomůcky a způsoby výuky handicapových dětí. Na závěr prohlídky jsme navštívili multismyslovou místnost „snoezelen“, kde nám Mgr. Jitka Kalinová předvedla speciální masáž jednoho žáčka. Touto ukázkou jsme byli u vytržení a tímto chceme poděkovat a vyjádřit obdiv a uznání k jejich náročné práci. Za Seniorklub Jana Požárová a Marie Kalinová

PODĚKOVÁNÍ ZA ZAPŮJČENÍ BETLÉMŮ Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše děkuje Josefu Kejdovi ze Skřinářova a Pavlu Maškovi z Velké Bíteše za ručně vyráběné betlémy, které zapůjčili na výstavu, jež se uskutečnila ve výstavním sále Klubu kultury ve Velké Bíteši ve dnech 12. - 20. prosince 2013. Informační centrum a Klub kultury 32

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

SOUHRNY USNESENÍ SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 26/13 KONANÉ DNE 4. LISTOPADU 2013 • 2/26/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 25/13 ze dne 21. 10. 2013. odpovědnost: rada města termín: 4. 11. 2013 • 3/26/13/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2013 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2013 • 4/26/13/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2013 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2013 • 5/26/13/RM – rozhoduje uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace Smlouvu o provádění zimní údržby pro zimní období listopad 2013 – březen 2014. odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 11. 2013 • 6/26/13/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš o povolení zvýšení kapacity školní družiny od 1. 9. 2014 ze 120 na 150 dětí. odpovědnost: rada města termín: 4. 11. 2013 • 7/26/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru účelově určeného Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/6925/13. odpovědnost: ředitel termín: 30. 11. 2013 • 8/26/13/RM – bere na vědomí poděkování ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace za vybudování přechodu pro chodce poblíž MŠ v Lánicích. odpovědnost: rada města termín: 4. 11. 2013 • 9/26/13/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření č. 14/2013 přerozdělení nevyčerpaných finančních prostředků ze závazného ukazatele „mzdové výdaje“ pro Mateřskou školu Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace na ostatní provozní výdaje. odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013 • 10/26/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/7143/13. odpovědnost: ředitelka termín: 30. 11. 2013 • 11/26/13/RM – schvaluje účetní odpisy na rok 2013 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitelka termín: 31. 12. 2013 • 12/26/13/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 2 a uzavřít s ní dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 11. 2013 odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 www.velkabites.cz | www.bitessko.com

33

• 13/26/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě č. p. 250, v ulici Návrší, část Janovice, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 12. 2013 na dobu jednoho roku s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách, nájemné 60 Kč/m2/ měsíc. odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 11. 2013 • 14/26/13/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 302 a uzavřít s ní dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 11. 2013. Podmínkou předčasného ukončení nájemní smlouvy je uhrazení veškerého nájemného. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 15/26/13/RM – pověřuje odbor majetkový a odbor správní zpracováním pravidel pro přidělování městských bytů. odpovědnost: odbor majetkový, správní termín: 31. 12. 2013 • 16/26/13/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1.-10. měsíc roků 20102013. odpovědnost: rada města termín: 4. 11. 2013 • 17/26/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103 706 02 Ostrava – Vítkovice za realizaci stavby „Osvětlení přechodu pro chodce přes silnici I/37 u křižovatky se silnicí II/602 ve Velké Bíteši“. Současně RM rozhoduje uzavřít s touto firmou předloženou smlouvu o dílo. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 18/26/13/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 13/2013. odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2013 • 19/26/13/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 12/24/13/RM ze dne 14. 10. 2013 tak, že se nahrazuje tímto usnesením: RM rozhoduje odepsat z účetnictví města pohledávky za dlužné nájemné a služby za pronájem bytů a nebytových prostor. A dále RM doporučuje ZM rozhodnout odepsat z účetnictví města pohledávky za dlužné nájemné a služby za pronájem bytů. S tím, že odepsané pohledávky budou zohledněny při případném budoucím smluvním jednání s dlužníkem. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2013 • 20/26/13/RM – bere na vědomí zamítavé stanovisko spoluvlastníků pozemku parc. č. 2539/70 v k. ú. Velká Bíteš k odprodeji tohoto pozemku městu Velká Bíteš. odpovědnost: rada města termín: 04. 11. 2013 • 21/26/13/RM – rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 137/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: 89/2014 s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava. Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhoduje, že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, neboť 34

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: 89/2014 s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava se týká poskytování méně než 50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících ročně. odpovědnost: odbor správní termín: 12. 11. 2013 • 22/26/13/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností B-BIO, s.r.o., Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 29278741 jako oprávněným z věcného břemene, přičemž předmětem smlouvy je věcné břemeno spočívající v umístění a provozování tepelné sítě – stavby teplovodního potrubí na pozemcích města Velká Bíteš. odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013 • 23/26/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 1. 11. 2013 od firmy Avicenna company, s.r.o., Praha na realizaci výstražných světel na přechody v ulici Hybešova, Růžová, Tišnovská, Jihlavská ve Velké Bíteši. Podmínkou je schválení realizace akce příslušnými orgány státní správy. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 24/26/13/RM – rozhoduje nepřijmout nabídku společnosti Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice na spolupráci na projektu EU Next Generation Multi-Service Network Future Internet (Internet Budoucnosti) v předloženém znění. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 25/26/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATELIER CREO, spol. s r.o., třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na Mateřskou školu Velká Bíteš, Lánice č. p. 300, 2. etapa za cenu 250.000 Kč bez DPH. odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 27/13 KONANÉ DNE 18. LISTOPADU 2013 • 2/27/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 26/13 ze dne 4. 11. 2013. odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2013 • 3/27/13/RM – rozhoduje uzavřít se Státním fondem životního prostředí ČR předloženou Smlouvu č. 11094636 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Revitalizace zeleně ve Velké Bíteši“. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 4/27/13/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření č. 14/2013 snížení závazného ukazatele - stanovení objemu prostředků na platy pro Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, středisko restaurace - na Kč 116 tis. odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013 • 5/27/13/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 10. 2013. odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2013 • 6/27/13/RM – bere na vědomí protokoly o výsledku průběžné veřejnosprávní finanční kontroly příspěvkových organizací města: • Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace • Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace www.velkabites.cz | www.bitessko.com

35

• Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace • Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace • Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace • Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace • Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace za období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013. odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2013 • 7/27/13/RM – doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium města Velké Bíteše na rok 2014 v předloženém znění. odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013 • 8/27/13/RM – schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2015 a rozpočtový výhled na rok 2016. odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 11. 2013 • 9/27/13/RM – rozhoduje pokácet tři vzrostlé zeravy a smrk pichlavý před budovou ZŠ Velká Bíteš na ulici Tišnovská č.p. 115 ve Velké Bíteši na pozemku parc. č. 1235 v k. ú. Velká Bíteš s tím, že smrk bude využit jako vánoční strom na Masarykově náměstí. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 10/27/13/RM – bere na vědomí dopis z Biskupství brněnského ze dne 20.08.2013, č.j. 1567/2013 ve věci inventarizace monstrance, kalichu a bere na vědomí odpověď Městského muzea ve Velké Bíteši ze dne 30.10.2013. odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2013 • 11/27/13/RM – pověřuje ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace zveřejňováním informací o hospodaření školy a o závěrech kontrol provedených ve škole na webových stránkách školy. odpovědnost: ředitel termín: průběžně • 12/27/13/RM – rozhoduje na základě žádosti SVJ bytového domu č. p. 284 o odstranění stromů pokácet tři smrky u bytového domu č.p. 284, U Stadionu, Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový zpracováním náhradní výsadby v dané lokalitě. odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013 • 13/27/13/RM – bere na vědomí výsledky sčítání dopravy ve Velké Bíteši ve dnech 1. 10. a 2. 10. 2013. odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2013 • 14/27/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor č. 101 v přízemí bytového domu Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš, o celkové podlahové ploše 65,81 m2. Nebytový prostor sestává z místnosti o výměře 64,81m2 a sociálního zařízení o výměře 1 m2. Minimální nájemné za pronájem prostor je 800 Kč/m2/rok. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 15/27/13/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájmu nebytového prostoru č. 42, Lánice 42, Velká Bíteš a uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem ke dni 31. 12. 2013. Současně RM rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout předmětné prostory za minimální nájemné 600 Kč/m2/rok. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 36

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

• 16/27/13/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájmu bytu č. 8 a uzavřít s nimi dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2013. odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013 • 17/27/13/RM – schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2013 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2013 • 18/27/13/RM – rozhoduje souhlasit s převodem finančních prostředků ve výši 16.734 Kč z rezervního fondu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace do fondu investičního. odpovědnost: ředitelka termín: 30. 11. 2013 • 19/27/13/RM – bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace za školní rok 2012 – 2013. odpovědnost: Rada města termín: 18. 11. 2013 • 20/27/13/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření č. 14/2013 navýšení rozpočtu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace na rok 2013 o 75 tis. Kč. odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013 • 21/27/13/RM – rozhoduje souhlasit s použitím finančních prostředků na úhradu vyměřeného penále ze dne 13. 6. 2013 z realizace projektu Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků SOU Jana Tiraye ve výši 130.576,86 Kč z rezervního fondu a z provozních prostředků dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitel termín: 30. 11. 2013 • 22/27/13/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 21/22/13/RM ze dne 16. 9. 2013 tak, že se nahrazuje novým usnesením: „RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. parc.č.1893/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 77 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.“ odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 2. 2014 • 23/27/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru - místnost o podlahové ploše cca 17 m2 v 1. NP budovy na Masarykově nám. 85 ve Velké Bíteši s nájemcem na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 200 Kč/m2 /rok. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 24/27/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302 o velikosti 3+1 v domě č. p. 548, v ulici U Stadionu, Velká Bíteš s nájemcem. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 12. 2013 na dobu jednoho roku s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách, nájemné 60 Kč/m2/měsíc. odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 11. 2013 • 25/27/13/RM – rozhoduje neprodloužit nájemci nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě č. p. 84, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš. odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013 • 26/27/13/RM – schvaluje poskytnout dotaci Římskokatolické farnosti Křižanov na stavbu památníku sv. Zdislavy ve výši 20.000 Kč. odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2013 www.velkabites.cz | www.bitessko.com

37

• 28/27/13/RM – schvaluje platový výměr Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace s účinností od 1. 12. 2013. odpovědnost: rada města termín: 1. 12. 2013 • 29/27/13/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2013: • Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace • Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace • Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace • Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace • Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace • Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitel/ředitelka termín: 31. 12. 2013 • 30/27/13/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2013 MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2013 • 31/27/13/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2013 Tomáši Jelínkovi, řediteli Informačního centra a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace. odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2013 • 32/27/13/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2013 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi. odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 12. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 28/13 KONANÉ DNE 27. LISTOPADU 2013 • 2/28/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 27/13 ze dne 18. 11. 2013. odpovědnost: rada města termín: 27. 11. 2013 • 3/28/13/RM – rozhoduje na základě předchozího jednání Komise pro územní plán a regionální rozvoj dne 27. 11. 2013 a upřesnění termínu dokončení projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš revokovat usnesení č. 27/27/13/RM ze dne 18.11.2013 tak, že se z návrhu programu ZM vypouští bod uvedený pod č. 9 „Návrh na vydání Změny č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš“. odpovědnost: rada města termín: 9. 12. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 28/13 KONANÉHO DNE 14. ŘÍJNA 2013 • 1/28/13/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zdubu, MBA a Mgr. Miroslava Báňu. • 3/28/13/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 9. 2013, daňové příjmy města k 2. 10. 2013. odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 10. 2013 • 4/28/13/ZM: bere na vědomí účetní výkazy města sestavené k 30. 9. 2013. odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 10. 2013 38

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

• 5/28/13/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 12/2013. odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2013 • 6/28/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k. ú. Velká Bíteš a to: - část parc. č. 330 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2 m2 - část parc. č. 331 – zahrada o výměře cca 4 m2 za navrženou cenu s tím, že kupující zajistí na vlastní náklady přesunutí oplocení na nové hranice. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 7/28/13/ZM: rozhoduje směnit pozemek parc. č. 1228/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 71 m2 v k. ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 1239/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí obě strany rovným dílem. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 8/28/13/ZM: rozhoduje směnit část pozemku parc. č. 2621/1 - lesní pozemek o výměře cca 312 m2 v k. ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 2623 - lesní pozemek o výměře cca 115 m2 v k. ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí město Velká Bíteš. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 9/28/13/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 83/519 na pozemku parc. č. 1039 – lesní pozemek, lesní pozemek na kterém je budova v k. ú. Níhov. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 10/28/13/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 2544 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m2 z majetku města Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 11/28/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 5333 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. Holubí Zhoř z majetku města Velká Bíteš. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 12/28/13/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku parc. č. 5207 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že lze pozemek pro účely skladování materiálu pronajmout. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 13/28/13/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 5381 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 400 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že lze část pozemku pro účely skladování materiálu pronajmout. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 14/28/13/ZM: rozhoduje úplatně nabýt části pozemku parc. č. 320 o výměře 30 m2 a části pozemku parc. č. 326/2 o výměře 93 m2 k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše (podíl 48/339), (podíl 61/339), (podíl 9/339), (podíl 62/339), (podíl 15/339), (podíl 33/339), (podíl 34/339), (podíl 61/339) a (podíl 16/339) s tím, že bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno na ukládání dřeva na části pozemku parc. č. 326/2 (dle GP č. 82-107/2013 nově označena jako parcela č.326/3) a na části pozemku parc. č. 320 (dle GP č. 82www.velkabites.cz | www.bitessko.com

39

107/2013 nově označena jako parcela č. 320/3). ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 323/6 dle zjednodušené evidence (dle GP 85160/2013 nově oddělená parcela označená jako parc.č. 323/10 – travní porost o výměře 66 m2 a nově oddělená parcela označená jako parc. č. 323/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2) k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše (SJM). Vše za navrženou cenu. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 15/28/13/ZM: rozhoduje směnit část pozemku parc. č. 342/8 – zahrada o výměře cca 160 m2 v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 323/5 dle zjednodušené evidence (dle GP 85 -160/2013 nově oddělená parcela označená jako parc. č. 323/13 – travní porost o výměře 61 m2 a nově oddělená parcela označená jako parc. č. 323/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2) v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše ve spoluvlastnictví. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem SS do KN uhradí město Velká Bíteš. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 16/28/13/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 81 – ostatní plocha, neplodná o výměře 15m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše z majetku města Velká Bíteš. Současně ZM rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 1312 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 17/28/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1657 – zahrada o výměře 56 m2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující. odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 11. 2013 • 18/28/13/ZM: bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 11/2013 konaného dne 25. 9. 2013. odpovědnost: kontrolní výbor termín: 14. 10. 2013

INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE Nabízím plochu pro Vaši reklamu na RD v Deblíně při hlavní silnici ve směru Tišnov – Velká Bíteš. Cena 100–200 Kč /m2/ měsíc, dle způsobu placení a dohody. Bližší informace na tel. 608039682. Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci. Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311, Šéfredaktor: Silvie Kotačková, e-mail: [email protected], www. bitessko.com. Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: EUROTISK NAVRÁTIL s.r.o., Uherský Brod. Uzávěrka pro únor 2014: 20. ledna 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

40

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Komerční sdělení / Inzerce

Jiří Košťál – Jinošov 83 PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ ELAN

LYŽAŘSKÝ SERVIS PŮJČOVNA NOVĚ PŮJČOVNA A PRODEJ BĚŽKAŘSKÉHO VYBAVENÍ PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace Pátek 15.00 – 19.00 Sobota 10.00 – 18.00 Neděle 10.00 – 16.00 Zakázky na počkání nebo dle dohody.

Tel.: 604 989 095

www.skikostal.cz

10% SLEVA PŘI REGISTRACI DO 31.LEDNA 2014

JAZYKOVÉ KURZY 2014 angličtina němčina francouzština pro děti i dospělé

Zahájení únor 2014

KONTAKTY: WWW.ORANGEACADEMY.CZ TEL.: 776 026 593

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

41

Komerční sdělení / Inzerce

42

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Komerční sdělení / Inzerce

7”

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

43

Komerční sdělení / Inzerce

Důležité informace pro řidiče Rady jak postupovat při dopravní nehodě. S příchodem zimního období a zejména pak se zhoršením povětrnostních podmínek evidují policisté na silnicích nárůst dopravních nehod. Od začátku listopadu do 11. prosince jich šetřili v Kraji Vysočina již 399. Při těchto nehodách zahynuly čtyři osoby, 12 se jich zranilo těžce a 161 lehce. Škodu, vzniklou při těchto nehodách, policisté vyčíslili na téměř 27.000.000 korun. Dále policisté zjistili, že 32 řidičů havarovalo pod vlivem alkoholu. Nejsou to ale všechny dopravní nehody, ke kterým v našem kraji došlo. Ne u všech dopravních nehod mají řidiči povinnost oznamovat je policistům. Víte, které nehody oznamovat policii a které nikoli? Od začátku roku 2009 nemají řidiči povinnost v řadě případů dopravní nehodu policii oznamovat. Na místě lze vyplnit pouze záznam o dopravní nehodě tzv. euro-formulář a nehodu řešit prostřednictvím pojišťoven. Ačkoli je tato změna zákona platná již více než tři roky, je stále řada řidičů, kteří si nejsou jisti, zda mají k nehodě, jíž jsou účastníkem, policisty přivolat. Proto bychom chtěli řidičům zákonné podmínky více přiblížit a poradit jim jak postupovat. Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí oznamovat policii, je:  nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob  škoda na poškozených vozidlech a nákladu nepřesáhla zřejmě částku sto tisíc korun  účastníci dopravní nehody mohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení provozu  při nehodě nedošlo k poškození nebo zničení komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí V zákoně je dále stanoveno, že řidič musí oznámit dopravní nehodu, při které je způsobena škoda na majetku třetí osoby. To znamená, pokud dojde například ke škodě na nemovitosti či oplocení. Je důležité upozornit na skutečnost, že se nejedná o případy, kdy by byl třetí osobou myšlen majitel vozidla, které mělo na nehodě účast. Když je při nehodě poškozeno firemní vozidlo, ještě to nutně neznamená, že dopravní nehodu musí řidič oznamovat policii. Pokud je policii oznámena nehoda, na níž se nevztahuje povinnost dopravní nehodu oznámit, policisté ji šetří jako událost v silničním provozu. Policisté skupiny dopravních nehod vyjedou na místo, provedou šetření a zadokumentování. U účastníků nehody provedou dechovou zkoušku, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Dále zjistí viníka nehody a za spáchaný přestupek mu uloží blokovou pokutu nebo přestupek oznámí k projednání správnímu orgánu. Rady řidičům jak postupovat při nehodě, kterou není nutné oznamovat Řidiči mají povinnost prokázat si navzájem svoji totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Dále řidiči sepíší společný záznam o dopravní nehodě (euro-formulář). Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa dopravní nehody, čas, kdy k ní došlo, údaje o účastnících a vozidlech. Musí zde být popsána příčina, průběh a následky nehody. Doporučujeme do záznamu uvést i svědky a telefonický kontakt na ostatní řidiče. Každý z účastníků si poté ponechá jedno vyhotovení formuláře, které podepíší všichni účastníci dopravní nehody. Tento záznam poté neprodleně předají pojistiteli. Formulář je vhodné vozit ve vozidle, lze si jej opatřit na kterékoliv pojišťovně nebo na internetu. Pokud jeden z řidičů odmítne prokázat svoji totožnost nebo odmítne podepsat záznam o nehodě tzv. euro-formulář, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit blokovou pokutu do dvou tisíc korun, ve správním řízení hrozí pokuta až 2 500 korun. Je nutné zmínit, že podpisem na záznamu se řidič nedoznává k vině na dopravní nehodě, ale potvrzuje, že veškeré údaje, které v záznamu uvedl, jsou pravdivé. Rady řidičům jak postupovat při vážnějších dopravních nehodách (nehody, které mají řidiči povinnost oznámit) Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně po střetu je téměř každý řidič a případná osádka vozidla ve velkém stresu. Je důležité se co možná nejrychleji zklidnit. Po dopravní nehodě je řidič povinen vozidlo neprodleně zastavit. Dále je nutné označit a zajistit místo nehody, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších osob a zabezpečit havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo nekontrolovanému pohybu. Mezi důležitou povinnost všech účastníků dopravní nehody patří v případě zranění osoby poskytnout jí podle svých schopností první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu nepřemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. Když má k přemístění těchto vozidel v zájmu bezpečnosti silničního provozu dojít, musí účastník nehody původní situaci vyznačit. Řidič nesmí do příjezdu policistů požívat alkohol a jiné návykové látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, pokud tomu nebrání jiné odůvodněné skutečnosti. Pokud mají řidiči pochybnosti, mohou o radu zavolat policistům V případě, že mají řidiči pochybnost o tom jak při dopravní nehodě postupovat nebo zda nehodu, které jsou účastníkem, oznamovat, můžou zatelefonovat na linku 158, kde jim policisté potřebné informace rádi poskytnou. nprap. Martin Dušek, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

44

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

Komerční sdělení / Inzerce

Tisková zpráva ze dne 4. 12. 2013

Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá potřebným Dobrovolnické centrum Kambala připravuje v současné době další ročník Tříkrálové sbírky. Sbírka má tradici již od roku 2001 a její výtěžky během let postupně vzrůstaly. V minulém roce bylo na území, ve kterém Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí, vybráno 2 375 332 korun. Tyto peníze podpořily nejen žďárské charitní služby, ale i zahraniční projekty. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2013 PODPOŘILA: - denní stacionář Nesa, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka – dokrytí provozních nákladů, - terénní služby Klub v 9 a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - nákup automobilu pro přepravu pracovníků k uživatelům, - sociálně slabé rodiny v rámci rodinné poradny Kopretina - materiální pomoc, - lidi bez domova - drobná materiální pomoc, - pomoc při povodních 2013, - fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu, - uživatele Klubu v 9 - rekondiční pobytová akce, - zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku, - oblast Filipín, zasaženou ničivým tajfunem, - dobrovolnické centrum Kambala. Přípravy kolem sbírky jsou v plném proudu. Dlouholetá koordinátorka Mgr. Michaela Kuchtová odpověděla na následující dotazy týkající se organizace sbírky: Michaelo, máte již představu o počtu koledníků sbírky následujícího roku? V letošním roce předpokládáme, že v našem okrese vyrazí přibližně 1 600 králů, kteří se budou snažit rozdávat radost a získávat dary pro druhé. A víte co mě v posledních dnech potěšilo? V našem kraji se našla nová obec, které není lhostejný osud druhých. Místní mladí hasiči se rozhodli sbírku poprvé zrealizovat. Jedná se o malebné Křižánky. Držím jim palce, ať královská tradice zapustí pevné kořeny. Plánujete i letos nějaké doprovodné akce v rámci sbírky? Ano, i v letošním ročníku se mohou naši koledníci, dárci a příznivci těšit na tradiční VIII. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, kde vystoupí divácky oblíbený Orchestr Něhoslava Kyjovského z Bystřice nad Pernštejnem a C-VOX – sbor mladých temperamentních zpěváků ze Žďáru nad Sázavou. Koncert se uskuteční 12. 1. 2014 v 17:00 hodin v Kostele sv. Kunhuty. Během sbírky se chystáme vypravit jeden autobus na žehnání koledníků do Brna. Někteří koledníci se zúčastní natáčení Tříkrálového koncertu v Brně, který 5. 1. bude přenášet v 18.00 hodin Česká televize. Jaké projekty podpoří Tříkrálová sbírka v roce 2014? Oblastní charita využije výtěžek tříkrálové sbírky na podporu provozu a rozvoje jednotlivých zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou a podpořena bude také humanitární a mezinárodní pomoc.

Autorka tiskové zprávy: Veronika Dobrovolná

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

45

Komerční sdělení / Inzerce

PF 2014

Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem vedení akciové společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., abych se ohlédl za rokem 2013 a naopak nahlédl do roku 2014. Rok 2013, který právě skončil, byl pro naši firmu velmi úspěšný. Obhájili jsme titul Firma roku Kraje Vysočina, získali jsme zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za proudový motor pro bezpilotní prostředky, získali jsme také ocenění Výrobek roku 2014 pro nejmenší motor, který vyrábíme pro modeláře. Po obchodních zástupcích v Rusku a v Číně máme nyní zástupce také v USA. Naše firma se stala největším výrobcem přesných odlitků na bázi vytavitelného modelu v České republice. Získali jsme významného švýcarského zákazníka právě v dodávkách přesných odlitků turbínových kol a lopatek ze superslitin pro turbodmychadla. Chtěl bych poděkovat všem více než 1500 lidem, kteří se přišli podívat první říjnovou sobotu v Den otevřených dveří do našeho areálu na Vlkovské ulici, který se snažíme neustále vylepšovat. V tomto roce rekonstrukcí jídelny nebo přístavbou divize letecké techniky. Děkuji také za velmi dobrou spolupráci vedení města Velké Bíteše, Střední odborné škole Jana Tiraye a školské právnické osobě Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš, výsledkem které byly letošní vynikající úspěchy žáků v celostátních soutěžích České ručičky a v programování CNC strojů na MSV v Brně. Jak je vidět, pro rok 2014 je laťka postavena velmi vysoko. O to větší výzva je nový rok 2014 pro nás, pro všechny. Čeká nás například rozšíření haly divize přesného lití, významné investice do nových technologií v oblasti letecké techniky nebo modernizace vytápění areálu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s.. Těším se, že se budeme nadále potkávat s úsměvem na tváři. Přeji Vám všem v novém roce jen to nejlepší, pevné zdraví, štěstí, osobní a pracovní úspěchy, vzájemnou toleranci, úctu člověka k člověku a Boží požehnání k našemu lidskému počínání. Ing. Milan Macholán Generální ředitel První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

46

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Leden 2014

9. dubna 2014 v 18.00 hodin

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš Vstupenky v předprodeji od 1. února 2014 v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Cena v předprodeji: 200 Kč / na místě: 230 Kč

Plakat_Mil_troj_2012.indd 1

17.9.12 13:27

MĚSTA n i d o h 0 2 e v 4 1 18. ledna 20 2, Velká Bíteš

ovská 48 Kulturní dům, Vlk nškroun Hraje:

Big Band La oLn r B a ik z u m á v lo á Cimb ého n r e Č a k iš t n a r F pod vedením

Kerndl a ď a L : ra e č e v t s o H ly STArLET ční ško Ukázka tanců tane ic z tanečního Vystoupení tanečn íteš oboru ZUŠ Velká B Barmanská show

r

e n g e H l e r a K : je ru e d o M n od 1. prosince 2013 je há za de bu k ne pe tu vs Předprodej ěstí 5, Velká Bíteš m ná o ov yk ar as M , m ru nt Turistické informační ce PARTNEŘI

20,- Kč 2 I J E D o r P D E Ř P VSTUPnÉ V na místě 250,- Kč svatební salon

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.